Kinderen en jongeren voorbereid op toekomst

Zwolle – De ambitie van de strategische onderwijsagenda 2016-2020 van de gemeente Zwolle en de onderwijspartners is om kinderen en jongeren te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die goed voorbereid hun toekomst tegemoet treden. Hiervoor wordt het onderwijs niet als een alleenstaande factor gezien, maar maakt het onderdeel uit van vele andere terreinen zoals economie, arbeidsmarkt, jeugdhulp, sport, de wijken et cetera.

Zwolle is een onderwijsstad en is daar trots op. Landelijk steekt Zwolle boven andere steden uit met het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs. Zwolle kent 4 mbo- en 4 hbo-instellingen. Zo’n 40.000 studenten maken dagelijks gebruik van het beroepsonderwijs. Daarnaast kent Zwolle 50 basisscholen en 15 voortgezet onderwijsscholen waar elke dag 25.000 leerlingen les krijgen. “Ik voel de verantwoordelijkheid om samen met de onderwijspartners al deze kinderen en jongeren een goede start te geven en klaar te maken voor de (regionale) arbeidsmarkt”, aldus wethouder Jan Brink. “Vandaar dat ik met deze onderwijsagenda Zwolle nog beter als onderwijsstad wil positioneren zodat iedereen weet dat je studenten van hier moet hebben en dat je voor je opleiding in Zwolle moet zijn.”

Voor de uitvoering van de ambitie van de onderwijsagenda zijn drie speerpunten benoemd:
– Spelen, werken en leren: hierin wordt in de volle breedte gekeken naar de ontwikkeling vanaf baby tot volwassene. Zo is er voor alle Zwolse peuters de mogelijkheid om  twee dagdelen naar de peuteropvang te gaan, is er aandacht voor taalontwikkeling door de schoolbibliotheken te verbeteren en blijft er veel aandacht voor schooluitval. Eerder inzetten op loopbaanoriëntatie en begeleiding in de keuze voor het beroepsonderwijs maken onderdeel uit van deze aanpak.
 
– Maatschappelijke rol van het onderwijs: De school staat letterlijk en figuurlijk in de wijk en wordt daarom ook ingezet voor meer dan alleen onderwijsactiviteiten. De gemeente Zwolle wil duurzame schoolgebouwen en ziet hier een koppeling met educatie. Scholen werken daarnaast nauw samen met sociale wijkteams om de wijk- en jeugdopgaven te realiseren. Ouder- en bewonersbetrokkenheid is hierin belangrijk. Het studentenleven mag zichtbaarder en voelbaar worden in de binnenstad, daarom maakt dit ook onderdeel uit van de visie op de binnenstad.
 
– Vakman van de toekomst. talenten ontdekken en ontwikkelen doe je in Zwolle. Ook in de toekomst blijft Zwolle dé onderwijsstad en biedt werkgevers goed gekwalificeerd personeel. Het verbinden van het bedrijfsleven aan het onderwijs met onder andere leerwerkplekken en uitdagende opdrachten is daarbij belangrijk.
 
De onderwijsagenda is tot stand gekomen in samenwerking met de onderwijspartners. In de uitvoering heeft elke partij zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Artikel delen:

Reageer