PvdA veroordeelt VVD en Swollwacht

Open brief:

De PvdA heeft met verbazing, zoniet verbijstering, kennis genomen van de stelling name van de VVD en SW bij de begrotingsbehandeling van vorige week vrijdag

Het kan niet bestaan dat een fractie, sterker nog 2 fracties, besluiten op te stappen nadat een meerderheid van de raad besloten heeft een motie van de VVD (verkeerssituatie de Dobbe) niet te steunen. Het is eigen aan de democratie dat je je neerlegt bij een meerderheid, zeker daar waar de gemeenteraad de plek is waar besluitvorming plaats vindt. Je er niet bij neerleggen en vervolgens opstappen is een vorm van chantage, hoezeer wij ook begrip willen opbrengen voor de inhoud waarover het gaat, in dit geval de verkeerssituatie de Dobbe.

We hebben zeer grote waardering voor de rol die onze burgemeester heeft gespeeld om de raad weer compleet te krijgen. Dat is snel en zeer adequaat gebeurd. Neemt niet weg dat er een politiek signaal is afgegeven door de beide fracties. En nu zij weer in ons midden zijn betekent dat we de politieke consequenties daarvan moeten willen doorgronden. De PvdA-fractie is van mening dat deze handelswijze volstrekt onacceptabel is. Het is een manier van druk zetten die niet hoort in een democratie!.

Achteraf beoordeeld is er niets veranderd aan het standpunt van het college. Er zou gesproken worden met de wijk en op basis van de evaluatie gekeken worden naar een mogelijk betere oplossing. De vermeende tijdswinst die nu wordt geboekt  dan wel gesuggereerd is er in werkelijkheid niet en was ook nooit een onderdeel van wat de VVD vroeg. Zij wilden een structurele en veilige oplossing waarvoor budget vrijgemaakt diende te worden in 2008. En juist die structurele en veilige oplossing daarvan had het college al gezegd die te willen zoeken.

De oplossing van de verkeerssituatie van de Dobbe zat er dus al aan te komen, temeer daar de urgentie ook door het college en de andere partijen werd ingezien.

Afsluitend, in een democratie hoort thuis dat er meerderheden nodig zijn voor besluitvorming. Daar moeten we ons allemaal, zowel VVD, Swollwacht als ook wij als PvdA, bij neerleggen.  Besluitvorming boycotten door er niet meer aan deel te nemen tart de essentie van waarom we als raad bij elkaar zijn. Dat kan en mag niet in een democratie. Je treft daarmee besluitvorming in haar ziel. En dat brengt de mensen in de wijken en in de stad niet verder.

Daarmee doe ik niets af aan de verantwoordelijkheid die wij allen voelen aangaande de verkeerssituatie bij de Dobbe.

Johan Weber namens de PvdA-fractie

Artikel delen:
Reacties 81
 1. De fractie-voorzitter van de PvdA noemt het opstappen een vorm van chantage.

  Wachten tot er eerst doden vallen en daarna pas in actie willen komen om dit levensgevaarlijke kruispunt aan te pakken is pas echte Chantage.
  Chantage van de burgers welteverstaan. >:( >:(


  Maak melding

 2. Larry,

  niemand, maar dan ook niemand in de raad wil dat er doden vallen!!! Dat zijn wij ook zeer met de VVD en Swollwacht eens. Ik schat in de gehele raad. Alleen de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken en opgelost daar verschillen de inzichten in. Overigens, sinds de laatste weken al niet eens zo erg meer. Verward de inhoud van de brief dus niet met de verkeerssituatie. Die wordt door iedereen onderschreven en daar zal ook een oplossing voor komen. Grootste probleem daarbij is dat er niet 1 echte oplossing is waar iedereen het over eens is. Zelfs op bijv. rotondes, zoals gesuggereerd de oplossing te zijn, zijn niet ongevallenvrij.

