Theater De Spiegel - Foto: Hans van Eijsden
Theater De Spiegel
Foto: Hans van Eijsden

Extra toezicht voor miljoen aan Zwolse Theaters

Zwolle – Maandagavond wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering het voorstel ‘Zwolse Theaters toekomstbestendig’ gesproken. Behandeling voorstel is op 27 juni 2016 via de debatronde geweest. Eerder werd aan Zwolse Theaters een bezuinigingsopgave van € 350.000 opgelegd, waarvan € 250.000 per 2015 (bezuinigingen 2012) en aanvullend € 100.000 per 2018 (voorjaarsstukken 2015). Om dit te realiseren moeten de structurele (personeels)lasten verkleind worden. Dit brengt incidentele frictiekosten met zich mee, die de organisatie niet zelf kan opvangen.

Om Zwolse Theaters in staat te stellen een gezonde exploitatie te realiseren, wordt de raad voorgesteld om een eenmalige bijdrage te doen ter hoogte van € 300.000, waardoor de bezuinigingen gedeeltelijk later in kunnen gaan dan gepland. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met de uitvoer van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen (met name De Spiegel) en de hiervoor benodigde investering van € 960.000,- beschikbaar te stellen. Hiermee worden de gebouwen toekomstklaar gemaakt en wordt ook de exploitatie op langere termijn versterkt. VVD Zwolle en de Zwolse ChristenUnie willen via een motie extra toezicht voor de Zwolse Theaters.

VVD Zwolle en de ChristenUnie nemen voor een motie in overweging dat het het college voorstelt om € 300.000,- beschikbaar te stellen voor een flexibele organisatie bij Zwolse Theaters, en tevens voorstelt om € 960.000,- beschikbaar te stellen voor uitvoer van onderhoudswerkzaamheden.

Ook memoreren de twee Zwolse politieke partijen, dat de gemeenteraad in 2006 aan Zwolse Theaters een bruidsschat heeft meegegeven à € 1.000.000,- voor o.a. een toekomstbestendige organisatie.

Ze vinden derhalve dat een toekomstbestendige exploitatie van Zwolse Theaters onmisbaar is voor het cultuurklimaat in Zwolle, en dat de Zwolse Theaters volgens de gemaakte afspraken zowel in bedrijfsvoering, als exploitatie alles-op-alles moet zetten om dit doel te bereiken

Het herhaalde ontbreken van toezicht in het verleden vraagt om een aangescherpt gemeentelijk toezicht, vinden de VVD en de CU. Sowieso de komende twee jaar! De partijen verzoeken het college om de gemeenteraad gedurende twee jaar periodiek te informeren over exploitatie, bedrijfsvoering en het nakomen van afspraken van en door Zwolse Theaters.  Indien gestelde voorwaarden niet zijn nagekomen, na deze periode een voorstel uit te werken tot het instellen van een bestemmingsreserve, voor het onderhoudsbudget.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Toezicht oké maar wat gaan we doen als het financieel niet klopt ?
  De toko sluiten, zelf de programmering doen of simpelweg geld erbij ?

 2. Een paar opmerkingen.
  1. In 2006 moest de trekkenwand van Odeon vernieuwd worden. Toen bleek dat door de verzelfstandiging er te weinig financiële spelruimte was voor Odeon om een eigen afweging te maken. Dat kwam omdat Odeon geen bruidschat had meegekregen. Dat is alsnog gebeurd waardoor Odeon eigen afwegingen kon maken.
  2. Als ik het goed begrepen heb zit Zwolse theaters slecht bij kas omdat ze Odeon hebben verbouwd om Café Foyé te kunnen beginnen. Daar is niet over gesproken met de gemeente, dat is een eigen afweging geweest. Doorredenerend betekent dit, dat ze dan ook verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van de eigen afweging. Dat zijn ze kennelijk niet nu ze de gemeente om extra financiering hebben gevraagd. Dat is eten van 2 walletjes.
  3. Een aantal jaren geleden is de subsidieverordening aangepast. Onderdeel daarvan is de afspraak dat er voortgangsgesprekken worden gehouden tussen subsidieverstrekker en subsidieontvanger. Daar moet dus iets mis gegaan zijn. Als dat zo is, dat heeft de gemeente boter op haar hoofd. Dat extra geld wordt gevraagd betekent dus eigenlijk de erkenning dat voortgangsgesprekken niet gewerkt hebben. Ik zou die gesprekken nieuw leven inblazen in plaats van de gemeenteraad op te zadelen met een oneigenlijke taak. De raad controleert het college en niet de directie van een subsidieontvanger.

 3. Als ik het goed begrepen heb zit Zwolse theaters slecht bij kas omdat ze Odeon hebben verbouwd om Café Foyé te kunnen beginnen.

  Is dit wat de VVD oneerlijke horeca-concurrentie vindt?

  Als dit waar is, dan moet Odeon vooral de eigen boontjes doppen, de consequenties aanvaarden, of het café sluiten.

 4. Ik wil onderscheid maken tussen verantwoordelijk zijn voor de egen afwegingen van de Zwolse theaters directie (en of dat wat betekent voor het standpunt van de gemeenteraad) aan de ene kant en aan de andere kant de oneerlijke (horeca) concurrentie.
  Er zijn als café Foyé op zich kan nooit oneerlijk zijn. Oneerlijk zou het kunnen worden (ik formuleer het maar zo omdat ik het echt niet weet) wanneer er subsidiemiddelen worden ingezet om de prijzen laag te kunnen houdn.
  Wat ik wel weet is dat Café Foyé (na opmerkingen van KHN als ik me goed herinner) verzelfstandigd is en de werknemers nu allemaal betaalde krachten zijn.

Reageer