Geen acute opvang vluchtelingen in Zwolle

Zwolle – De gemeenteraad in Zwolle heeft met het besluit van 19 april jongstleden conform het voorstel van het college besloten in te stemmen met de vestiging van een asielzoekerscentrum op de locatie aan de Dokter van Thienenweg 1, voor maximaal zeshonderd vluchtelingen voor een periode van maximaal vijftien jaar.

Het COA heeft eind juli jl. aangekondigd om alle plannen voor opvanglocaties opnieuw tegen het licht te houden vanwege een op dit moment afnemende behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen. Naar aanleiding van dit bericht zijn er door de VVD en Swollwacht artikel 45 vragen gesteld. Op bestuurlijk niveau heeft het COA aangegeven dat de instroom van vluchtelingen momenteel lager is dan in de afgelopen periode. De asielinstroom is en blijft echter omkleed met vele onzekerheden. Er is thans in Nederland ruim voldoende capaciteit om deze instroom te accomoderen. Voor Zwolle betekent dit dat er vooralsnog geen sprake zal zijn van acute opvang (IJsselhallen) en dat ook noodopvang voor komend jaar niet meer aan de orde is.

Landelijk moet nu de vraag worden beantwoord hoeveel reservecapaciteit er nodig is om de fluctuaties in de instroom van vluchtelingen op te kunnen blijven vangen. Ons college vindt dat er in ieder geval voldoende buffer moet zijn om situaties zoals afgelopen najaar met crisis- en noodopvang te voorkomen.
 
De vestiging van een azc is een onderdeel in de totale keten van opvang van vluchtelingen. In het bestuursakkoord tussen het kabinet en de VNG van november 2015 is aangegeven dat het belangrijk is dat gemeenten en rijk ‘schouder aan schouder’ optrekken en een kanteling van crisisopvang naar meer langduriger (nood)opvang mogelijk maken. En daarbij tegelijkertijd ook inzetten op bevordering van de doorstroom naar reguliere huisvesting. Vanuit dit bestuursakkoord zijn regionale regietafels ingericht, ook in Overijssel. Alle gemeenten onder regie van de provincie zetten zich in voor een gezamenlijke regionale aanpak in de keten acute opvang – noodopvang – reguliere opvang (azc) en huisvesting statushouders.
 
De staatssecretaris wil deze maand aan de Landelijke Regietafel Opvang Vluchtelingen in gesprek over alle plannen voor locateis om te zien wat het persectief is. Aan de Landelijke regietafel worden conclusies getrokken over de capaciteitsontwikkeling. Vervolgens komt de vraag aan de orde tijdens de Provinciale Regietafel Opvang Vluchtelingen. Tevens vindt in september een bestuurlijk overleg van de gemeente Zwolle met het COA plaats.
 
Het college wil de informatie die uit deze overleggen naar voren komt afwachten. Vanuit de grondhouding dat de gemeente mensen in tijden van nood hulp wil blijven bieden en op basis van het genomen raadsbesluit over het AZC en de daarbij in raad en samenleving gemaakte opmerkingen zal het college de nieuwe situatie beoordelen. Op basis daarvan beantwoord het college vervolgens de art.45 vragen en zullen als daartoe aanleiding is met de raad en anderen in overleg treden.
Artikel delen:
Reacties 17
 1. Voor Zwolle betekent dit dat er vooralsnog geen sprake zal zijn van acute opvang (IJsselhallen) en dat ook noodopvang voor komend jaar niet meer aan de orde is.

  HIEP HIEP HOERA!!! 😀


  Maak melding

 2. Het COA heeft haar processen zodanig efficiënter gemaakt dat de doorlooptijd van de asielaanvraag sterk verkort is.

  De asielzoeker is sneller door de gehele asielprocedure heen en krijgt sneller zijn eigen woning of appartement toegewezen. Inderdaad RdR dat vinden wij allen een zeer goede zaak.

