Buurtschap Spoolde tegen windmolens bij Scania

Zwolle – “De stemming in de buurt over de windmolens is zwaar negatief” volgens Aart Borst, secretaris van buurtorganisatie “Spoolderbelangen.” Volgens hem wil niemand in de buurt deze windmolens op het Scania terrein, omdat dit veel te dicht aanligt tegen hun woonwijk. “Dit kan toch niet bij een woonwijk! Niemand wil dat.” Het Scania-terrein ligt volgens hem binnen een cirkel van 500 meter van hun buurt. De molens worden veel te hoog en ook is hij bezorgd over het lawaai van deze molens. Borst verwijst nog naar het verzet van de omwonenden tegen het omstreden windmolenpark aan de overkant van de IJssel op industrieterrein Hattemerbroek: “Ook daar is er nog steeds geen vergunning afgegeven voor de bouw van vier windmolens.”

windmolens_zwolle.jpg 

Volgens Henri van Pijkeren, voorzitter van Buurthuis Spoolde “is dit voor Spoolde een stap te ver.” Hij herinnert aan een uitspraak van voormalig wethouder Janco Cnossen, die in het verleden op een buurtbijeenkomst gezegd zou hebben dat er geen hoogbouw meer zou komen, na fel protest van de buurt tegen de bouw van de hoge ABNAMRO-toren naast hun wijk. Spoolde maakt onderdeel uit van het natuurgebied IJsselzone en volgens Van Pijkeren passen daarin geen windmolens. “Geen gezicht.” Spoolderbelangen en Buurthuis Spoolde eisen deelname in de Klankbordgroep, die de gemeente gaat oprichten bij de verkenning naar windenergie op bedrijventerrein Voorst. Ook hebben ze binnenkort een eerste overleg met vertegenwoordigers uit Stadshagen, Veerallee en Westenholte om de krachten te bundelen tegen de komst van de windmolens op het Scania-terrein.

Dinsdagavond 20 september had de gemeente een informatiemarkt georganiseerd als vervolg op het initiatief van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie om drie windmolens te gaan bouwen op het terrein van Scania. Bijna 200 belangstellenden bezochten deze bijeenkomst. Scania wil toewerken naar een energieneutrale productielocatie op bedrijventerrein Voorst. Hogeschool Windesheim heeft ambities voor een fossielvrije campus en Blauwvinger Energie wil de afhankelijkheid van fossiele energie verminderen door steeds meer duurzame energie in de stad op te wekken. Blauwvinger Energie wil vanaf volgend jaar samen met een aantal andere regionale energiecorporaties energie gaan opwekken en leveren. “We willen een soort nutsbedrijf oprichten van, voor en door Zwollenaren.” Een aantal bezoekers aan de informatiemarkt hebben zich al aangemeld bij Blauwvinger Energie omdat ze eventueel mede-eigenaar van de windmolens willen worden en mogelijk “echte duurzame Zwolse stroom” willen afnemen. 
De gemeente wil serieus kijken naar het initiatief van de drie partijen kijken. “Bedrijventerrein Voorst lijkt op het eerste gezicht geschikt voor het plaatsen van windturbines, maar de gemeente gaat nader onderzoek doen naar de mogelijke effecten op de omgeving.” Hiervoor is de gemeente gestart met een verkenning, waarbij ook nadrukkelijk gekeken zal worden naar het maatschappelijk draagvlak. In de verkenning wordt de mate van geschiktheid van Voorst beoordeeld. Op dit moment zijn er geen andere locaties in beeld. Bij de verkenning zal het bureau Pondera Consult worden betrokken, die met name zal onderzoeken of de voorgestelde locatie geschikt is voor windmolens. Aan dit bureau is niet gevraagd wat de meest geschikte locatie in de gemeente Zwolle voor windenergie is, want de gemeente voert alleen een verkenning uit naar het draagvlak voor het initiatief van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie. Na de verkenningsfase, die ongeveer vier maanden zal duren, zal het college van Burgemeester en Wethouders de uitkomsten van de verkenning met de gemeenteraad bespreken en tot besluitvorming overgaan over het al dan niet verstrekken van een vergunning voor het plaatsen van drie windmolens bij Scania op bedrijventerrein Voorst.
Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Artikel delen:
Reacties 19
 1. Eerst zagen we die windmolens alleen maar op dijken langs het water, in de polder, of in het platteland, maar de laatste jaren proberen sommige gemeentes ze in de buurt van woonwijken te plaatsen. Dat levert steevast enorme protesten op, en eindeloze procedures; het mag allemaal wat kosten. In Houten bijvoorbeeld hebben ze hier een leuke ervaring mee! De gemeente Houten heeft onvoldoende data en expertise om haar eigen maatwerkvoorschriften te handhaven en deze verminderen de opbrengst van het windpark met ruim 25%: veel meer dan voorzien. De betrokken fracties hebben bij de verkiezingen van 2010 en in 2014 een stevige tik op de vingers gekregen. Plannen voor een tweede windpark zijn in de ijskast gezet en er is een vertrouwensbreuk ontstaan tussen politiek en omwonenden. Gaat Zwolle ook een Titanic bouwen, ondanks de ijsbergen die er aan komen drijven? (En die boot, die zinkt! We hebben de film allemaal gezien.) Kortom, blinde waanzin, drie van dit soort mega-masten middenin de stad. Spoolde, Veerallee, Westenholte en Stadshagen hebben al aangekondigd maximaal dwars te gaan liggen, en gelijk hebben ze.


