Samenwerking voor aanpak Ittersumerlanden Zuid

Het college van B&W heeft besloten om een intentieovereenkomst te tekenen met SWZ over de mogelijke herstructurering van Ittersumerlanden Zuid. De komende maanden gaan de gemeente en SWZ nader onderzoeken of en in hoeverre het stedenbouwkundig plan juridisch en financieel haalbaar is.

Begin 2008 moet dan het besluit vallen of de herstructurering door kan gaan. Ittersumlanden Zuid is een buurt waar een aantal problemen is geconstateerd. De leefbaarheid in de buurt staat onder druk. En er dreigt leegstand waardoor het type woningen aandacht vraagt. In 2005 heeft de corporatie SWZ de gemeente daarom gevraagd om mee te werken aan een pilot voor buurtrevitalisering door een combinatie van vastgoedverbetering en het toevoegen van woningen.  Samen met de buurt zijn vorig jaar de sterke en zwakke kanten van de buurt besproken. Vervolgens is een klankbordgroep uit de buurt betrokken geweest bij het opstellen van de stedenbouwkundige verkenning en een renovatieplan. Er is veel draagvlak in de buurt voor de aanpak. Alvorens de herstructurering definitief vorm te geven in een projectopdracht en een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en SWZ, moet nu eerst onderzocht worden of het plan juridische en financiële haalbaar is.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Dat is toch net de wijk waar SWZ de woningen aan het verkopen is?
    Wat kunnen zij dan nog bijdragen als het allemaal koopwoningen zijn geworden?


    Maak melding

Reageer