  Zo kunnen er in de IJsselhallen meer concerten en beurzen georganiseerd worden. Dat willen we toch allemaal? 😀


  Maak melding

 3. @ Henry Rijkman
  Volgens mij heeft dit niets met het efficiënt werken van het COA te maken,
  maar is de toestroom van vluchtelingen naar de EU door o.a de Turkije deal (voorlopig) zeer sterk verminderd.  Maak melding

 4. Ik ben blij dat die testeronbommen niet naar Zwolle komen.
  Je zult doodsangsten uitstaan als je dochter naar school gaat of in de avond thuis komt na de al die verkrachtingen in Nederland.In Ede is een meisje door 4 van die kanslozen verkracht en het is weken lang onder de pet gehouden.Hier in Zwolle wil de gemeenteraad ook niet luisteren maar we gaan nog zware tijden te gemoet in dit land.
  Azc weg ermee.


  Maak melding

 5. na de al die verkrachtingen in Nederland

  Welke allemaal?
  In elke grote stad wordt iedere week een meisje verkracht door vooral blanke Nederlanders.


  Maak melding

 6. bericht door kijkdan, op 17 september 2016 15:18

  na de al die verkrachtingen in Nederland

  Welke allemaal?
  In elke grote stad wordt iedere week een meisje verkracht door vooral blanke Nederlanders.

  Ook maar zo wat roepen is net zo schadelijk en ongewenst als bewoners van het AZC beschuldigen! Kom met feiten, cijfers en bronnen en roeptoeter niet zo maar wat!


  Maak melding

 7. Dat klopt in de grote steden zijn veel verkrachtingen door meestal medelanders die hier sterk vertegenwoordigd zijn.Man je wilt nog steeds de boel goed praten.Feiten Kampen Ede Oude Pekela Koln ook zo’n mooi voorbeeld.


  Maak melding

 8. Het probleem met asielzoekers is niet zo zeer dat het asielzoekers zijn. Het echte probleem is dat het overgrote deel moslim is. En dat is het grootste gif voor onze maatschappij.


  Maak melding

 9. De ratten komen weer uit hun holen. Ieder artikel over asielzoekers is voor een stel idioten wier IQ niet groter is dan hun schoenmaat, aanleiding om hun domrechtse vooroordelen te spuien. Misschien moet er maar bij voorbaat een slot op dit soort artikelen.


  Maak melding

 10. Ik deel je zorg al weet ik niet of een slot op artikelen echt zinvol is.

  Die reaguurders voelen zich dan nog meer onbegrepen. En gaan waarschijnlijk nog harder en meer roeptoeteren.

  Je moet juist met hen in gesprek proberen te gaan/blijven en ze met feiten op hun fouten blijven wijzen. Maar ik besef mij terdege dat dat een hele opgave is.


  Maak melding

 11. De grootste ratten zijn de linkse ontkenners in dit land,altijd maar ontkennen en net doen of hun neus bloedt.Het is net de partij van de allochtonen pappen en nathouden zie weer het sterke optreden van de burgemeester van Zaandam.Je zult wel anders lullen als ze zich aan jou kind vergrijpen Riet.En Dijkman ik hoef met jou niet in discussie want jij lult met iedereen mee maar ja zo zijn die Berkummers.


  Maak melding

 12. De naam is Rijkman, Henry Rijkman.

  Kijk dat bedoel ik. Het is een hele opgave om in gesprek te komen of te blijven. Te komen is al gelukt en dat harder en meer roeptoeteren ook 😮


  Maak melding

 13. In gesprek komen heeft helemaal geen nut als iemand geen zin heeft om te luisteren. Die lui zijn immuun voor feiten.

  De ratten zullen nog over linkse wegkijkers klagen als iedere Syrische vluchteling dood in de zee drijft.


  Maak melding

 14. Bericht door Riet Pluim, op 18 september 2016 17:09
  Heb je je ooit afgevraagt hoe het komt dat er drenkelingen zijn??
  Mensen uit uitmaken voor rat ??
  Het zal me niet verbazen als jij met een zonnebril en een capucion door het leven gaat.  Maak melding

 15. Beter een zonnebril en capuchon (ik neem aan dat je dat bedoelde ipv capucion, ook best lastig hé, drie lettergrepen) dan een roze bril en kop in het zand.


  Maak melding

Reageer