Aanvraag vergunning Goudsteeg ingetrokken

Zwolle – De aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 51 onzelfstandige woonruimten Goudsteeg 19 is ingetrokken. Dat laat ondernemersvereniging Citycentrum donderdag weten. CDA Zwolle had begin juli vragen over het project.

De zienswijze van Citycentrum over de ondoordachtheid van dit plan en het ontbreken van een overall-visie, samen met de zienswijzen van andere bezwaarmakers en vragen van de oppositie in de gemeentetraad, heeft geleid tot beëindiging van de aanvraag. Na de zomer wordt gestart met vooroverleg met de ontwikkelaar over een passende invulling. Citycentrum: "Daar waar eerst aan de buurt voorbij was gegaan wordt nu toegezegd dat eerst de buurt wordt geïnformeerd voordat een nieuwe aanvraag wordt ingediend. Wij zijn zo vrij aan te nemen dat met ‘geïnformeerd’ bedoeld wordt ‘overlegd’."

Artikel delen:

Reageer