  Gr. Johan Weber


  Maak melding

 3. Johan,
  Het duurt gewoon te lang. Nogmaals: HET DUURT GEWOON TE LANG!
  Zorg er nou gewoon voor dat dit probleem als de sodemieter wordt opgelost. Tjonge jonge… Er rijden 2 wagentjes op Mars. Wil jij mij dan vertellen dat hier niet een oplossing voor te bedenken is. Misschien moet de gemeente Zwolle meer mensen op deze zaak zetten, meer geld ervoor uittrekken of mij apart hulp inroepen van het buitenland. Zorg er in ieder geval dat er heel snel wat gebeurt.

  De Zwolse burger ervaart dit als een groot probleem. Dus je hebt het als gemeente maar te slikken dat er snel actie wordt ondernomen!

  Nogmaals: HET DUURT GEWOON TE LANG!!!  Maak melding

 4. Kul en stemmingmakerij van alle partijen. Vóórdat er een herinrichting plaatsvond bij de dobbe, was al bekend dat de nieuwe verkeerssituatie niet de oplossing was. De oplossingen die buurtbewoners en regelmatige bezoekers aan hebben gedragen zijn genegeerd, zij zijn tenslotte ervaringsdeskundigen. Het heeft de inwoner van zwolle weer klauwen vol geld gekost dat er weer een plan is doorgevoerd zonder gedegen onderzoek, want zeg nou eerlijk, dan was deze herinrichting niet uitgevoerd geweest.
  Het vrij maken van budget voor een veilige situatie in 2008 had niet op de agenda hoeven staan, kom ik weer op gedegen onderzoek.
  Het politieke gewauwel wat hierboven wordt beschreven heeft niets met de verkeerssituatie te maken, als wel met het sterker maken van de partijen in deze kwestie. stemmingmakerij dus.

  En dàn komen we terecht bij het punt wat Larry aanhaald, “slachtoffers”. Daar kan je namelijk op wachten, en dan kunnen alle betrokken partijen de handen ten hemel richten en zeggen ” ja, wij hadden de situatie wel willen aanpakken maar….”  Maak melding

 5. moet de gemeente Zwolle meer mensen op deze zaak zetten, meer geld ervoor uittrekken

  Ben je helemaal bes*dem*tert….
  MAak het clubje eens kleiner en doe gewoon eens wat ipv ijdeltuiterij in de media… DAT scheelt pas geld.


  Maak melding

 6. Ik ben tegen een referendum, maar je zou bijna gaan denken….

  Maar dan wel een referendum voor een verbod op zielige brieven van de PvdA. ;D ;D


  Maak melding

 7. Wel nee, VVD en Swollwacht willen gewoon opportunistisch kunnen scoren met dit soort dingen. Om meer dan effect gaat het ze niet: anders loop je toch ook niet weg als je je zin niet krijgt!  Maak melding

 8. goh heeft de pvda weer wat te mekkeren ze zijn hier in zwolle net als die kontedraaiers in den haag. hoog van de toren blazen maar er komt niks uit. vvd en de swollwacht hebben hun standpunt duidelijk gemaakt en ik denk op een zeer nette en democratische manier,en net als larry zegt er moet eerst wat gebeuren voor dat er actie komt typisch pvda ,partij die het land weggeeft. >:(


  Maak melding

 9. Ingezonden:

  Beste Johan,

  Dank voor je brief waarin je de wijze waarop wij met het dossier de Dobbe onlangs zijn omgegaan afkeurt. Het is volgens jou een manier van druk zetten die niet hoort in een democratie. Mooie woorden, we hebben ze genoteerd. We komen daar zeker op terug in het debat.

  We willen voor dit moment kort reageren, maar wat ons betreft gaan we het debat daarover aan zoals dat hoort in een democratie. Dat is ook nodig omdat de Dobbe en de manier waarop de meerderheid daar in de raad mee om is gegaan niet op zichzelf staat. Het gaat dan ook niet alleen om de Dobbe. Desondanks wijzen we je graag op je verantwoordelijkheid voor dit dossier. Jullie hebben gekozen voor deze tijdelijke oplossing die geen oplossing is en die onze gemeenschap veel geld kost. Weggegooid geld omdat het bovendien niet anticipeert op een structurele oplossing. Overigens hebben jullie nog nimmer een initiatief van onze kant rond de Dobbe gesteund en ook zelf geen enkel initiatief genomen om dit probleem op te lossen in al die jaren dat het bestaat. Enige terughoudendheid om anderen op de verantwoordelijkheid te wijzen zou dan ook op zijn plaats zijn. Daarbij leven wij in het besef dat we het hebben over verschillende verantwoordelijkheden. Het gaat echter niet alleen om inhoudelijke verantwoordelijkheid dit dossier. Het gaat ook om inhoudelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid in brede zin. De laatste tijd zijn er wat ons betreft teveel dossiers waar je je als meerderheid in de raad voor zou moeten schamen. Daarbij gaat het net als bij de Dobbe niet alleen over de zaak, maar vooral ook over de manier waarop daarmee wordt omgegaan. Dit met alle gevolgen van dien die dit handelen heeft voor de wijze waarop je je verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger invult. Over onder druk zetten gesproken!
  We zijn dan ook buitengewoon benieuwd naar wat je bedoeld met de essentie van waarom we als raad bij elkaar zitten en wat je bedoeld met besluitvorming in haar ziel treffen. Als deze passages die je schrijft voor jou werkelijk betekenis hebben, verheugen we ons zeer op het debat over het debat.

  Met hartelijke groet,

  Piet van Dijk
  Freddy Eikelboom  Maak melding

 10. Wat een kinderachtige, populistische aanval weer van die (op dit vlak) samengesmolten partijen. Z*ik gewoon een collegepartij tot het bot af en probeer zo opportunistisch zieltjes te winnen. ‘T lijkt de landelijke politiek wel. En hoe miepen jullie je uit “Chantage” wat jullie wegblijven overduidelijk was? Of deze reactie

  VVD en Swollwacht willen gewoon opportunistisch kunnen scoren met dit soort dingen. Om meer dan effect gaat het ze niet: anders loop je toch ook niet weg als je je zin niet krijgt!

  Wat een egoïstische selfkickers; zo kom je toch nooit een stap verder, als je alleen maar door wilt blijven zeveren over stoffige oude dossiers? En maar door gaan met suggestieve opmerkingen. Hoopte altijd dat mensen met enige capaciteiten en bijvoorbeeld een bemiddelend en samenwerkend vermogen in de raad van onze geweldige stad zaten. Nee, de VVD bevestigd hier weer eens wat iedereen eigenlijk al wist….we denken alleen aan onszelf, als zij maar voor het voetlicht komen…..na ons de zondvloed! Als het de volgende keer over sociale onderwerpen gaat verdwijnt de steun van Swollwacht ineens als sneeuw voor de zon en wrijven ze zich warm aan de wél SOCIALE partijen.
  Kunnen we misschien SAMEN proberen te werken aan (oa hier) een SNELLE oplossing? Of is dat te veel gevraagd voor jongetjes die uit de klas lopen als ze hun zin niet krijgen?  Maak melding

 11. Eindelijk doen 2 partijen wat de inwoners van Zwolle denken. Het achterbakse gedoe en gedraai van de PVDA moet eens een keer ophouden!. De PVDA denkt alleen aan haar zelf en totaal niet aan de Zwolse burgers dus,heel goed wat de VVD en Swollwacht gedaan hebben


  Maak melding

 12. Gelukkig, meneer Bakker, mag iedereen in dit mooie land zijn eigen mening hebben. Blijf het jammer, onfatsoenlijk, provocerend, populistisch en chantage vinden als je je waarbij dan ook niet aan de spelregels houd.


  Maak melding

 13. Chapeau!! Dat Weber hier zich persoonlijk presenteerd. Wat je er ook van vindt, het is klasse dat hij zich zo openlijk en dus kwetsbaar opstelt. Dat is democratie!


  Maak melding

 14. chapeau wat de vvd en swollwacht hebben gedaan duidelijk stelling nemen dat is nou democratie en niet zo als de partij van de weggevers er om heen draaien en dick we wetn wel dat je een rooie rakker bent dus je mening is nu wel duidelijk.


  Maak melding

 15. Beste Dick,
  Wanneer houd de PVDA zich aan de afspraken? Ik geloof dat Witbraad daar een heel goed voorbeeld van is en over landelijke politiek van de PVDA hoef je het helemaal niet te hebben want dat is diep en diep triest kijk maar naar de zakkenvuller van een Wouter Bos, is toch ook PVDA.


  Maak melding

 16. Jammer mevrouw Bakker, hier ga ik niet op reageren. Sterker nog ik lees niet eens verder (voor het eerst dat ik lees op weblog). Ik zit helemaal niet in de politiek, ben geen lid of ken niemand. Maar mijn sympatie hebben ze door hun uitgangspunten als:
  -samen; niet egoïstisch
  -sociaal
  -opkomen voor de minder bedeelden
  Ook in Zwolle trouwens vind ik CU erg sterk op ’t moment!
  voor alle politici, de 1 veeeeeeel meer als de ander geldt dat ze een hoog “selfkickerig-gehalte” hebben. Nou en? Als ze het land of je gemeente maar goed besturen. En of de ideologie van die partij maar bij je hoort. Voorbeeldje, voor deze zaak
  https://www.weblogzwolle.nl/content/view/2466/1/#jc_allComments komt vanmiddag voor de 2e keer een PvdA man bij mij langs. De 1e is geen gemeenteraadslid meer. Maar ondanks dat het college misschien anders denkt (met de PvdA) nemen de heren de moeite om de situatie ter plaatse te bekijken. Zo moeten vooral lokale politici zijn:
  -makkelijk toegankelijk
  -er voor JOU zijn als er wat is ter plekke en er niet voor ZICHZELF zitten.

  Swollwacht en (sorry maar ’t is waar WEEER) de VVD hadden een hele grote muil. Dogger en De Heer schreeuwden samen vanalles, probeerden wat mensen voor hun club te winnen, op bijeenkomsten. Mooie kop op de voorpagina van De Swollenaer “Berlijnse muur irriteert”……maar echt wat DOEN?!  Maak melding

 17. Wat een geneuzel weer zeg!
  Lees eens de commentaren van de bezoekers van dit Weblog als je de mening van de burgers zo hoog acht!
  Soms krijg ik echt het idee dat ik naar een aflevering kijk van het Lagerhuis waar gedebatteerd wordt om het debatteren! Doe nou eens waar jullie voor zijn aangesteld en geef de burgers nou eens voor de verandering waar voor hun geld door een snelle en goede oplossing aan te dragen en ook meteen uit te voeren in plaats van al die tijdelijke oplossingen die weer geen echte oplossingen zijn!
  Dom volk, politici!


  Maak melding

 18. Ingezonden:

  Beste Piet,

  ik begrijp dat je graag met me in debat wil. En dat vind ik winst, echte winst. Vele malen beter dan de raadszaal verlaten en een boycot uit te spreken zolang de zaak niet geregeld is. Dan zijn er weinig mogelijkheden meer voor een debat. Dat die situatie er nu weer is prima. Wat mij betreft welkom terug. Laten we samen de handschoen maar eens opppakken ergens in de tijd in de raad of erbuiten.

  Gr. Johan  Maak melding

 19. @Marrianne; waarom ga je zelf de politiek niet in? Daardkrachtig betoog, dom zijn politici denk ik niet. Was het met het grootste deel van je betoog eens maar

  Lees eens de commentaren van de bezoekers van dit Weblog als je de mening van de burgers zo hoog acht!

  Nee dat vat ik echt niet.


