D66 wil meer ruimte voor de leraar

Zwolle – Bij het debat over de strategische onderwijsagenda pleitte D66 Zwolle voor ontlasting van leerkrachten zodat zij zich beter kunnen richten op het geven van onderwijs. Een leraar is te veel tijd kwijt aan randzaken, zoals het invullen van formulieren. “Basisscholen moeten het ene gat met het andere dichten”, aldus burgerraadslid Martin Bleijenburg. De gemeente kan de leraar ondersteunen, waardoor deze zich volop kan richten op de ontwikkeling van het kind.

Volgens D66 kunnen leraren ontlast worden door meer in te zetten op conciërges en administratieve ondersteuning en het schoonhouden van de klassen. De leraar van de basisschool profiteert dan direct van de ruimte die ontstaat. De reden dat onze fractie nadrukkelijk aandacht vraagt voor de leraar in het basisonderwijs, ligt in de vele gesprekken die we voerden met bestuurders, directies, leraren en ouders van basisscholen. “De leraar verstaat het vak om maatwerk te leveren, het kind te volgen van spelen, naar leren, naar werken. Maar ook om verbinding te leggen met cultuur en sport, of met de hulpverlener als een kind extra ondersteuning behoeft”, aldus Bleijenburg. “Dáár moet alle aandacht van de leraar naar toe.”

De strategische onderwijsagenda is tot stand gekomen door samenwerking van de gemeente met de onderwijsinstellingen. D66 is zeer te spreken over het belang dat wordt gehecht aan een leven lang leren en het voorkomen van taalachterstand. Ook de verbindingen die worden gelegd van onderwijs met cultuur, sport en het bedrijfsleven steunen we van harte. Wel roept D66 het college op om schooluitval op het voortgezet onderwijs en het mbo te bestrijden.

Artikel delen:

Reageer