‘Meer aandacht voor brandveiligheid’

Zwolle – De ChristenUnie in Zwolle wil dat de brandveiligheid van wooncomplexen waar veel mensen met een fysieke beperking wonen ‘met extra aandacht wordt bekeken’. De ChristenUnie noemt expliciet de Biesboschflat, waar veel mensen met een fysieke beperking wonen, omdat de betreffende woningen gemakkelijk aan te passen zijn voor bijvoorbeeld rolstoelgebruik. Voor de flat worden echter geen extra brandveiligheidsmaatregelen genomen, zoals in zorginstellingen. Gemeenteraadslid Johannes de Vries: "Dat terwijl er wel veel mensen wonen die minder mobiel zijn. In geval van brand is bijvoorbeeld een evacuatiestoel dan van groot belang."
De Vries stelt samen met collega-raadslid Wietse de Boer vragen over de flat. Volgens de ChristenUnie-raadsleden worden woningen in de Biesboschflat vaak toegewezen vanuit de WMO. Hoewel de flat geen eigendom is van de gemeente, ziet de ChristenUnie in het overleg met partners van de gemeente voldoende aanknopingspunten om hier ook vanuit de gemeente invloed op uit te oefenen.

De ChristenUnie stelt de volgende vragen:
1. Klopt het dat er in de flat aan de Biesbosch relatief veel mensen met verminderde mobiliteit door een fysieke beperking wonen? Klopt het dat de gemeente en woningcorporaties hier zelf ook (via de WMO) op aansturen omdat de appartementen in de flat geschikt zijn voor het doorvoeren van woningaanpassingen?
2. Is bij het college bekend hoeveel personen met verminderde mobiliteit door een fysieke beperking in de Biesboschflat wonen en/of hoeveel appartementen om die reden zijn aangepast? Is voor hulpdiensten in geval van nood ook bekend waar mensen met een verminderde mobiliteit wonen?
3. Zijn er flats of andere woonvormen in Zwolle waar in zekere zin hetzelfde voor geldt als voor de Biesboschflat als het gaat om een groot aantal verminderd mobiele bewoners, zonder dat er sprake is van een Woonfunctie voor zorg of gezondheidszorgfunctie? Zo ja: welke?
4. Is het college het met de ChristenUnie eens dat de aanwezigheid van veel mensen met verminderde mobiliteit door een fysieke beperking reden kan zijn om extra veiligheidsmaatregelen te nemen, ook als dit vanwege het Bouwbesluit 2012 niet strikt noodzakelijk is?
5. Is het college bereid dit onderwerp van gesprek te maken in het overleg met de woningcorporaties? Is het college bereid daarin aan te sturen op het nemen van extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van evacuatiestoelen?
6. Hoe ziet het college de verschillende verantwoordelijkheden van de gemeente, de verhuurder, de bewoners zelf en buren in dezen?
Artikel delen:

Reageer