Vragen over 60 woonruimtes bij Goudsteeg

Zwolle – CDA Zwolle zet vraagtekens bij inbreiding binnenstad. Wat houdt de aanvraag voor maar liefst 60 onzelfstandige woonruimten in de Goudsteeg en de Bloemendalstraat in? Op basis van verontruste geluiden van buurtbewoners stelt CDA Zwolle deze vraag aan het college.

Op 17 juni jl. heeft de gemeente Zwolle een ‘aanvraag omgevingsvergunning’ gepubliceerd inzake de Goudsteeg 19/21 en de Bloemendalstraat 8 t/m 14. Bij een aantal bewoners in deze straten in hartje binnenstad, tussen de Sassenstraat en de Koestraat, is ongerustheid ontstaan over de impact hiervan. Zorgvuldig omgaan met buurt en binnenstad
. Zowel het CDA als de bewoners missen de invulling van de 60 woonruimtes. Een vorm van begeleid wonen of studentenhuisvesting kan immers van invloed zijn op het woongenot en de leefbaarheid van de omgeving. Daarbij vindt het CDA dat vooral bij de inrichting van dit stukje van de oude binnenstad zorgvuldig moet worden gekeken naar de invulling en doelmatigheid.

Toekomstvisie 2030 als kader
In het verlengde daarvan vindt het CDA dat de ambitieus opgestarte activiteiten rond de toekomstvisie 2030 van de Zwolse binnenstad hier kaders voor zou moeten bieden. De partij heeft het college al eerder opgeroepen hier vaart mee te maken door het bespreekbaar te maken in de gemeenteraad. Vooralsnog blijft dit achterwege.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Wat ik zo kan terugvinden betreft Goudsteeg 19 het Huis met de Hoofden en is Goudsteeg 21 nu een zaal die is omgetoverd tot stadspodium. Daarnaast zijn Bloemendalstraat 8 t/m 14 allemaal statige panden en zijn alle adressen ook Rijksmonumenten.

  Ik ben dan ook wel heel benieuwd wat de precieze plannen zijn. Dit klinkt toch als een vrij grootschalig project op een gevoelige historische plek in de binnenstad.


  Maak melding

 2. Je mag toch hopen dat anno 2016 er wat beter wordt nagedacht over welke (ver)bouwprojecten er in de binnenstad worden toegelaten, zeker bij gebouwen die een Rijksmonument zijn.

  Maar goed, laten we eerst maar afwachten tot de concrete plannen bekend zijn. Misschien valt het allemaal wel mee en wordt er op historiserende wijze een prachtig pand uit de 17de eeuw gereconstrueerd.


  Maak melding

 3. Het betreft hier de oude muziekschool van de Muzerie met allemaal lokalen en kleinere ruimtes.
  Op zich prima om te bouwen voor studentenhuisvesting of dergelijke mits beheersbaar met fietsen etc.
  Het genoemde aantal lijkt me wat aan de hoge kant.
  En ja, bij monumenten gelden regels voor verbouwingen, maar leegstand is vaak achteruitgang.
  Jammer alleen voor de huidige gebruikers die op zoek moeten naar een nieuwe plek voor hun creatieve uitingen en samenkomsten.


  Maak melding

 4. Begeleid wonen zou nog kunnen..bij studentenhuisvesting kun je het wel schudden; wandel en kijk om je heen in wijken en straten en stegen waar de zg. bruisende zwolse studenten zich hebben “gehuisvest”; maar breek je nek niet over de fietswrakken, bierkratten en andere rotzooi wat vaak zomaar op trottoir of bij portieken gedeponeerd wordt.
  Soms zijn de ondergrondse afvalcontainers geblokkeerd. Een gewone burger mag zijn vuilniszak niet ernaast zetten. In afwachting dat de storing wordt opgeheven. Oei, oei, oei! Mee terug naar huis. Moet je zien wat de “dames en heren studenten” gewoon bij de voordeur zetten..Want ze hebben binnenshuis in hun bekrompen gangetjes, brandgevaarlijke kamertjes, afgedankte keukentjes en bezemkasten immers geen plaats voor opbergmogelijkheden. En op je fietswrak naar de ROVA op Hessenpoort je troep brengen, dat is ook wel wat, toch? Of de ROVA BELLEN VOOR OPHALEN? Dat is zonde van je geld en de tijd; kost je weer een paar pilsjes en kun je tussentijds niet “studeren”….!
  Maar onder ons gezegd en gezwegen…waar is de gemeente mee bezig? Is dit het zomeroffensief? Nu veel lanceren want dit is de tijd dat veel mensen vakantie, vervolgschool voor de kinderen enz. enz. aan hun hoofd hebben? Kan de ambtenarij intussen lekker scoren. Want je moet natuurlijk ook wel zorgen voor je eigen gemeentelijke baantje, toch?  Maak melding

Reageer