Huisvesting Zwolse groene organisaties onzeker

Zwolle – Er zijn grote onzekerheden rond de huisvesting van de Zwolse groene organisaties, waaronder de Milieuraad. Per maart 2017 vervalt Doepark Nooterhof als ‘thuisbasis’.

Volgens een oververeenkomst tussen de gemeente en Landstede van februari 2007 zou Landstede gedurende 10 jaar "om niet" In Doepark Nooterhof kantoorruimte te verlenen aan de Milieuraad en ook zaalruimte aan de andere groene organisaties. "Om niet" betekent dat vrijwilligers van de groene organisaties als tegenprestatie bijdragen door groene activiteiten te organiseren. Op basis van deze overeenkomst is er ook een nadere overeenkomst tussen Landstede en de Milieuraad over huisvesting van het kantoor van de Milieuraad, dat al decennia lang in Doepark Nooterhof was gevestigd, in gebouw de Kruidwisch. Deze overeenkomst kon per 2017 stilzwijgend verlengd worden.

Landstede (mede daartoe aangezet door de Inspectie Onderwijs) gaat zich meer richten op haar primaire doelstellingen, dus het geven van onderwijs. Daarom heeft Landstede bij de gemeente aangegeven de bestaande overeenkomst per februari 2017 niet ongewijzigd te willen verlengen. Bekend is al dat Landstede in ieder geval niet langer het beheer en de exploitatie van de Nooterhof "buiten de hekken" voor haar verantwoordelijkheid wil nemen. Aan de Milieuraad en de overige groene organisaties heeft Landstede in eerste instantie medegedeeld, dat na de einddatum van de overeenkomst het "om niet" beschikbaar stellen van ruimten niet langer voortgezet zou worden. In juli heeft de Milieuraad een brief gekregen, waarin staat dat zij de Milieuraad ook niet als huurder wil. De samenwerkingsbanden worden dus grotendeels doorgesneden. Waarbij ook een onzekere situatie ontstaat hoe het verder moet met groene lezingen en andere activiteiten, waarvoor nu zaalruimte in gebouw de Ateliers in Doepark Nooterhof beschikbaar is.

Landstede hoopt wel dat enkele groene vrijwilligers-evenementen zoals het Voor- en Nazomerfeest en de Nacht van de Nacht door kunnen blijven gaan in Doepark Nooterhof. In de brief van Landstede is tevens aangegeven, dat het huidige tijdelijke kantoor van de Milieuraad aan de Gladiolenstraat 1, per 1 oktober verlaten moet zijn. Vervolgens is er nog tijdelijke ruimte beschikbaar in het z.g. Zebra-gebouw in Doepark Nooterhof, tot uiterlijk 1 maart 2017.

Momenteel vinden diverse gesprekken plaats voor alternatieve huisvesting, waarin de activiteiten van de Milieuraad en lezingen en andere bijeenkomsten van groene organisaties mogelijk zijn. De uitkomsten zijn onzeker. Dit levert flinke zorgen op. Milieuraadvoorzitter Hans de Graad: ‘Dit is voor het werk van de Milieuraad een erg bedreigende situatie. De begroting en de financiële situatie van de Milieuraad is niet zodanig, dat het bestuur vanuit eigen middelen gemakkelijk huisvestingskosten kan ophoesten. Dit geldt ook voor de andere groene organisaties. Voor onze activiteiten is een herkenbare plek, met voldoende ruimte voor de vrijwilligersactiviteiten, en mogelijkheid voor ontmoeting en spontane inloop, essentieel.’

De Mileuraad is sinds juli 2015 tijdelijk gehuisvest aan de Gladiolenstraat 1. Dit gebouw is beschikbaar tot 1 oktober 2016. Daarna is er nog tot maart 2017 ruimte beschikbaar in het Zebragebouw in Doepark Nooterhof Gebouw de Ateliers biedt momenteel zaalruimte voor groene lezingen etc..  De vaste jarenlange thuisbasis gebouw de Kruidwisch is in 2015 verbouwd tot kinderdagverblijf, waarvoor de Milieuraad plaats maakte. De huisvesting vanaf maart 2017 is nog niet bekend.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Een zeer zorgelijke ontwikkeling waarvan ik hoop dat de gemeente het voortouw neemt om tot een oplossing te komen.
    Helaas is “groen” niet echt een item binnen het huidige college.
    Een mooi verkiezingsonderwerp lijkt me.
    De Nooterhof heeft al eens eerder als politieke punt tussen partijen gespeeld.


    Maak melding

Reageer