Trainingsprogramma vergroot weerbaarheid

Zwolle – Verbeter het welzijn en welbevinden van kinderen op de basisschool. Dat is de gedachte die ten grondslag ligt aan het Marietje Kessels Project (MKP). Dit effectief bewezen trainingsprogramma wordt aangeboden door Stichting Vechterweerd en is ontwikkeld voor de leeftijdsgroep van plm. 10 tot 14 jaar. Met als belangrijk aandachtspunt een grotere mentale en sociale weerbaarheid van de jongens en meisjes.

Voor ‘mentale weerbaarheid’ kan ook worden gelezen: zelfvertrouwen, geloof in je zelf, assertiviteit en doorzettingsvermogen. Wat met het MKP wordt nagestreefd, komt er simpel gezegd op neer dat kinderen goed in hun vel komen te zitten. Het programma wordt aangeboden en uitgevoerd in samenwerking met gemeentelijke overheden en onderwijsinstellingen. Ook in het komende schooljaar 2016 – 2017 kunnen alle scholen zodoende weer deelnemen aan het MKP. 

Recept voor vertrouwen in jezelf en de ander
Het vergroten van de weerbaarheid kan een goed middel zijn voor het terugdringen van pesten, binnen en buiten de school. Tijdens het Marietje Kessels Project wordt er sterk ingezet op het groepsproces, en vooral: het positief beïnvloeden van dat proces – houd rekening met elkaar, wees eerlijk tegen elkaar, weet waar de grenzen liggen, maar geef die grenzen ook duidelijk aan. Een weerbaar kind houdt rekening met anderen en kan grenzen aangeven. Het heeft allemaal, direct of indirect, te maken met het verschijnsel pesten en met het bestrijden daarvan.

Zet kinderen in beweging
Het MKP trainingsprogramma heeft naast een psychologisch, ook een fysiek aspect. Dit onder het motto: zet kinderen in beweging. De praktijk laat zien dat kinderen het beste leren en zaken het snelste ‘oppikken’ door ze te ervaren. Door het fysieke aspect leren jongens en meisjes bovendien dat zij letterlijk kunnen leunen en bouwen op elkaar. Zo ontstaat en groeit vertrouwen in een ander.

De rol van de school
Bij dit alles speelt de school een centrale rol. Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar 2016 – 2017 nodigt Vechterweerd in samenwerking met de gemeente Zwolle, scholen daarom nadrukkelijk uit om deel te nemen aan het project. Net als in voorgaande jaren hebben veel scholen enorm enthousiast gereageerd, en aangegeven om in de komende periode samen aan de slag te gaan. Schrijf je op tijd in, afgelopen jaar zijn 40 groepen in Zwolle u voorgegaan en ook aankomend jaar lijken de scholen de weg weer te vinden naar dit stukje kwaliteit in weerbaarheid.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer