Kans ombouw kantoren naar woningen

Zwolle – Leegstaande kantoren en een grote behoefte aan (huur)woningen: dat vraagt wat Zwolle betreft om de ombouw van kantoren naar huisvesting. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de kansen om in de Overijsselse hoofdstad kantoren te transformeren tot woningen. Met name in de binnenstad(schil), dicht bij het station op Hanzeland en op bedrijventerrein Oosterenk zijn er mogelijkheden.

Zwolle is in trek. De Overijsselse hoofdstad groeit de komende jaren flink, tot 140 duizend inwoners in 2040. Voor de komende tien jaar moeten daarom al zo’n zesduizend woningen gerealiseerd worden. Zwolle streeft bij die groei naar een gebalanceerde mix van bouw in de zogenoemde uitleglocaties aan de randen van de bestaande stad en inbreiding in de stad zelf. Ombouw van leegstaande kantoren tot woning is voor dat laatste een goede mogelijkheid. Het zou de komende jaren om vier- tot zeshonderd woningen gaan. Daarmee kan de kantorenleegstand – nu zo’n 17 procent – teruggedrongen worden.

Diversiteit
 
Tot woningen getransformeerde kantoren lenen zich met name goed voor kleinere huishoudens in verschillende leeftijdscategorieën. Zwolle ziet ook mogelijkheden in diversiteit in de duur van een ombouw. Vaak is een structurele verandering in wonen wenselijk, maar er zijn ook situaties denkbaar waar een tijdelijke transformatie de voorkeur verdient.
Kansen
 
Zwolle heeft inmiddels voor een aantal locaties in de stad profielen opgesteld waarin precies staat welke kansen en aandachtspunten er voor dat gebied zijn ten aanzien van de transformatie van kantoren naar woningen. De profielen zijn bedoeld om de kansen zo goed mogelijk te benutten. De profielen voor de binnenstad, de binnenstadschil, Hanzeland en Oosterenk zijn te vinden op de website van de gemeente, www.zwolle.nl.
 
Oosterenk – proeftuin voor revitalisering 
 
De werklocatie Oosterenk ligt aan oostzijde van Zwolle, tussen de Ceintuurbaan (N35) en het buitengebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan functies en bedrijven met het voetbalstadion van PEC Zwolle en het ziekenhuis (Health Care Centre) als grote gebiedsbepalende functies. Oosterenk heeft een aanzienlijke mate van leegstand, maar het saldo van oprichtingen en vestigers is positief. De potentie voor transformatie naar wonen op Oosterenk is groot vanwege de ligging tussen stad en buitengebied, daarbij liggen de woongebieden Wipstrik en Berkum in de directe omgeving. Het gebied is voor autoverkeer goed verbonden met de omgeving, maar heeft zelf (vooralsnog) weinig voorzieningen als horeca en winkels. Op Oosterenk zijn kansen voor transformatie. Met de locatiekenmerken van Oosterenk lijkt het gebied geschikt voor vooral de jongere doelgroepen (tot 50 jaar), waarbij een combinatie met de beroepsgroep van de Health & Care-bedrijven denkbaar is.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer