Openbare vergaderingen van het Waterschap

Zwolle – Op dinsdag 13 september vinden twee openbare commissievergaderingen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) plaats. Bij de commissie Watersystemen en Waterveiligheid staan de onderwerpen Beheer en onderhoud watergangen, Peilbeheer Drentse Kanalen en Dijkversterkingsprojecten Stadsdijken Zwolle en Zwolle-Olst op de agenda.De commissie Maatschappij en Organisatie behandelt de items Informatieveiligheid en de Communicatievisie. Beide commissievergaderingen zijn vrij toegankelijk vanaf 18.00 uur (Watersystemen en Waterveiligheid ) en 20.15 uur (Maatschappij en Organisatie) in het waterschapskantoor, Dr. Van Deenweg 186 in Zwolle.

beheer_en_onderhoud_watergangen1.jpg

Beheer en onderhoud watergangen
Drie sprekers uit de landbouw- en natuursector vertellen hun wensen voor het beheer en onderhoud van watergangen. Een belangrijk agendapunt aangezien het werkgebied van het waterschap 7000 kilometer rivieren, kanalen, sloten en grachten behelst. Al deze wateren kunnen op verschillende wijzen worden onderhouden. Ieder met een eigen effect op kosten, natuurontwikkeling, water aan- en afvoer en eventuele overlast voor grondeigenaren. 

beheer_en_onderhoud_watergangen2_1.jpg 

 

Overdracht peilbeheer Drentse Kanalen
Een ander onderwerp is de overdracht van het peilbeheer Drentse Kanalen van de provincie Drenthe naar het waterschap. De commissie wordt geïnformeerd over de consequenties voor WDODelta als deze taak wordt overgenomen.

Bescherming tegen overstromingen
Ook zullen medewerkers van het waterschap presentaties geven over de stand van zaken van de dijkversterkingsprojecten Stadsdijken Zwolle en Zwolle-Olst. Deze zijn onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat weer deel uitmaakt van het Deltaplan.

Informatieveiligheid
De commissie Maatschappij en Ontwikkeling laat zich bijpraten over de maatregelen die WDODelta neemt op het gebied van informatieveiligheid en hoe dit in de toekomst verder kan worden uitgerold en verbeterd. Ook wisselt de commissie van gedachten over de visie van communiceren en het mediabeleid.

Artikel delen:

Reageer