Comité Zendmast hekelt CU-wethouders

Zwolle – Een aantal wijkbewoners uit de Aa-landen, waar de gemeente een zendmast wil plaatsen aan de Maaslaan, hebben deze bezet met tal van protestborden. Tevens is de Zwolse vlag halfstok gehesen. Ze vinden het een ongeloofwaardige beleid van de gemeente Zwolle en geven met name de CU-wethouders de schuld. De mast die een onbeperkte capaciteit krijgt voor de telecomproviders om hun antennes in te plaatsen, vervangt één zendmast op een naastgelegen flat van SWZ aan de Dollard.

cu-zendmast.jpg 

De wijkbewoners zijn uitermate ontstemd over de wijze waarop de gemeente deze vergunning heimelijk heeft doorgedrukt. "Dit door al het bestaande beleid ter zijde te schuiven, de bewoners niet of nauwelijks te informeren en vervolgens niet aanspreekbaar te zijn. Hierdoor heeft de gemeente zichzelf muurvast in het moeras gewerkt, komt daar zonder groot verlies aan eigen geloofwaardigheid en zonder financiële claims van T-Mobile niet meer uit en zal nu haar bestuurlijke onmacht (onwil?) willen verdoezelen met een beroep op juridische legitimatie". Burgemeester en wethouders volgen het advies van de onafhankelijke commissie die de bezwaren beoordeeld heeft tegen de plaatsing van de mast door T-Mobile.

Artikel delen:
Reacties 13
 1. @bantega – Ik geef toe, het is geen hoge kunst, maar als je dat een groter probleem vindt dan het wanbeleid van Van As, dan moet je echt je prioriteiten eens tegen het licht houden…


  Maak melding

 2. Ik zag zojuist de afgezette plek.
  Als gemeente zijnde zou ik hem zo’n 30 meter verder van de weg hebben gezet, zodat hij praktisch uit het zicht zou staan….


  Maak melding

 3. Arianne
  Dan staat hij nog meer in het park, waar ze hem juist weg willen hebben.
  Op de flats willen ze hem niet, dus als de gemeente een plekje in het park vind (naast de flats) is het goed. Ik snap de tegenstanders heel goed.


  Maak melding

 4. @Ariebombarie:
  Ik dacht dat het park-probleem zich juist meer aan de andere kant van de Maaslaan (dus richting dierenweide en Wijde AA) voordeed en de mast daarom naar deze kant van de Maaslaan werd geprojecteerd.


  Maak melding

 5. Snap niet waarom het wanbeleid is als B&W het advies opvolgt van een onafhankelijke commissie. De knutselclub (daar zijn we het dan blijkbaar over eens gebruikt grote woorden maar onderbouwt het in dit statement in ieder geval niet:
  vergunning heimelijk (niet gepubliceerd??) heeft doorgedrukt (ander woord voor besluit genomen??). “Dit door al (das wel heeel veel!) het bestaande beleid (welk dan???) ter zijde te schuiven, de bewoners niet of nauwelijks (niet of nauwelijks?) te informeren en vervolgens niet aanspreekbaar (B&W is aanspreekbaar door de gemeenteraad; die hebben alle bewoners van Zwolle gekozen en zijn daarvoor ingehuurd, dus die zal je moeten aanspreken) te zijn. Hierdoor heeft de gemeente zichzelf muurvast in het moeras gewerkt (wat bedoel je hiermee??), komt daar zonder groot verlies aan eigen geloofwaardigheid (bedoel je dat ze ze vasthouden aan een genomen besluit en niet draaien??) en zonder financiële claims van T-Mobile (een claim zal niet worden toegekend als dat geen grond heeft) niet meer uit en zal nu haar bestuurlijke onmacht (onwil?) (als er sprake is van onmacht, kan je dat iemand natuurlijk niet verwijten. Bedoel je met onwil dat B&W achter een besluit blijft staan en niet draait?) willen verdoezelen met een beroep op juridische legitimatie (lijkt me erg goed dat B&W zich aan de wet houdt of pleiten jullie voor willekeur??)”  Maak melding

 6. Beste Bantega,

  Ik begrijp je opmerkingen. De tekst van het bericht is niet sterk. Maar als je de historie kent weet je dat de gemeente vreemd heeft gegoocheld met de locatie voor de mast. Eerst in het zuiden van het park, daar een bijeenkomst organiseren en als er weerstand komt toch maar voor de noordelijke positie kiezen en daar niemand informeren (dat kun je “niet of nauwelijks” noemen).
  Ook is duidelijk dat het gemeentebestuur nauwelijks heeft gepoogd om met alle belanghebbenden (wijkbewoners, flatbewoners, SWZ en providers) de plussen en minnen van de diverse locatiealternatieven (waaronder ook de huidige locatie op het dak van de Dollardflat) eens goed op een rijtje te zetten. Een telefoontje van Gerrit Piek in 2012 en een belletje van Van As in 2016 is het enige dat de gemeente gedaan heeft om SWZ te laten toe lichten waarom men in 2009 de flatbewoners heeft beloofd dat de antenne van het dak zou gaan zonder daarbij over een alternatief te spreken. Het gevolg daarvan is dat er ook vanuit de flat diverse bezwaren zijn ingediend op de vergunning voor de nieuwe locatie waar men vanuit de flat vol op uit gaat kijken.
  Het beleid dat niet is nagevolgd betreft het Antennebeleid uit 2007 waarin staat dat een vergunningprocedure altijd voorafgegaan zal worden door een informatiebijeenkomst. Dat is voor de nu beoogde locatie niet gebeurd. De omwonenden hebben dus niet (zoals de omwonenden van de zuidelijke locatie) hun mening kunnen geven voorafgaand aan de vergunningaanvraag. Ze waren veroordeeld tot het voeren van een juridische strijd die ging over het al dan niet terecht verlenen van een vergunning (dat is ook waar de bezwarencommissie over heeft gesproken – de vergunning had niet geweigerd mogen worden). Maar dus niet over de legitimiteit van de door de gemeente gekozen locatie.
  En tenslotte: de gemeenteraad is ook aangesproken en hebben binnen hun kaders hun best gedaan (m.n. PvdA, Swollwacht en Groen Links). Er zijn vragen gesteld en B&W is in een raadsbijeenkomst min of meer gedwongen met de bewoners te gaan praten. Maar een antennemast is niet genoeg om een college over te laten struikelen. Dus de wethouders komen hier mee weg.
  De providers kan niet heel veel verweten worden. Het is wel opmerkelijk dat T-Mobile betoogt dat de mast midden in de wijk moet staan terwijl KPN in 2014 nog een vergunning heeft aangevraagd (geweigerd door de gemeente) voor een mast langs de Brinkhoekweg (buiten de wijk) omdat men veronderstelde dat de gemeente een mast in het park nooit zou accepteren. Technisch zijn er dus andere oplossingen. Vreemd was ook het betoog van T-Mobile waarin werd verklaard dat de antennemast zou leiden tot een verhoging van de huizenwaarde (door het uitmuntende bereik bij de direct omwonenden).
  Je mag het een knutselclubje noemen, maar inhoudelijk hebben ze wel goeie redenen om de gemeente (en zeker ook SWZ) ter verantwoording te roepen.  Maak melding

 7. Topreactie Evert! Zou mooi zijn als politici vooral naar dit soort beargumenteerde pleidooien luistert en wat minder naar geschreeuw en gerijm.
  Het argument van Tmobile is trouwens echt lachwekkend. @ T-Mobile: toon ons de statistieken waarmee u dit sprookjesverhaal onderbouwt!


  Maak melding

Reageer