Geschiedenis van de sociaaldemocratie

Zwolle – Op maandag 20 juni organiseert de PvdA Zwolle een thema-avond over de Geschiedenis van de Sociaaldemocratie met als gastspreker Adriaan van Veldhuizen, historicus, filosoof en docent aan de Universiteit van Leiden. De heer Van Veldhuizen illustreert zijn inleiding met veel historisch beeldmateriaal.
Een inkomen, toegang tot basisvoorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg en ervoor zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Idealen van de sociaaldemocratie. De Partij van de Arbeid is sinds haar ontstaan het gezicht van de sociaaldemocratische politiek. De partij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de verzorgingsstaat, liep voorop in de hervormingspolitiek van de jaren zeventig en was een van de spelers van paarse politiek in de jaren negentig. Maar door de veranderingen in het politieke landschap wankelt de positie van de Partij van de Arbeid als volkspartij met haar dominantie op links.

"Sinds  de oprichting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) in de Atlas hier in Zwolle zijn we heel ver gekomen," zegt PvdA-afdelingsvoorzitter Edwin Broekman. "Kiesrecht voor vrouwen en arbeiders, kortere werktijden, sociale zekerheid en eerlijke lonen zijn belangrijke verworvenheden van de sociaaldemocratie. Maar er is nog heel veel werk te verzetten. Racisme en xenofobie liggen nog steeds op de loer. En net als in 1894 is de werkeloosheid te hoog en de kloof tussen arm en rijk te groot. Wat kunnen we als partij leren van de historie van de sociaaldemocratie? Wat is ons huidige antwoord op de weg die we samen te gaan hebben."
Waar: Regiokantoor, Diezerplein 33, Zwolle
Wanneer: maandag 20 juni om 20.00 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur.
Opgave kan via zwolle.pvda@gmail.com.
De toegang is gratis.
Artikel delen:
Reactie 1

Reageer