  Maak melding

 2. Ik weet niet op welke plek van het Scania-terrein die molens geplaatst zouden gaan worden (dat terrein is natuurlijk vrij groot) maar dat men daar vanaf Spoolde last van zou hebben klinkt me wat vergezocht in de oren. Ik vind windmolens trouwens een prachtige manier om duurzaam energie op te wekken. Mooi gezicht ook die molens, zoals ze nu bijvoorbeeld al in de Flevopolder staan. Hollandser kan ook bijna niet.


  Maak melding

 3. Zeggen dat niemand het wil in Spoolde is iets te sterk uitgedrukt. Ik woon in Spoolde en ik maak me zorgen over het effect dat het heeft op de leefbaarheid, maar ben wel voorstander van windmolens.
  Als groen buurtschap heeft Spoolde veel te verduren van de stad: de huizen zijn ouder dan de snelweg, rondwegen, carpoolplaats, kantoortorens en Scania (en de rest van bedrijventerrein Voorst). De lasten hiervan rusten op Spoolde, terwijl er geen lusten voor terug komen. Pas vorig jaar is de geluidswal langs de rondweg en (een stukje langs) de rotonde Zwolle-Zuid gebouwd. De (geluids)overlast die daardoor (waarschijnlijk) net onder de norm is komen te liggen, lijkt door de komst van windmolens weer (ver) boven de norm uit te komen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
  Als de overlast door de windmolens, voor Spoolde groter wordt, betekent het dat er op een andere manier een (forse) verlaging van de overlast moet komen om het woongenot in Spoolde op peil te houden. Ik denk graag mee.


  Maak melding

 4. @edje038: Windmolens draaien neem ik aan toch wel iets vaker dan de eenmalige muziekfestivals. Weet je wel hoeveel herrie deze windmolens maken en hoever dat geluid draagt? Is niet echt lekker voor je welzijn.
  Schone energie (hoe schoon is een windmolen trouwens?) is prima maar dan wel zonder overlast voor mensen, natuur en milieu.


  Maak melding

 5. Als ze naast schone energie ook zoveel lawaai produceren, dan ben ik in een klap van die herrie van de A28 verlost. Dat is dan weer mooi meegenomen.

  Zo eb elk nadeel toch weer zijn voordeel.


  Maak melding

 6. Volgens Yvon moet ze op een plek komen waar ze geen overlast voor mensen, natuur en milieu veroorzaken.

  Dat wordt dus een windmolen op de maan.


  Maak melding

 7. De enorme windmolen gekte! Monsterverbond tussen bouw- en milieu-organisaties en politiek terwijl er betere oplossingen zijn dan deze geld/subsidie verslindende windmolens. IJsselmeer, kustlijn, landschappen, worden verziekt. Milieu-technisch levert het weinig op, rendement gering. De subsidies kunnen veel beter en efficiënter worden aangewend voor onderzoeken en realisatie van langdurige en veel effectievere wijzen van duurzame energie. Bv. zonne-energie, getijde-centrale, etc. Hoeveel huishoudens/flats/grote gebouwen (daken) zouden niet van zonnepanelen kunnen worden voorzien met het subsidiegeld en de onderhoudskosten van deze windmolens? Daarnaast worden de negatieve effecten nimmer vermeld, zie deens onderzoek mbt negatieve effecten windmolens, de milieu schade die schijnt te ontstaan voor het leven in zee door de doordreunende resonanties?


  Maak melding

 8. Kom eens een paar uur op Europark in Coevorden bij de windturbines zitten. Dan kun je met eigen oren horen hoeveel herrie die krengen op 500 meter van een woonwijk maken, zeker, als er een behoorlijke westenwind staat. ‘S nachts vaak doffe ellende met die herrie. Overdag lawaai en slagschaduw om gek van te worden. Daarnaast leveren die dingen enorme horizonvervuiling op en worden vogels en vleermuizen slachtoffer van de draaiende en aanzuigende wieken.
  En uiteindelijk draaien al die turbines op vele miljoenen euro’s overheidssubsidie die burgers en bedrijven ophoesten via de extra energiebelasting op de energierekening.
  Niet aan beginnen, dus.  Maak melding

 9. Ja, hoeveel herrie maken die molens eigenlijk ? Heb je al eens onder zo’n ding gestaan ? En hoeveel vogels en vleermuizen zijn het slachtoffer ?
  Informeer je eens goed en blaat niet domweg van alles na.
  Ooit uitgezocht hoeveel subsidie er gaat naar de fossiele opwekking van onze stroom ?


