Slim aan de slag met milieu rond de A28

Het gebied rond de A28 zit vol potentie. Ook voor het realiseren van milieudoelstellingen. Door bos aan te leggen om CO2 af te vangen en de lucht te filteren.

Door trolleybusbanen te maken om de drempel te verlagen voor het gebruik van de auto, of door het opwekken van schone energie, waar mogelijk in combinatie met het schoon maken van de bodem en grondwater. In de nieuwe, concept, Milieugebiedsvisie A28-zone staat beschreven hoe dit alles op een slimme manier bewerkstelligd kan worden. Wethouder Van Dooremolen van Milieu: ‘Ik ben trots op deze visie. Door per deelgebied te kijken, ontdek je de mogelijkheden van een drukke verkeersweg als de A28. Daarmee rekenen we af met de gedachte dat de A28 alleen maar een lelijke hindernis is voor de ontwikkeling van onze mooie stad.’

De Milieugebiedsvisie bestaat uit twee delen: een visiedeel een beleidsdeel. Het beleidsdeel geeft aan met welke milieukwaliteit in een bepaald gebiedstype rekening moet worden gehouden. In het visiedeel staat een aantal concrete voorstellen voor ontwikkelingen die bijdragen aan de milieukwaliteit. Om te kijken of deze voorstellen haalbaar zijn gaat de gemeente in gesprek met verschillende partijen. De voorstellen gaan onder andere over het verbeteren van de natuurkwaliteit. Bijvoorbeeld het voorstel om de ecologische verbinding tussen de Middelwegzone en Westervelde Aa te herstellen en te verbeteren. Dit is goed voor de dier- en plantenrijkdom (biodiversiteit) in Zwolle. Ook het verbreden en optimaliseren van de rivieroeverzone Zwarte Water is goed voor de biodiversiteit. De verwachting is dat het aantal dier- en plantensoorten in het stadscentrum zal toenemen. Bovendien kan het gebied voor recreatie gebruikt worden.

Daarnaast zijn er voorstellen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zoals het verlagen van de snelheid op de A28 tot 80 km p/u en de snelheid op de Zwartewaterallee en Ceintuurbaan niet te verhogen naar 70 km p/u. Of door het aanleggen van een regionaal OV-netwerk met bijvoorbeeld trolleybusbanen direct langs de A28, goede en veilige fietsverbindingen en bushaltes. Hierdoor wordt het autoverkeer naar de binnenstad teruggedrongen. Het gevolg is dat de luchtkwaliteit verbetert, de geluidsoverlast vermindert en het CO2 gehalte in de atmosfeer omlaag gaat. Ook een treinstation met goed voor- en natransport zal aan al deze zaken bijdragen. 

Tenslotte zijn er meer voorstellen die vooral het gehalte CO2 verlagen. Dit is belangrijk in het kader van de klimaatverandering. Bijvoorbeeld het toepassen van Warmte-Koude opslag (KWO),  waar mogelijk in combinatie met bodem- en grondwatersanering.  Bedrijventerrein of woonwijken kunnen hiermee verwarmd of juist gekoeld worden, waardoor de uitstoot van CO2 afneemt. Of het voorstel om het gebied langs de A28 in te richten als productiebos. Het bos draagt bovendien bij aan schonere lucht en dempt het verkeersgeluid. 

De Milieugebiedsvisie A28-zone is nog concept. Dat betekent dat er nog een inspraakronde volgt. De gemeenteraad is gevraagd in te stemmen met de ambities in de gebiedsvisie en die te betrekken in de bestuurlijke afweging die gemaakt gaan worden bij toekomstige ontwikkelingen van de A28-zone. De visie is het eerste product waarin gewerkt wordt volgens het principe van gebiedsgericht beleid: per stukje A28 wordt gekeken wat er mogelijk is. Kortom: niet overal gelden dezelfde criteria, normen en eventuele restricties.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. waarom krijg ik de rare smaak in mijn mond dat we met een groenstrookje langs de A28 onze ziel willen schoon wassen. Midden in de stad langs de snelweg het milieu weer schoonwassen. Dat zet toch geen zoden aan de dijk. Leuk prestigeobject, maar objectief bekeken slaat het echt nergens op.


  Maak melding

 2. het verlagen van de snelheid op de A28 tot 80 km p/u en de snelheid op de Zwartewaterallee en Ceintuurbaan niet te verhogen naar 70 km p/u.

  Neeheee… een stilstaande auto produceert echt meer vuile lucht dan een rijdende! Wanneer leren “ze” dat nu eens

  Het bos draagt bovendien bij aan schonere lucht en dempt het verkeersgeluid.

  Als ze eens met een geluidsexpert gaan praten, blijkt dat boompjes amper geluid tegen houden.

  A28-zone is nog concept

  Goedzo. Ga eerst maar eens je huiswerk doen. >:(


  Maak melding

 3. een auto rijdt zuiniger bij 70 dan 50. Bij 90 nog beter.

  Bomen houden inderdaad weinig geluid tegen, in geluidsmodellen worden ze ook niet ingevoerd.


  Maak melding

 4. Auto?s kunnen wel schoner zijn bij 90, maar als al die auto?s dan in een file komen is het nog niets waard. Daarnaast denk ik dat de gemeente juist goed doet door dergelijke projecten op te starten, we zijn niet voor niets Groenste stad 2006/2007! Zoek maar op wat die titel inhoud! We hoeven dus niets schoon te wassen, we moeten met z?n allen kijken naar waar we nog iets kunnen verbeteren.  Maak melding

 5. goede en veilige fietsverbindingen

  waarom verrekt de gemeente Zwolle nog steeds om het laatste stuk fietspad over de dijk (via Genne) aan te leggen? de doornweg is op dit moment niet echt een goede en veilige fietsverbinding te noemen. men beweert zelf dat bewoners dit tegenhouden vanwege privacyredenen. ikzelf kan dit gewoon niet geloven; in Nederland wonen duizenden mensen direct aan een dijk waarover gefietst wordt, dus dat kan geen reden zijn. maar goed, gewoon aanleggen dat stuk en ik weet zeker dat er dan meer mensen bereid zijn om vanuit de richting Hasselt op de fiets naar Zwolle te gaan en kan Zwolle met gemak een punt scoren op dit onderwerp.


  Maak melding

 6. Algemene regel is dat vanaf meer dan 7,5km, mensen de auto pakken, en niet de fiets. Fout van Stadshagen is dan ook, dat grote werklocaties als Oosterenk en met name Marslanden daarbuiten liggen. Mensen fietsen dat niet massaal meer. Fiets- en-OV-verbindingen zijn teveel centrumgericht, waar relatief weinig woon-werkverkeer moet zijn. Op Marslanden (grootste bedrijventerrein van Overijssel!) komt niet eens een stadslijn.


  Maak melding

 7. we moeten met z?n allen kijken naar waar we nog iets kunnen verbeteren.

  En dat is dan zorgen voor doorstroming en niet voor stagnatie……….


  Maak melding

Reageer