Klankbordgroep De Herberg van start gegaan

Wethouder Erik Dannenberg heeft vorige week een brede klankbordgroep voor de nieuwbouw van De Herberg aan de Nijverheidstraat formeel geïnstalleerd. De klankbordgroep heeft de taak de komende maanden te adviseren over en te reageren op voorstellen voor de bouw, de inpassing van het gebouw in haar omgeving en het daarna op te stellen beheersplan. De eerste bijeenkomst verliep in zeer constructieve sfeer.

Het installeren van deze klankbordgroep volgt op het besluit van de gemeenteraad, eind 2006, in te stemmen met de locatiekeuze voor De Herberg aan de Nijverheidstraat in Holtenbroek. De raad heeft daarbij aangeven dat belanghebbenden nauw betrokken moeten worden bij de bouwplannen. Al eerder had de wijk Holtenbroek aangegeven hierin een actieve bijdrage te willen leveren. Het college van B. en W. heeft vorige maand ingestemd met een voorstel voor het oprichten van de klankbordgroep. In dit voorstel waren de samenstelling en de taak van de klankbordgroep omschreven.

De klankbordgroep De Herberg is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden: vertegenwoordiger(s) van de bewoners Holtenbroek en Dieze, de Kamer van koophandel namens de ondernemers van de Burgemeester Roelenweg, de winkeliersvereniging Holtenbroek, het Deltion College,Politie IJsselland (district Midden) en het CIBAP Vakcollege.

Daarnaast hebben de initiatiefnemer, Stichting De Herberg (het RIBW en de samenwerkende corporaties) en de gemeente zitting in de klankbordgroep. Onafhankelijk voorzitter van de klankbordgroep is drs. Annamiek van Dalen(bestuurder van Frion, een Zwolse organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking). Verwacht wordt na de zomer van 2008 te kunnen starten met de bouw van het gebouw. Dat betekent dat de nieuwe Herberg medio 2009 haar deuren kan openen aan de Nijverheidstraat.

 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Wij zijn er duidelijk TROTS op dat we de HERBERG in de nabije toekomst een plaats kunnen bieden in onze (voorheen gezellige en gemoedelijke) wijk Holtenbroek….!
    Ongeacht wat de nieuwkomers in deze wijk ook denken of suggereren… Wij weten hier dat alles weer goed komt in Zwolle en met name in Holtenbroek voor alle “dak- en thuis-lozen”, oa met medewerking van dagopvang BONJOUR en de SOEPBUS…
    Verder geen gezijk…iedereen rijk…! (en deze zin hebben we natuurlijk niet zelf bedacht, maar wwel onderstreept!)


    Maak melding

Reageer