Studenten waarderen Landstede MBO

Leer je voldoende over je toekomstige beroep? Als je opnieuw mocht kiezen, zou je dan dezelfde opleiding kiezen? Wat voor cijfer geef je je opleiding en je school? Enkele van de 76 vragen die mbo-studenten krijgen voorgelegd in de JOB-monitor, het landelijke studententevredenheidsonderzoek. Vandaag zijn de landelijke gegevens gepresenteerd. Conclusie: Landstede studenten zijn over het algemeen zeer tevreden.

JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, voert als belangenbehartiger van de mbo-studenten elke twee jaar een studenttevredenheidsonderzoek uit. JOB wil hiermee een beeld geven van de tevredenheid van de studenten op alle niveaus. Met de uitkomsten kunnen de onderwijsinstellingen aan de slag om de kwaliteit waar nodig te verbeteren. Dit jaar vond het onderzoek voor de negende maal plaats. Meer dan de helft van alle mbo-studenten vulden de vragenlijst in. Landstede kwam goed uit het onderzoek voor de dag. De resultaten waren hoger dan het gemiddeld en ook ten opzichte van het vorige onderzoek in 2014 is er sprake van een toenemende tevredenheid onder de studenten.

De studenten zijn vooral zeer tevreden over de sfeer en de veiligheid (bij Landstede 72% tevreden, landelijk 56%) en ook de onderwijsfaciliteiten scoren bovengemiddeld: 67% van de Landstede-studenten is tevreden, tegenover 59% landelijk. Daarbij gaat het om de begeleiding, bereikbaarheid, computer- en internetvoorzieningen. Ook over toetsing en examinering (bij Landstede 71% tevreden, landelijk 66%) en stage (bij Landstede 63% tevreden, landelijk 54% tevreden) zijn de studenten goed te spreken. Een aantal landschappen komt zeer positief uit de JOB-monitor naar voren. Zo zijn studenten erg tevreden over de opleidingen ICT & Technologie (8,1), Groen & Dier (7,6). Mooi & Mode (7,5), Sport & Bewegen (7,5) en Techniek & Innovatie (7,4). 
Naast de positieve waardering zijn er ook aandachtspunten. Studenten vinden dat roosterwijzigingen eerder doorgegeven kunnen worden. Daarnaast is het gebruik van boeken en lesmaterialen aandachtspunt. Door de digitalisering van leermiddelen en het gebruik van het internet worden de lesmaterialen tegenwoordig anders gebruikt. 
De uitkomsten van het onderzoek en mogelijke verbetertrajecten worden teruggekoppeld naar de studenten. Dat gebeurt in panelgesprekken van studenten en het College van Bestuur. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek staan voor Landstede de komende jaren op de agenda.
Artikel delen:

Reageer