Kansen voor waterrecreatie Zwolle

Zwolle – Zwolle is een waterstad. Al eeuwenlang maakt de Overijsselse hoofdstad gebruik van de mogelijkheden die de ligging aan het water – met name de Vecht en de Ijsel, maar ook de grachten in en rond de historische binnenstad – biedt. Zwolle heeft nu met een kansenkaart in beeld gebracht hoe nog beter ingezet kan worden op de toeristische meerwaarde die het water in en rond de stad kan bieden.

waterrecreatie_zwolle.jpg 

Zwolle onderkent al langer de relatie die de stad heeft met het water. Het gaat dan bijvoorbeeld om (toekomstige) bedreigingen als gevolg van de klimaatveranderingen. Maar ook het profijt dat Zwolle van water kan hebben wordt gezien. De afgelopen periode hebben zich verschillende initiatiefnemers gemeld met plannen om Zwolle toeristisch aantrekkelijker te maken door de inzet van activiteiten op en bij het Zwolse water. In samenspraak met diverse belanghebbenden in de stad is een kansenkaart opgesteld om overzicht te krijgen wat wel en niet kan op het terrein van watergerelateerd toerisme.

Aantrekkelijker
Zoals de naam al aangeeft is de kansenkaart vooral bedoeld om te (laten) zien wat mogelijk is om Zwolle nog aantrekkelijker te maken voor een bezoek. De kansenkaart laat zien wat er momenteel allemaal (al) kan wat betreft goede initiatieven op en bij het water. De verwachting is dat de kansenkaart kan bijdragen aan de ontwikkeling van vrijetijdswateractiviteiten, en dat op termijn dergelijke initiatieven ook door herziening van beleid ondersteund kunnen worden.
Draagvlak
Voor initiatieven in met name de binnenstad geldt dat de plannenmakers zelf moeten zorgen voor draagvlak bij andere belanghebbenden. Al deze zomer kunnen plannen en initiatieven op basis van de kansenkaart als pilot uitgevoerd worden. De inzet is om aan het einde van het jaar te beoordelen of de kaart bijdraagt aan het verder brengen van kansen.
De ‘Kansenkaart toeristisch medegebruik van het Zwolse water’ is te vinden op de website van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl/leisure.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Jammer en vreemd dat er geen enkel overleg danwel informatie over is geweest richting de bewoners van de gracht! (Woonschepen en aanwonenden)


  Maak melding

 2. En dan graag ook de Kleine AA en Grote AA terugbrengen in de binnenstad, dat zou helemaal gaaf zijn en getuigen van historisch besef vanuit de gemeente.

  Zo’n kansenkaart is leuk, maar volgens mij worden er al genoeg van dat soort initiatieven uitgevoerd op de stadsgracht en ik zie liever een plan waarin echt acties staan en echt dingen worden ondernomen.

  Er zijn ook genoeg kansen voor een echte discotheek in Zwolle, maar echte initiatieven willen al jarenlang niet van de grond komen en zo kunnen we nog wel meer ‘kansen’ verzinnen.


  Maak melding

 3. @Floris, afgelopen dinsdag was er een overleg met initiatiefnemers en bewoners. De buurtbewoners hadden een persoonlijke uitnodiging gehad.  Maak melding

 4. Bij de gemeente en met diverse partijen wordt er al jaren over gesproken om de beleving in en rond de stadsgracht te optimaliseren.
  Voorbeelden zijn de veelheid aan rondvaartboten, de aanlegsteiger bij de Hofvliet, de jachthaven met het kantoor van de havenmeester enz.
  Echter de gemeente heeft gekozen dat de initiatieven vanuit de ondernemers c.q. aanwonende bewoners moet komen waarna een pilot met medewerking van de gemeente kan plaatsvinden.
  De vereniging Broerenkwartier heeft zich hiervoor opgeworpen om vanuit de Thorbeckegracht de omgeving attractiever te maken door middel van een aanlegpunt voor kleine en lage vaartuigen gedurende de zomermaanden.
  Men is naar rondvraag uitgekomen bij Het Beugeltje die bereidt was hand en spandiensten te verrichten i.v.m. het manoeuvreren andere scheepvaart aldaar.
  Gelijktijdig kan het horecabedrijf op het aanlegpunt (voor tijdelijk ’n ponton/praam) enige horeca activiteiten uitbaten.
  Mocht de pilot slagen dan staat een normale procedure bij de gemeente te wachten.
  Een uitnodiging is in een summiere vorm gedaan aan alle nabij Het Beugeltje aanwonenden van de gracht door de eigenaar om de pilot toe te lichten.  Maak melding

Reageer