Windesheim op 1 bij studenten met een beperking

Zwolle – Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), in opdracht van het Expertisecentrum handicap + studie. ‘Na een aantal jaren op de tweede plaats te hebben gestaan, is dit een mooie beloning voor de inspanningen die we al jaren plegen om deze doelgroep zo succesvol mogelijk te laten studeren’, zegt Floor Alles, teamleider van het Studiesuccescentrum van Windesheim. Bij Windesheim studeren circa 2.500 studenten met een functiebeperking (12% van het totale aantal studenten).

Windesheim kent al jaren speciaal beleid op het gebied van studeren met een functiebeperking. Studenten worden actief betrokken bij het evalueren en verbeteren van dit beleid. Het afgelopen studiejaar stond heel Windesheim in het teken van succesvol studeren met een functiebeperking. Onder het motto `Word wie je bent` zijn verschillende activiteiten georganiseerd en verbeteringen in gang gezet. ´Met middelbare scholen en mbo’s zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over een betere overdracht van studenten met een functiebeperking’, vertelt Alles. ‘Daarnaast hebben we ingezet op betere informatievoorziening, onder andere via de website, en hebben we met de opleidingen gezocht naar alternatieve manieren van toetsen.’ Extra aandacht was er het afgelopen jaar ook voor het verbeteren van de uitstroom van studenten met een functiebeperking. Zo vond in aanvulling op de al lopende initiatieven bij de ICT-opleiding een project plaats met Randstad om studenten te begeleiden richting de arbeidsmarkt.

De studenten van Windesheim zijn met name tevreden over de inzet en mogelijkheden van hulpmiddelen, het begrip en de begeleiding van docenten en andere medewerkers. De lijn die jaren geleden is ingezet, heeft mede door de extra aandacht en activiteiten van het afgelopen studiejaar geresulteerd in de huidige positieve uitkomsten. Floor Alles is trots op de eerste plaats, maar de gemiddelde score van 6,6 geeft volgens haar wel aan dat er nog veel winst te behalen is. ‘We willen studenten met een functieverbetering die bij ons komen studeren, nog beter helpen om goed in te stromen in het hoger onderwijs. Om de drempel te verlagen om hun beperking te melden, werken we bijvoorbeeld samen met andere onderwijsinstellingen aan nieuwe diensten en producten, zoals een competentielijst voor aspirantstudenten, de folder Meld ik het wel of meld ik het niet? en presentaties over studeren in het hbo met een functiebeperking.’ Verder doet Windesheim samen met Handicap + Studie onderzoek naar mogelijkheden om de aansluiting van studenten met een functiebeperking op de arbeidsmarkt te verbeteren en lopen er projecten op het gebied van flexibiliteit en inclusiviteit van het onderwijs.

Artikel delen: