Oplossing voor huisvestingsproblematiek basisonderwijs

Het Kwartiers, openbare school voor praktijkonderwijs, gaat verhuizen van Zwolle Zuid naar Diezerpoort. Het nieuwe onderkomen is het schoolgebouw aan de Turfmarkt waar momenteel basisschool Het Turfschip gevestigd is. Het Turfschip sluit 1 augustus 2008 haar deuren, waarna Het Kwartiers haar intrek neemt in het pand. Met de verhuizing van Het Kwartiers komt een einde aan de huisvestingsproblematiek van basisscholen De Markesteen en De Ark in Zwolle Zuid. Dit heeft het college dinsdag 13 november 2007 besloten. 

Het Kwartiers biedt onderwijs aan leerlingen die meer praktijkgericht zijn, moeite hebben met theorievakken en zodoende extra aandacht nodig hebben. De school is momenteel gevestigd aan de Gedeputeerdenlaan in Zwolle Zuid. Aan deze straat zijn ook De Markesteen en De Ark gevestigd. Beide basisscholen kampen al geruime tijd met huisvestingsproblematiek. Het aantal leerlingen is groter dan de prognoses aanvankelijk aantoonden. Aan dit probleem komt een einde wanneer het huidige pand van Het Kwartiers beschikbaar wordt gesteld aan De Markesteen en De Ark.

Praktijkonderwijsinstelling Het Kwartiers zou aanvankelijk onderdeel gaan uitmaken van het openbaar VMBO en zodoende een nieuw onderkomen krijgen aan de Russenweg. Het bestuur van het Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) heeft eerder dit jaar echter besloten om het praktijkonderwijs zelfstandig te laten blijven en de leerlingen die specifieke zorg behoeven in een kleinschalige omgeving niet te vestigen in één grote locatie met het VMBO. Dit houdt in dat er alternatieve huisvesting is gezocht voor Het Kwartiers.  

Onderzoek wijst uit dat het pand van Het Turfschip de enige beschikbare en geschikte locatie is. De instandhouding van het pand aan de Turfmarkt heeft gevolgen voor de planontwikkeling van de Bagijneweide. Aanvankelijk is overwogen om op deze plek woningen te realiseren. De ontwikkelingen rondom onderwijshuisvesting maken het echter noodzakelijk om van deze plannen af te wijken. Bij verdere ontwikkeling van de Bagijneweide moet onderzocht worden hoe de onderwijsfunctie kan worden ingepast in de plannen.

Artikel delen:

Reageer