  Maak melding

 10. Als inwoner van Spoolde en bestuurslid van Vereniging Blauwvinger Energie wil ik graag dat we in Zwolle er alles aan doen om onafhankelijk van kolenwarmte te worden. Ik voel mij niet vertegenwoordigd door Henri van Pijkeren als hij zonder zich eerst echt in de situatie te hebben verdiept en echt te hebben meegedacht zo vijandig opstelt. Ik sta liever niet met mijn huis onder water over 30 jaar en gun mijn kinderen ook nog een droge woning in Zwolle. Vereniging Blauwvinger Energie heeft er samen met veel andere Zwollenaren al voor gezorgd dat Zwolle dit jaar is uitgeroepen tot ZONstad van Nederland. GOED BEZIG!
  Ik ben benieuwd wat al die mensen die tegen de windmolens hebben gereageerd in deze blog al hebben gedaan om hun eigen energiegebruik te verduurzamen.
  En inderdaad zoals Alan al schrijft is het gemakkelijk om van alles te roepen, maar beter is het om de feiten te kennen en dan de uitgestoken hand van de 3 partijen te pakken en te kijken hoe een project te realiseren dat met minimale hinder maximaal duurzame energie en voordeel voor inwoners en bedrijven in Zwolle oplevert.
  Kijk bijvoorbeeld eens op de site van RVO of RIVM

  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid

  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Windenergie/Kennisplatform_Windenergie

  Als inwoners van Spoolde en Westenholte zou ik inzetten op bereiken van minimale geluidsoverlast en maximale participatie.
  “Er zijn nog innovaties mogelijk die het geproduceerde geluid (verder) verminderen, zoals het
  verminderen van het toerental, het veranderen van de bladvorm en het aanbrengen van
  structuren op de rotorbladen. Waarschijnlijk zijn er ook mogelijkheden om het ritmische
  karakter van het geluid minder sterk te maken.

  Gemeenten kunnen een eigen geluidsnorm kiezen als dat vanwege een bijzondere lokale
  situatie is.


  Maak melding

 11. Wat betreft geluid: ga eens buurten bij die vier windmolens in Kampen. Heb ik ook gedaan. Je hoort er niets. Komt omdat er altijd wel wat geluid is, vrachtauto’s en industrie, net als op Voorst. En omdat de molens steeds beter worden.
  En wat betreft die subsidie: die is en blijft er nog wel een tijdje. Als wij die hier niet pakken, doen anderen het wel in Nederland. Pissen wij hier naast pot (met geld). En betalen wij wel steeds duurder wordende stroom en gas. Ik wil gewoon goedkope, schone energie.


  Maak melding

 12. Vanachter mijn laptop kan ik niet beoordelen hoe groot de effecten van de windmolens zullen zijn, maar ik spreek hierbij de hoop uit dat de gemeente dit wat slimmer aanpakt dan de vergunning voor de zendmast in de Aa-landen. Hier zijn een paar kritische maar betrokken burgers die graag meedenken over de beste oplossing. Ik zou zeggen: wethouder, grijp die kans!


  Maak melding

 13. @An, dat artikel is uit 2011. De techniek (en windmolens) staat niet stil. Momenteel worden er bijna geen windmolens geplaatst die nog permanente magneten gebruiken en daarvoor neodymium nodig hebben. De huidige generatie windmolens gebruikt elektromagneten.  Maak melding

 14. Hebben mensen wel in de gaten dat die molens 1,5 x zo groot zijn als de IJsseltoren? Ga er eens naast staan en bedenk dan 1,5 zo hoog. Windmolens? Wat mij betreft prima, maar hou dan wel altijd rekening met de menselijke maat en doe dat niet zo dicht bij woonbebouwing die nota bene in de bebouwde kom ligt! Bovendien liggen daaromheen woonwijken! Met het oog op de toekomst kan ik ook niet echt een visie ontwaren (behalve klimaat). Als je iets anders met dat terrein aan zou willen zoals woningbouw (o.i.d.) dan zit de zaak volledig op slot door die windmolens. Datzelfde geldt voor de omliggende wijken. Kortom: Als je windmolens wilt, leg ze dan aan op een locatie die buiten de bebouwde kom ligt en hou verder rekening met de menselijke maat. Misschien eens goed om te overleggen met buurgemeenten die meer ruimte hebben.


  Maak melding

Reageer