Windesheim en KMM Groep samen in Flevoland

Christelijke Hogeschool Windesheim en de zakelijke dienstverlener KMM Groep gaan samen werken aan het opleidingsniveau en het ondernemerschap in de provincie Flevoland. Daartoe ondertekenen de partijen vandaag een intentieverklaring. Windesheim is het kenniscentrum voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in Noordoost-Nederland. Vanuit zijn nevenvestiging in Lelystad wil Windesheim voorzien in een groeiende behoefte aan onderwijs op maat in specifieke vakgebieden in de regio Flevoland. Windesheim biedt scholing op hbo-niveau in diverse economische en maatschappelijke sectoren. Windesheim is samen met andere onderwijsinstellingen, de provincie Flevoland en gemeenten betrokken bij het Convenant Hoger Onderwijs in Flevoland, dat als doel heeft om in gezamenlijkheid het hoger onderwijs in Flevoland te waarborgen en te vergroten.

De zakelijke dienstverlener KMM Groep, met een groot en veelzijdig werkterrein in Flevoland, is een belangrijke partner om onderwijs op maat te ontwikkelen. Windesheim en de KMM Groep willen samenwerken op de terreinen ICT, Marketing en Communicatie, onderwijs, dienstverlening, onderzoek en arbeidsmarkt.

De intentieverklaring houdt onder meer in dat Windesheim opleidingen en scholingstrajecten verzorgt voor de KMM Groep. Ook wordt gewerkt aan traineeprogramma’s en de ontwikkeling van de onderlinge kennisstructuur. Studenten van de hogeschool zullen binnen de KMM Groep stages en afstudeeropdrachten vervullen. De KMM Groep wil ‘young entrepreneurship’ binnen Windesheim sponsoren.

De intentieverklaring werd vandaag om 15.00 uur ondertekend door Hein Dijkstra, vice-voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim, en Meine Breemhaar, algemeen directeur van de KMM Groep. De ondertekening vond plaats in de nevenvestiging van Windesheim, in het Ondernemerscentrum aan Het Ravelijn 1 te Lelystad.

Artikel delen:

Reageer