OBS De Ridderspoor wordt Daltonschool

Zwolle – OBS De Ridderspoor in de Zwolse wijk Westenholte zal op 30 september op feestelijke wijze kenbaar maken dat het zich officieel Dalton-school mag noemen. Gelijktijdig zal een nieuwe logo onthuld worden. De voorzitter van de Dalton regio Groot Zwolle, Arno Roelofs, komt officieel het bordje met het Daltoncertificaat overhandigen. Dit zal rond 08.30 uur gebeuren op het schoolplein in het bijzijn van alle leerlingen, leerkrachten, ouders en andere belangstellenden.

Vanaf 2012 is De Ridderspoor het Daltontraject ingegaan; leerkrachten hebben zich geschoold in het werken vanuit de Daltonvisie en hard gewerkt om dit in de praktijk toe te passen, afgelopen voorjaar is de school gevisiteerd door de Nederlandse Daltonvereniging en heeft aansluitend hierop het Daltonpredicaat mogen ontvangen. De Daltonprincipes (zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, vrijheid in gebondenheid en reflectie) sluiten naadloos aan op de visie van de school.

De Ridderspoor is een gezellige, kleine school waar iedereen elkaar kent en waar veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Het is een openbare school, waar ieder kind welkom is, ongeacht zijn maatschappelijke, culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Er is veel aandacht voor acceptatie en respect voor elkaar. Op De Ridderspoor is leren een breed begrip. Kinderen moeten kennis verwerven, maar zich tegelijk sociaal, emotioneel en creatief kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Kinderen krijgen op hun eigen niveau les. Naast de standaardvakken zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie wordt er veel aandacht besteed aan uiteenlopende onderwerpen/projecten; techniek, religies, muziek, cultuur, sport enz. Daarnaast is er een actieve ouderbetrokkenheid.

Het team van de Ridderspoor streeft er naar de eigen kernwaarden Respect, Samen, Ontwikkeling, Plezier, Veiligheid en Verantwoordelijkheid in alle lagen van de school zichtbaar te maken in het handelen, het beleid en de inrichting van de school. De Ridderspoor wil uitdragen dat de kinderen op deze school tot bloei komen. En dat zal in het nieuwe logo terug te zien zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
www.deridderspoor.nl
www.dalton.nl
www.ooz.nl

Artikel delen:

Reageer