Sneller inventariseren van asbestdaken

Zwolle – Een motie die tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 juni is aangenomen gaat ervoor zorgen dat de vaste Kamercommissie en de minister van Sociale Zaken nog voor het zomerreces in gesprek gaan over het voorstel om het inventariseren van asbestdaken makkelijker en goedkoper te maken.
  
CDA, ChristenUnie, 50plus, SP en de VVD dienden een voorstel in met een aanpassing in de huidige regelgeving over asbest, waardoor het werkproces van asbestsanering versneld kan worden en de kosten voor dak eigenaren gereduceerd. Vooral Overijssel heeft een grote opgave om voor 2024 alle asbestdaken in Nederland gesaneerd te hebben. Het CDA, CU, VVD, SP en 50+ zijn van mening dat dit voorstel op een veilige manier bijdraagt deze ambitie te realiseren. 

Samen met de markt
Provinciale Staten is al enige tijd bezig met het ophalen van kennis uit de markt om zodoende tot gedragen en doeltreffende voorstellen te komen. Het voorstel dat nu is ingediend is mede op verzoek van verschillende marktpartijen tot stand gekomen. Naast het voorstel voor het toevoegen van een richtlijn type in de bestaande regeling, heeft Gedeputeerde Staten de opdracht gekregen dit voorstel zo spoedig mogelijk in te dienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en de Tweede Kamer.

Maar wat betekent dat nu concreet?
Bij iedere sanering is een inventarisatie verplicht. Deze inventarisatie omvat de volledige 3D ruimte. Bij een schuur met 500m2 dak, waarvan er velen zijn in de buitengebieden, geldt dan ook dat de gehele schuur geïnventariseerd moet worden. Betreft het een schuur met veel onderdelen aan en in de ruimte en ook nog een mestkelder, dan kan dit qua tijd en geld aardig oplopen. Volgens deskundigen staat 1m2 inventariseren gelijk aan € 1,- aan kosten voor de eigenaar. Woordvoerder Rutten (CDA) “Iedere euro telt in dit saneringstraject. Eigenaren van asbesthoudende golfplatendaken worden al zo op kosten gejaagd door de onwetendheid uit het verleden en de wetgeving van nu”.

 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. En wat is nu concreet het voorstel ?
    Want ook ” en wat betekent dit nu concreet” geeft geen duidelijkheid.

    Een slecht persbericht…    Maak melding

Reageer