Erik Dannenberg nieuwe voorzitter Present

Zwolle – Per 1 september is Erik Dannenberg de nieuwe voorzitter van vrijwilligersmakelaar Present Nederland. Hij volgt daarmee André Rouvoet op die deze functie sinds 2012 vervulde, en nu aan het einde van zijn termijn is gekomen.

erik_dannenberg.jpg 

Voor Present is Dannenberg een oude bekende. In 2003 was hij de eerste bestuursvoorzitter van Present Zwolle, de eerste Present stichting in Nederland. Toen de formule succesvol bleek en er vraag kwam uit andere plaatsen stond Dannenberg in 2005 mede aan de wieg van Present Nederland. Erik Dannenberg begon zijn loopbaan in de maatschappelijke opvang, onder andere als directeur bij het Leger des Heils. Van 2005 tot 2014 was hij in Zwolle namens het CDA wethouder in o.a. het sociaal domein. Als bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten was hij voorzitter van enkele commissies waaronder die van overleg met de staatssecretarissen inzake de nieuwe WMO en de nieuwe Jeugdwet.

Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en senior adviseur bij BMC Advies en als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en welzijn. In de afgelopen jaren was Dannenberg actief in diverse functies in de sectoren jeugdhulp, welzijn en zorg, overheid en onderwijs. Hij was voorzitter van de VNG-adviescommissie ‘toekomst Beschermd Wonen’. Ook is hij projectleider (voortgezet) speciaal onderwijs in de transities voor het ministerie van OCW en drie onderwijskoepels.
Scheidend voorzitter André Rouvoet is zeer tevreden met zijn opvolger: “Nederland verandert van een verzorgingsstaat naar een maatschappij waarin participatie en coöperatief samenleven steeds belangrijker worden. Present is koploper in het activeren van burgerschap en het samenspel tussen formele zorg en vrijwilligers. In de komende jaren wil Present die beweging verder versterken. Met zijn expertise als bestuurder in het sociale domein en met zijn hart voor Present is Erik de juiste persoon op de juiste plek.”
De aanstaande voorzitter zelf heeft veel zin in zijn nieuwe rol. Dannenberg: “Present is een prachtige maatschappelijke beweging waarbij zowel ontvangers als gevers positief veranderen door de projecten die worden uitgevoerd. Present maakt het praktisch mogelijk om naar elkaar om te zien en aan een sterkere samenleving te werken waarbij iedereen erbij hoort, iedereen ertoe doet en iedereen mee kan doen.”
Tegelijk met de aanstelling van Dannenberg wordt het bestuur uitgebreid met Wout Schonewille en Hester Tjalma. Zij zijn als algemeen lid toegetreden. Andere bestuursleden van Present Nederland zijn: Liesbeth Keppel, Hans Dijkstra, Anne Westerduin en Danielle Woestenberg.
Artikel delen:

Reageer