Landschap Overijssel zoekt vrijwilligers

Zwolle – Landschap Overijssel zoekt nieuwe vrijwilligers voor het beheren van de depots op landgoed de Horte in Dalfsen. Een depotbeheerder onderhoudt en repareert het gereedschap dat gebruikt wordt tijdens werkdagen van vrijwilligers. Deze depotbeheerders worden ondersteund door de coördinatoren van de afdeling vrijwilligerswerk van Landschap Overijssel. 

depotbeheerder.jpg

Team
Een team van vier tot zes vrijwilligers beheert een paar keer per week samen het gereedschapsdepot. Er is veel contact met de vrijwilligers van verschillende groepen die actief zijn met landschapsbeheer op heide, in bossen en bij buurt initiatieven. Deze groepen worden ondersteund en begeleid vanuit Landschap Overijssel.

 

Technisch inzicht
Depotbeheerders ontvangen vanuit de landschapsbeheergroepen reserveringen voor gereedschap. Zij maken bestellingen klaar voor uitleen en geven daar desgewenst instructie bij. Na afloop van werkdagen worden de gebruikte materialen weer ingeleverd bij de depotbeheerders, die ze vervolgens controleren op gebreken en repareren waar nodig. Het materiaal wordt schoongemaakt en goed onderhouden weer weggehangen tot het volgende gebruik. Technisch inzicht is hierbij handig, zodat de materialen bruikbaar blijven en zo lang mogelijk meegaan.

Training
Vrijwilligers volgen bij Landschap Overijssel trainingen of cursussen die passen bij hun functie en vaardigheden. Alle nieuwe vrijwilligers beginnen met een Startdag om elkaar en de organisatie beter te leren kennen.
Aanmelden als vrijwilliger kan via www.landschapoverijssel.nl/aanmelden.

Vrijwilligerswerk
Landschap Overijssel organiseert en ondersteunt in de provincie Overijssel het vrijwillig landschapsbeheer. Van het najaar tot het vroege voorjaar werken vrijwilligers aan natuur&landschap op de eigen terreinen van Landschap Overijssel en bij particulieren, gemeenten en andere terreineigenaren. Er worden heidevelden geplagd, wilgen geknot, hoogstamfruitbomen gesnoeid, gezaagd en veel meer. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met gereedschap uit de depots van Landschap Overijssel. Door de inzet van deze vrijwilligers wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het beheer van het landschap in de provincie.

 

Landschap Overijssel beheert en ontwikkelt natuur&landschap in de hele provincie Overijssel met oog voor mens, plant en dier. In de 54 eigen natuurterreinen, maar ook bij particuliere eigenaren en agrariërs in het landelijk gebied. Het werk van Landschap Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, het ministerie van EZ, Provincie Overijssel, sponsoren en donateurs en de inzet van talloze vrijwilligers.

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer