Klankbordgroep GGZ Zwolle krijgt gezicht

Zwolle – De GGZ Zwolle is nogal in beweging door allerlei landelijke veranderingen. Toch is het gezicht van de GGZ Zwolle lang niet altijd duidelijk en bekend. Vandaar dat GGZ ervaringsdeskundigen en mantelzorgers gekozen hebben voor een duidelijk gezicht " Klankbordgroep GGZ Zwolle "

Wie zijn we ?
De Klankbordgroep GGZ Zwolle bestaat uit mensen die een grote betrokkenheid hebben met mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. De Klankbordgroep is geen GGZ Organisatie, Stichting of Vereniging. Hoewel er met het GGZ Beraad en het GGZ Platform Landelijk raakvlakken zijn, zijn er duidelijk verschillen in de partijen die participeren in deze organen.

Doel ?
De Klankbordgroep is onafhankelijk en behartigt emancipatie en zelfredzaamheid van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en hun direct betrokkenen, zónder zelf een zorginstelling te worden.

Taak ?
Signaleren en Advies geven aan gemeente, politiek, participatieraad, zorg – welzijnsinstellingen zowel regionaal als landelijk, aan instellingen rond GGZ Lokaal, maatschappelijke instellingen en Sociale Wijkteams(vooral rond integratie van ervaringsdeskundigen en mantelzorgers). Daarnaast kan ze op verzoek voorlichting en advies geven aan het onderwijs, het bedrijfsleven, de politie, wijkorganisatie, media, woningcorporaties en aan allen die daarom vragen.

Waarom nu en wat nu ?
Klankbord GGZ Zwolle is de opvolger van GGZ Cluster Zwolle. Het gezicht van het cluster was niet duidelijk genoeg, vandaar dat er gekozen is voor een andere naam en bredere taak- en doelstelling.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer