Vragen over evaluatie Drank- en Horecawet

Zwolle – De ChristenUnie in Zwolle vraagt het college van burgemeester en wethouders om een reactie op de resultaten en aanbevelingen van de GGD in een onderzoek naar de nieuwe Drank- en Horecawet in deze regio. Daaruit blijkt onder meer dat de startleeftijd waarop alcohol wordt gedronken door het verhogen van de toegestane leeftijd langzaam stijgt, maar ook dat de hoeveelheid die door jongeren wordt gedronken groter wordt. ChristenUnie-raadslid Johannes de Vries: "De ChristenUnie wil dat we ook als gemeente bij blijven dragen aan een gezonde ontwikkeling van jongeren, in het belang van hun toekomst en daarmee ook de toekomst van de stad."

Het stijgen van de leeftijd waarop wordt gestart met alcohol drinken is volgens De Vries een positieve ontwikkeling. "De ChristenUnie heeft zich landelijk hard gemaakt voor het verhogen van de leeftijd waarop je alcohol kunt kopen naar 18 jaar. Dit heeft daar alles mee te maken." De ChristenUnie maakt zich echter ook zorgen. Bingedrinken – het drinken van vijf of meer glazen alcohol per gelegenheid -, regelmatig dronken zijn en een alcoholintoxicatie lijkt volgens de evaluatie steeds ‘normaler’ te worden. De gemiddelde leeftijd van jongeren met een alcoholintoxicatie lag in 2015 op 16 jaar – twee jaar jonger dan de vastgestelde ‘alcoholleeftijd’.

In de aanbevelingen richt de GGD zich – volgens De Vries terecht – tot ouders, onderwijs, verstrekkende partijen én de lokale overheden. "Voor effectieve preventie en handhaving is de inzet al deze partijen nodig. De toekomst van deze jongeren en daarmee de toekomst van de stad is de reden dat we ons blijven inzetten voor een gezonde en verantwoorde omgang met alcohol."

Dat brengt de ChristenUnie tot de volgende vragen:

1.Herkent het college de resultaten uit de onlangs verschenen evaluatiefactsheet van de Drank- en Horecawet (DHW) van GGD IJsselland? Hoe reageert het college op de aanbevelingen, waar onder het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten, BOA’s en politie in de regio, het vergroten van de bewustwording over alcohol- en middelengebruik en het verbeteren van de registratie van alcohol gerelateerd letsel? Welke stappen gaat het college zetten om gevolg te geven aan deze aanbevelingen?

2.Hoe verhoudt zich het aantal in 2015 getroffen maatregelen (waarschuwingen, boetes etc.) tot het aantal maatregelen dat er in Zwolle in eerdere jaren (zowel voor als na invoering van de nieuwe DHW en de decentralisatie van toezicht en handhaving) werd getroffen? Is daarin dezelfde ontwikkeling te zien als de ontwikkeling die de GGD ziet?

3.Klopt het dat de nieuwe Drank- en Horecawet door sportkantines en supermarkten redelijk tot goed wordt nageleefd, maar dat als zij dit niet doen "er weinig maatregelen worden genomen tegen deze verstrekkers én alcohol drinkende jongeren onder de 18 jaar", zoals de GGD concludeert? Worden er ook maatregelen genomen tegen het verstrekken van drank aan jongeren die ‘in kennelijke staat van dronkenschap’ zijn?

4.Hoeveel fte is er beschikbaar voor het toezicht op de Drank- en Horecawet in Zwolle? Hoe verhoudt dit zich tot de gemeenten waarmee we hierin samenwerken? Is het college van mening dat er genoeg middelen (in mankracht, werkuren en geld) beschikbaar zijn om toezicht en handhaving (en de daarbij behorende administratieve werkzaamheden) op de nieuwe Drank- en Horecawet goed in te richten?

Artikel delen:
Reacties 17
 1. C.U. doelt waarschijnlijk op dit draadje[/url].

  3.Klopt het dat de nieuwe Drank- en Horecawet door sportkantines en supermarkten redelijk tot goed wordt nageleefd, maar dat als zij dit niet doen “er weinig maatregelen worden genomen tegen deze verstrekkers én alcohol drinkende jongeren onder de 18 jaar”, zoals de GGD concludeert? Worden er ook maatregelen genomen tegen het verstrekken van drank aan jongeren die ‘in kennelijke staat van dronkenschap’ zijn?

  Schenken aan jongeren boven de 18 neem ik aan. Daar zal net zo mee om worden gegaan als volwassenen in kennelijke staat, lijkt me.
  Aan welke maatregelen wordt gedacht?
  – boetes?
  – waarschuwingen?
  C.U. komt vaak nogal over alsof ze de opvoeding willen overnemen.
  Nogal belerend; alsof ze anderen hun eigen normen, waarden en leefstijl willen opleggen.
  Alsof ze straks ook nog willen bepalen tot welk % alcohol een consumptie moet gaan. Het mag bekend zijn dat als je dingen verbied:
  – drugs
  – prostitutie
  er veel meer gebruik van gemaakt wordt in het illegale-circuit.

  Pt 4. Denkt C.U. dat er te weinig door de gemeenschap betaalde mankracht, werkuren en geld worden aangewend?
  Hoe ver vindt de C.U. dat we moeten gaan?

  Ben ook benieuwd hoe de totale alcohol-consumptie in NL zich de laatste jaren heeft ontwikkeld.
  Voor mij apart ook van mensen tot 18 jaar.
  Zijn de mensen van de C.U. zelf ook jong geweest?
  Hebben ze kinderen van rond de 18 jaar?
  Is het hun bekend dat er massaal wordt ingedronken zodat de omzet in de Horeca vanzelfsprekend minder wordt.
  Is het hun bekend dat er enorm veel alcohol in bijvoorbeeld plastic flesjes wordt binnengesmokkeld naar, noem eens iets, festivals.
  Of naar onze mooie binnenstad.
  Denkt de C.U. ook over het benaderen van ouders om ze te heropvoeden?
  Zodat daar ook de consumptie buiten de Horeca wordt meegenomen.  Maak melding

 2. @Dick Je aanname

  Het mag bekend zijn dat als je dingen verbied:
  – drugs
  – prostitutie
  er veel meer gebruik van gemaakt wordt in het illegale circuit

  klopt niet. Sinds de campagne waarbij gewezen is op de hersenschade door alcohol bij jongeren en het stellen van een minmumleeftijd, is de alcoholconsumptie onder jongeren behoorlijk afgenomen. De jongeren die nog wel drinken, drinken wel meer. In 2015 931 comazuipers (was in 2007 297).

  – Tussen 2003 en 2015 is het percentage leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs dat ooit heeft gedronken sterk afgenomen van de helft naar 13%. Ook nam in deze periode het percentage leerlingen van groep 7 en 8 dat dit de afgelopen maand nog heeft gedaan af, van 19% naar 2%.
  – Het percentage scholieren van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs dat ooit alcohol heeft gedronken is sinds 2003 spectaculair gedaald van 83,7% naar 45,4%.
  – Het percentage scholieren van 12 t/m 16 jaar dat de laatste maand alcohol zegt te hebben dronken is in diezelfde periode ook scherp gedaald van 56,2% naar 25,5%.
  – De daling in alcoholgebruik (ooit-gebruik) bij leerlingen van het voortgezet onderwijs is het sterkst onder de jongste groep van 12, 13 en 14 jaar. Na 2011 is er ook sprake van een daling bij de 16-jarigen.
  – Hoewel het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit gedronken heeft of maandelijks drinkt sterk gedaald is, is er onder hen die wél drinken geen sprake van een afname van de hoeveelheid die gedronken wordt. Het percentage drinkende scholieren van 12 t/m 16 jaar dat maandelijks 5 of meer glazen drinkt op één gelegenheid (dus binge-drinker is) nam zelfs sinds 2003 toe, van 64,1% naar 69,5%.  Maak melding

 3. Consumptie afgenomen, die wel drinken, drinken meer. Ok
  Wat volgens mij niet in de cijfers kan zijn opgenomen is bijvoorbeeld:

  – Massaal indrinken
  – veel alcohol wordt in bijvoorbeeld plastic flesjes binnengesmokkeld bij veel feestelijke gebeurtenissen als festivals. Of naar onze mooie binnenstad
  – drank door volwassenen laten halen (niet alleen voor thuis, ook in kantines buurthuizen etc  Maak melding

 4. En bijvoorbeeld op campings. Als dat niet lukt…gaan ze op vakantie naar het buitenland. Zie link 24 juli 2016 18:22. Dan wordt er dus minder in eigen land omgezet ja. Er zijn best veel “zomervakantie-jeugdwalhalla’s” in mooi NL.


  Maak melding

 5. Ben ⤽(zoep)keten⤝ en ⤽gewoon in de HoReCa⤝ vergeten op te sommen als plekken waar jongeren toch wel aan alcohol komen.
  Dat is het gevaar van een opsomming. Je bent vaak niet volledig.
  Zo heb ik, volgens mij, al wel veel factoren genoemd die niet in de cijfers zijn opgenomen.
  Hoop niet dat C.U. zoiets wil als Drooglegging Zie oorzaak, gevolg en de initiatiefnemers van een alcoholverbod .

  Begrijp me niet verkeerd. Vind de landelijke leeftijdsgrens naar 18 jaar wel goed.
  Het is mij niet helemaal duidelijk wat de C.U. anders wil dan betuttelen = 1) Bedillen 2) Bevoogden 3) Beleren 4) ongevraagd zeggen wat iemand moet doen.
  Je kunt ook doorslaan: ⤽de betuttelende overheid⤝.

  Wat waren de aanbevelingen, bij punt 1?
  Handhaving: waarschuwingen, boetes. Hoeveel fte??s en middelen (w.o. geld)?
  Uit het draadje dat is opgevoerd in mijn eerste reactie (22/7 17:15): In 2015 hebben BOA??s en politie in totaal 102 boetes en 40 Halt-straffen gegeven aan jongeren onder de 18 jaar.
  Er zijn al veel mensen mee bezig: GGD IJsselland, Hogeschool Windesheim, de BOA??s.
  Wordt hier geen probleem gecreëerd? Met z??n allen het wiel opnieuw uitvinden? Er zal toch landelijk beleid zijn in deze?
  Het verbod is ook landelijk. Moet de regel dan niet landelijk geëvalueerd worden? Of wil C.U. een wijziging van de APV?

  Je kunt het ook omdraaien??.
  Hoeveel fte??s, welke middelen en hoeveel geld is gewenst? Dat is natuurlijk wel ⤽ons geld⤝!
  Heb over de pakkans volgens mij al genoeg geschreven.
  Zouden er dan fulltime-drankbusters moeten komen?

  Hoorde dat in Wezep de mensen die niet aan alcohol kunnen komen, dan maar gaan blowen. Ok het gaat wel over Wezep 😉 Maar moeten wij dat willen?

  Vind C.U. op zijn minst niet duidelijk en betuttelend.  Maak melding

 6. Dick, je hebt niets genoemd wat niet in de cijfers is terug te vinden. Er staat immers dat een bepaalde groep jongeren nog steeds alcohol drinkt en zelfs meer dan ooit.Hoe ze eraan komen? Via ouders, oudere vrienden, zuipketen, vervalst ID etcetc. Blijft staan dat de groep die helemaal niet drinkt spectaculair is gegroeid. Dankzij het alcoholontmoedigingsbeleid.


  Maak melding

 7. Dat er veel te makkelijk wordt gezegd dat bepaalde jeugd helemaal niet drinkt. Zie alle reacties van mij hier. Volgens mij heb ik al veel te veel woorden gebruikt.:D

  Nu ik niet meer op de PvdA ga stemmen (om het leenstelsel) en ik stem in de regel voor de gemeenteraad op dezelfde partij, overwoog ik de C.U. even. Progressief, betrouwbaar, terwijl ik vind dat je niet altijd op een Christelijke partijd zou moeten stemmen als je die overtuiging hebt…..Maar wowww wat vind ik ze vaak in de stoel van de opvoeder willen zitten. Wat zijn ze mij te betuttelend.

  Ga in het vervolg voor de SP.


  Maak melding

Reageer