Opheffen parkeerplaatsen op eigen terrein aangepakt

In het plan Rietpark in Stadshagen zijn bewoners contractueel verplicht om een parkeerplaats op eigen terrein te hebben. In de praktijk blijkt een negental bewoners de eigen parkeerplaats voor andere doeleinden te hebben ingericht. Dit zorgt voor een hogere parkeerdruk op straat. Het college heeft afgelopen dinsdag besloten om hiertegen op te treden. Betrokkenen worden verzocht binnen 2 maanden de parkeerplaats te herstellen.

De contractuele bepaling door middel van een kettingbeding heeft als doel om te grote parkeerdruk in de buurt te voorkomen. Bij het berekenen van het benodigde aantal parkeerplaatsen op de openbare weg is rekening gehouden met de parkeerplaatsen op eigen terrein.

Alle bewoners van de Tolhekstraat en het Twistvlietpad in de buurt Het Rietpark zullen een brief van de gemeente ontvangen om hen nogmaals te wijzen op de contractuele verplichting. Daarnaast zullen de betrokken negen bewoners een brief ontvangen met het verzoek de parkeerplaats binnen 2 maanden te herstellen. 

In dit geval hebben omwonenden de gemeente gevraagd om handhavend op te treden. Hiertoe heeft het college nu besloten. Overigens is geconstateerd dat de gemeente tot nu toe met name privaatrechtelijk handhaaft na klachten. De gemeente gaat de komende tijd bekijken of meer actief privaatrechtelijk handhaven nodig en mogelijk is.

Artikel delen:

Reageer