Zorgen over wachtlijsten jeugdzorg

Zwolle – De PvdA en D66 stellen in Zwolle vragen over de ontstane wachtlijsten in de jeugdzorg. Afgelopen donderdag verschenen er berichten dat het geld voor jeugdpsychiatrie in veel gemeenten al op zou zijn. Hierdoor lopen de wachtlijsten op en krijgen kinderen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. Omdat ieder kind recht heeft op goede begeleiding en zorg, willen de partijen weten wat de situatie in Zwolle is en hoe ervoor gezorgd wordt dat iedereen de begeleiding krijgt die nodig is.

Afgelopen donderdag berichtte de NOS dat het gereserveerde geld voor jeugdpsychiatrie in sommige gemeenten al sinds juni op is. Kinderen lopen hierdoor het risico tot januari te moeten wachten op een gespecialiseerde behandeling, omdat dan pas weer nieuw budget vrijkomt. Tijdens deze lange wachttijd bestaat de kans dat de problemen verergeren, waardoor schooluitval ontstaat of zwaardere zorg nodig is. In het bericht van de NOS wordt Zwolle expliciet genoemd als regio waar deze problematiek speelt. Ook in De Stentor van zaterdag 24 september wordt aangegeven dat de wachtlijsten in Zwolle groeien en dat kinderen in sommige gevallen vier maanden op zorg moeten wachten.

D66 en de PvdA willen daarom weten hoe het staat met de wachtlijsten in Zwolle en wat hieraan gedaan wordt. Raadslid Birgit Michies van de PvdA vindt het onacceptabel wanneer kinderen de dupe worden van tekorten. "We moeten ervoor zorgen dat hulp beschikbaar is op het moment dat een kind dit nodig heeft. Het is onverteerbaar als kinderen maanden op de juiste zorg moeten wachten, omdat het budget op is." Daarnaast is in Zwolle afgesproken dat kinderen in crisissituaties altijd hulp moeten krijgen. "Wij willen weten of dit goed gaat en hoe het contact tussen gemeente en zorginstellingen verloopt om ervoor te zorgen dat deze kinderen niet tussen wal en schip vallen". Sonja Paauw van D66 vult aan: "Het moeten wachten op zorg kan daarbij leiden tot grote druk op andere gebieden. Zo kunnen bijvoorbeeld problemen op school verergeren. Wij horen graag van de wethouder of het toenemen van de wachtlijsten de druk op andere gebieden van zorg verhoogt en wat hieraan gedaan wordt". De wethouder zal maandag 29 september de vragen van de beide partijen beantwoorden.

Artikel delen:

Reageer