Vragen over preventie kindermishandeling

Zwolle – In oktober 2014 heeft D66 samen VVD, PvdA en GroenLinks een motie ingediend om kindermishandeling te voorkomen. Volgens de kinderombudsman kan er 50% minder kindermishandeling bereikt worden in 3 jaar met relatief eenvoudige maatregelen. De motie vroeg om de inzet op korte termijn van bestaande preventiemaatregelen. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

In een informatienota die daarop volgde lazen we dat het college een Actieplan Preventie Kindermishandeling zou maken in 2015. Bij navraag afgelopen week bleek dat dit plan nog niet af is. Reden die gegeven wordt is onder andere de langzame weg in de regio. Deze reactie verbaast ons zeer omdat de maatregelen waarnaar de motie verwijst kant en klaar te vinden zijn op www.gemeenteaanpakkindermishandeling.nl en omdat dit prima lokaal opgepakt kan worden en regionaal draagvlak dus niet direct nodig is.

Wij vinden het ongelofelijk dat zoiets meer dan anderhalf jaar moet duren en hebben de volgende vragen:

1.Waarom is regionale afstemming hier nodig, de wijkteams, huisartsen, verloskundigen en eventuele andere partners werken toch lokaal?
2.Onderschrijft u de visie dat je lokaal kunt beginnen met een aantal eenvoudige maatregelen zoals voorlichting over huilgedrag van baby’s en bezoeken risico gezinnen (langer na de bevalling dan normaal)?
3.Onderschrijft u de visie dat verschillende ketenpartners (verloskundigen, kraamhulp) hierbij betrokken horen te zijn en dat zij dit zelf zouden kunnen oppakken gefaciliteerd door de gemeente en in verbinding met het SWT?
4.Wanneer kunnen we het Actieplan wel verwachten?
5.Is de wethouder het met D66 en VVD eens dat het Actieplan het uitgelezen beleidsinstrument is waarbij gemeenten onafhankelijk invulling geven aan hun beleidsautonomie (zoals de wetgever heeft bedoeld met de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regeling)?

Artikel delen:

Reageer