Raadszetel Britt Jurgens terug naar Swollwacht

Zwolle – Afgelopen woensdag heeft raadslid Britt Jurgens besloten op te stappen als gemeenteraadslid van Zwolle. In haar persbericht dat woensdagavond onder te kop “Wrang afscheid ziek raadslid Britt Jurgens” op de site van Weblog Zwolle is gepubliceerd geeft ze aan dat haar gezondheid het niet toelaat als raadslid verder te gaan.

Vanwege haar chronische ziekte heeft ze afgelopen jaar niet kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de gemeenteraad. Ze voelt zich gekwetst door gemeenteraadsleden die weinig begrip hadden voor haar afwezigheid in de raad vanwege haar gezondheidsproblemen. Omdat ze in 2014 als Swollwacht-kandidaat met voorkeursstemmen in de gemeenteraad is gekozen, valt haar zetel nu weer terug naar Swollwacht. Begin 2015 is ze als eenmansfractie verder gegaan, nadat Swollwacht de samenwerking met haar had opgezegd. William Dogger, fractievoorzitter van Swollwacht over de ontstane situatie: “Britt heeft kort zitting gehad in de Swollwacht fractie waarop het bestuur en fractie destijds om moverende redenen hebben besloten dat het beter zou zijn de samenwerking met Britt te stoppen. Met andere woorden Britt heeft zich niet van Swollwacht afgescheiden, maar dat besluit is destijds door Swollwacht genomen. Britt heeft daarop besloten om deze zetel van Swollwacht niet aan Swollwacht terug te geven maar als eenmansfractie door te gaan! Zij heeft daarop de samenwerking gezocht met de VVD fractie. Deze samenwerking is later door de VVD fractie weer beëindigd! Ik weet dat Britt ziek is, en dat is door Swollwacht nooit betwist! Wij hebben daar ook nimmer een oordeel over gegeven en nimmer hebben wij de ziekte van Britt gebagatelliseerd".

Dogger: “Dat Britt besloten heeft om vanwege haar gezondheid te stoppen met het raadswerk zal voor haar een moeilijke beslissing zijn geweest, maar alleen zij kan daarover oordelen en daarover een beslissing nemen. Nu Britt een besluit heeft genomen valt haar zetel weer vrij en gaat deze terug naar Swollwacht. Fractie en bestuur van Swollwacht zal zich over deze nieuwe ontstane situatie buigen en binnenkort besluiten hoe wij dit gaan invullen waarbij wij gebonden zijn aan de regels zoals deze door de kieswet zijn bepaald.”
 
Binnenkort zal bekend worden gemaakt wie de vrijgekomen Swollwacht-raadszetel zal gaan bezetten tot aan de gemeenteraadsverkiezingen begin 2018.
Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Artikel delen:

Reageer