Windesheim kiest voor kleinschaligheid

Zwolle – Inwoners van Windesheim kiezen voor een toekomst waar ruimte is voor kleinschaligheid, natuurschoon en cultuurhistorie. Daarnaast zien de bewoners hun dorp graag ook als toekomstgericht, creatief en energiek. Dat blijkt uit het groot aantal stemmen dat door de dorpsbewoners is uitgebracht. De verkiezingen over de toekomstscenario’s zijn georganiseerd door de Werkgroep Windesheim.

windesheim_2030.jpg 

Inwoners van Windesheim hebben afgelopen twee maanden gebrainstormd over de toekomst van hun dorp. Tijdens bewonersavonden hebben zij vier scenario’s bedacht, die ze hebben omgezet in prenten met uitleg. Vervolgens konden alle inwoners van de dorpskern en het buitengebied aangeven naar welk scenario hun eerste en tweede voorkeur uitgaat. Vrijwilligers hebben in juni alle stembiljetten bij de inwoners thuis opgehaald. Dat resulteerde in mooie en waardevolle gesprekken tussen dorpsgenoten. Wie vergeten was het stembiljet in te vullen, kreeg aan de deur alsnog de mogelijkheid om een keus te maken. Ook de kinderen uit het dorp konden hun stem uitbrengen. Het winnende scenario kreeg 35% van de stemmen.

Winnende scenario: kleinschaligheid, natuur, cultuurhistorie als vertrekpunt. De ontstaansgeschiedenis en de veelzijdigheid van natuurschoon blijft de robuuste basis van rust voor het dorp. De bewoners respecteren dit en wonen, werken en leven met dit gegeven in het achterhoofd. Vernieuwing is duidelijk gekoppeld en dus ook herleidbaar aan de ontstaansgeschiedenis van Windesheim. Er is ruimte voor kleinschalige groei waarbij de stijl van woningen een knipoog is naar de rijke historie.

Bewonersavond op 22 september 


Om de toekomst verder in te kleuren vindt opnieuw een bewonersavond plaats, op donderdag 22 september 2016. De bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis De Molenkamp en begint om 19.30 uur. Natuurlijk zijn alle dorpsbewoners welkom om mee te denken.

Werkgroep Windesheim

Werkgroep Windesheim bestaat uit vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Windesheim, Dorpshuis Windesheim, Hof van Windesheim, Doomijn Kinderopvang, Stichting De Kleigaten, Muziekvereniging Nooit Gedacht, Travers Welzijn, Sociaal wijkteam Zwolle en gemeente Zwolle.

Artikel delen:

Reageer