Onderzoek naar drie windmolens in de stad

Zwolle – Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie willen drie windmolens van ongeveer 100 meter hoog bouwen op bedrijventerrein Voorst langs het Zwolle-IJsselkanaal. Deze initiatiefnemers hebben de ambitie de Zwolse energiehuishouding en die van hun organisaties te verduurzamen. De drie partijen hebben hun plan voorgelegd aan de gemeente Zwolle. Wethouder Ed Anker vindt dit een serieus en belangrijk initiatief, maar alvorens tot politieke besluitvorming over te gaan wil het college van B&W eerst een voorverkenning doen naar de impact van deze molens op de omgeving en de mogelijke gevolgen voor de omwonenden.
 
“We willen geen lichtvaardige beslissing nemen en de communicatie hierover met de stad faciliteren en regisseren,” aldus wethouder Anker. “Hoewel duurzame energieopwekking past bij duurzaamheidsdoelstellingen van B&W willen we geen overhaaste beslissing nemen en eerst een goed gesprek hierover aangaan met betrokkenen, omdat de ervaring elders leert dat plaatsing van windmolens omstreden kan zijn.” Hoewel de drie initiatiefnemers plaatsing op bedrijventerrein Voorst voorstellen wil de gemeente ook mogelijke andere locaties in de stad onderzoeken.
 

Omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden worden betrokken bij de uitwerking van de verschillende varianten en uitgenodigd hierin mee te denken. Windturbines hebben effect op de skyline van Zwolle en een beeldbepalend effect op de omgeving. Inmiddels zijn vertegenwoordigers van de omliggende wijk- en ondernemersverenigingen en relevante belangenorganisaties geïnformeerd en hebben omwonenden een brief ontvangen.  Binnenkort wordt er een informatieavond georganiseerd en een klankbordgroep ingesteld, waarin omwonenden, de bedrijven van Voorst en andere belanghebbenden worden betrokken bij de verkenning naar de mogelijkheden van windenergie op Voorst. Pas na de verkenningsfase van ongeveer vier maanden worden de resultaten hiervan door het college besproken met de gemeenteraad, waarna politieke besluitvorming kan plaatsvinden. Wethouder Anker “is heel benieuwd hoe de stad gaat reageren.”
 
Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle
Artikel delen:
Reacties 15
 1. Gezien het feit dat er ook allemaal reclamemasten komen die vanuit woningen zichtbaar zijn, zullen windmolens vast ook al een reeds beklonken deal zijn!


  Maak melding

 2. Oh gaaf! Drie maar. Ik zou zeggen, maak van Zwolle klein Flevoland. En waarom maar 100 meter hoog? Ik zeg minimaal 200!

  Zwolle, Windmolenstad al aan de IJssel…


  Maak melding

 3. Naast de nieuwe mcdonald mast zou die ook mooi staan of bij de telefoonmast in de Aalanden en vergeet tot slot onze Ikea niet die op energiegebied al goed bezig is,…op het dak wellicht?  Maak melding

 4. We moeten verduurzamen, maar niet wil een windmolen in zijn achtertuin. Maakt niet waar je de windmolens neer plant, het is toch nooit goed


  Maak melding

 5. +100 meter hoge masten in de stad plaatsen, daar gaan tienduizenden Zwollenaren nog flink overlast van krijgen.

  De Groene Rekenkamer heeft over de veiligheid van windmolens een interessant artikel geschreven, leestip: http://www.groenerekenkamer.nl/4603/windmolens-in-de-buurt-van-woningen-hoe-veilig-is-dat/

  Economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg menen dat we in Nederland moeten stoppen met windmolens. Ze brengen veel schade toe aan onze leefomgeving, leveren geen echte bijdrage aan een beter milieu en roepen bij veel burgers weerstand op. Volgens de economen moet Nederland gebruik gaan maken van de nieuwste zonne-technologie en meer werk maken van energiebesparing. Windturbines zijn dan niet meer nodig.
  Zie: http://www.groenerekenkamer.nl/4297/geen-windmolens-zon-heeft-de-toekomst/


  Maak melding

 6. @Steven daarvoor is het verval van de IJssel veel te klein. Enige manier om dat op te lossen is om er een stuw te plaatsen en dat gaat ten koste van de bevaarbaarheid en is economisch niet rendabel.


  Maak melding

Reageer