Politiek voor elektrische deelauto’s

Zwolle – De Zwolse agenda duurzaamheid zoals vastgesteld door de raad in 2015 doelstellingen bevat op gebied van deeleconomie en het stimuleren van vervoer op hernieuwbare brandstoffen. Mede doordat Zwolle op het gebied van deelautogebruik een sterke groei kent (80% groei in 2015) kende was er maandagavond een motie om elektrische deelauto’s te stimuleren. Die werd tegen middernacht unaniem aangenomen.

Het gebruik van schoon en elektrisch vervoer in Zwolle blijft tot nu toe achter bij vergelijkbare steden. Goede voorbeelden bestaan van gemeenten in Nederland die door een kleine regeling een grote stimulans geven aan elektrisch vervoer in combinatie met autodeelgroepen (zie detestrijders.nl). Meerdere partijen, zoals Natuur en Milieu Overijssel, provincie Overijssel en Buurkracht van Enexis, maar ook particuliere initiatieven zoals autodelenZwolle en Blauwvingerenergie overeenkomstige duurzaamheidsdoelstellingen bevatten regelingen.De motie riep op om het gebruik van elektrische deelauto’s te stimuleren in samenwerking met partijen uit de stad. Deze stimulans zou moeten bestaan uit promotie of subsidie te dekken uit de begrote activiteiten behorend bij agenda duurzaamheid en programma Beter Benutten.

Artikel delen:

Reageer