‘Bandbreedte’ voor geluidsnormen festivals

Zwolle – Zwolle heeft de geluidsnormen voor evenementen geactualiseerd. Uit de evaluatie van het evenementenbeleid in de Overijsselse hoofdstad kwam eerder naar voren dat de balans tussen rust en reuring beter kon. De geactualiseerde regels zorgen, met een bandbreedte voor het geluidsniveau bij de dichtstbijzijnde huizen, voor maatwerk.

hve-20160618-0624.jpg 

Al eerder zijn op basis van de evaluatie en na gesprekken met organisatoren en betrokken bewoners het handhavingsbeleid en de manier van geluidsmeten bij Zwolse evenementen herijkt. Met als resultaat dat het aantal klachten al verminderd is. Burgemeester en wethouders hebben nu de geluidsnormen duidelijker gemaakt om de overlast bij omwonenden zo beperkt mogelijk te houden en het plezier van evenementenbezoeker zo groot mogelijk. Om maatwerk per locatie mogelijk te maken wordt niet ingezet op één algemene geluidsnorm voor het grote aantal evenementen her en der in de stad, maar wordt voortaan gewerkt met een ‘bandbreedte’. Die bandbreedte ligt tussen 70 dB(A) en 85 dB(A), aan de gevel. Het vaststellen van die bandbreedte volgt op geluidsonderzoek dat de gemeente heeft gedaan en houdt rekening met spraakverstaanbaarheid in woningen bij een evenementenlocatie.

 
De ondergrens van 70 dB(A) is gekozen omdat gebleken is dat de geluidsisolatie door gevels rond de 20 dB ligt. Om in een woning de zogenoemde spreekverstaanbaarheid te houden – mogelijk bij een maximale binnenwaarde van 50 dB(A) – is een norm van 70 dB(A) verantwoord. De bovengrens van 85 dB(A) is gekozen omdat bij dat niveau goede beleving van muziek mogelijk is.
 
Criteria
Binnen de bandbreedte kan per evenement en locatie besloten worden welke geluidsnormen vergund worden. De criteria die daarbij gelden zijn de kenmerken van het evenement zelf, de bijdrage van het evenement aan het beleid van Zwolle en de kenmerken van de locatie. Kenmerken van het evenement zijn bijvoorbeeld dat een muziekevenement meer behoefte heeft aan een hoger geluidsniveau dan een braderie. Ook de duur en de aanvangs- en eindtijd van een evenement zijn factoren. Wat betreft beleid vindt Zwolle het belangrijk dat voor alle doelgroepen evenementen in de stad zijn. Wat betreft kenmerken van locatie wordt onder meer het totale aantal bezoekers gezien als factor: hoe meer mensen, des te meer achtergrondgeluid en des te hoger het benodigde geluidsniveau. Ook het aantal evementen op een locatie speelt een rol.
In bijzondere gevallen, bij incidentele evenementen die van groot belang zijn voor Zwolle kan het gemeentebestuur afwijken van de bovengrens van 85 dB(A)
Innovatief
De gemeente verwacht dat organisatoren van evenementen zelf (ook) werk maken van het vinden van en werken met overlastbeperkende maatregelen. Zwolle wil innovatieve ontwikkelingen op dat gebied ook stimuleren en evenementen zo maximaal ondersteunen.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Ach… met die lage volume hebben we straks toch geen festivals etc meer. Goed bezig Zwolle. Arme zwolse ondernemers hier.


  Maak melding

 2. En wat doet de gemeente als de geluidsnormen tig x overtreden worden? Helemaal niks!!! Wat heeft het stellen van normen dan voor zin als het alleen maar op papier staat maar er in de praktijk niks mee wordt gedaan? Typisch gemeentewerk, een hoop oeverloos en zinloos gepraat en weinig daadkracht.


  Maak melding

 3. @yvon
  Blijkbaar is wel wat meegedaan we lopen Wildness en een groot podium op het Stratenfestival mis. Mede mogelijk gemaakt door vooral HUDS…

  slaapstad Zwolle


  Maak melding

 4. Als ik het artikel zo lees, krijg ik de indruk dat die bandbreedte een boel discussies en scheve gezichten gaat opleveren. Vindt de gemeente een festival niet voldoende “toegevoegde waarde” hebben, dan is voor zo’n festival een groot podium haast onmogelijk.

  Het blijft wrang dat zo’n klein groepje klagers het beleid zo sterk kan beïnvloeden. Het evenementen- en festivalklimaat in Zwolle wordt er vast niet beter op.


  Maak melding

 5. Naar verluid klaagt Reinder Nummerdor ook over geluidsoverlast…momenteel zit hij mét zijn dame in Rio 😮

  We juichen gewoon voor ze 😀
  Het is immers ook maar naar verluid… weliswaar op het onvolprezen
  WeblogZwolle


  Maak melding

Reageer