  Maak melding

 20. ik ben het niet vaak eens met marianne maar het moet gezegd worden dit vindt ik wel een goed betoog luisteren naar de burgers.
  en dat er dan mensen zijn die alles en iedereen afkraken omdat ze
  zonodig 1 partij moeten steunen is (dick) gewoon een beetje te zielig voor woorden.  Maak melding

 21. Spiegelbeeldreactie. En moeten steunen? Zoals jullie en de Televaag-aanhang vaak willen doen geloven, leven we hier echt niet in een bananenrepubliek 😀


  Maak melding

 22. @ Joop: Heb trouwens op school geleerd dat het heel veel over jezelf zegt als je een zin met “Ik” begint! Foei, en dan ook nog zonder hoofdletter :-


  Maak melding

 23. Dick,
  Ik weet niet over welke situatie jij het hebt maar in Zwolle “luisteren” de mensen van de Raad en B&W naar de burger.Komt het dan op een punt dat er spijkers met koppen geslagen moeten worden, zijn ze niet thuis en worden WIJ de burgers dus aan de kant gezet, we mogen belasting betalen en verder moeten wij onze mond maar houden. o.a. de PVDA denkt dat de burger uit een ei komt, jammer voor deze denkwijze! De VVD, Swollwacht, D’66,CU komen wel voor de mensen op maar de PVDA en CDA doen niets voor de burgers, dus SAMEN MAKEN WE DE STAD is waarschijnlijk alleen voor o.a. de PVDA!


  Maak melding

 24. @ Bakker: Da’s jammer, dat je PvdA & CDA noemt als voorbeeld van hoe het niet moet. En tenslotte…..gelijk de volgende regel……alleen op de PvdA uitkomt. Persoonlijk heb ik geen slechte ervaringen met de raad, jij ongetwijfeld wel. Gezien je frustratie. Kun je met een praktijkvoorbeeld komen van

  Komt het dan op een punt dat er spijkers met koppen geslagen moeten worden, zijn ze niet thuis en worden WIJ de burgers dus aan de kant gezet

  ?


  Maak melding

 25. Dick,

  Begin maar met het project “Betje Wolffstraat” en ga dan verder met alle “inbreidingsprojecten” met een week of wat ben je er nog niet uit en kom je hele vreemden zaken tegen, ik wens je veel leesplezier en dan kijk je wel anders tegen de genoemde partijen aan.


  Maak melding

 26. @ Bakker: Moet toegeven dat ik van BW-project en andere inbreidingsprojecten geen kaas heb gegeten. Volg heel veel nieuws, maar waarschijnlijk omdat ik daar niet woon heb ik die gelaten voor wat ze zijn. Zou je in 2 regels kunnen zeggen hoe met name de PvdA daar in stond? In dat soort wijken horen sociale partijen als SP, PvdA en CU juist te zijn. Ze waren er niet? De enige (met af en toe John van Boven) die hier nog wel eens reageert is Weber van de 3 genoemde sociale partijen. Kom d’r maar in zou ik zeggen. Nu als de bliksem echt nieuws kijken!


  Maak melding

 27. @Johan Weber

  Een aantal jaren geleden moesten de stoplichten op de Diezerkade/Stenen Pijp verdwijnen van de Zwolse politici in verband met kostenbesparende overwegingen.
  Er werd toen direct al van buiten de politiek geroepen dat dat niet kon omdat deze kruising daar te gevaarlijk voor is en dat dit levens zou gaan kosten.
  De Zwolse politici moesten toen zonodig toch hun zin doordrijven met als gevolg dat er niet lang na het verdwijnen van die stoplichten een meisje dood gereden was.
  Die kan dus al op het conto van de Zwolse politici bijgeschreven worden.

  De huidige situatie bij de Dobbe duurt nu al zo tergend lang en dat puur vanwege de partijbelangen en de ego’s van de Zwolse politici.
  Er moet gewoon een oplossing voor komen, een juiste oplossing, en dan moet het niet uitmaken wie of welke partij er met die oplossing komt.
  Nu spelen de Zwolse politici wederom met de levens van de Zwolse burgers, puur door een egoïstische opstelling, oftewel men chanteert de burger.
  Samen Maken We De Stad schreeuwen de Zwolse politici om het hardst, maar liever maakt men de burger blijkbaar (mond)dood.

  Indien je daadwerkelijk betrokkenheid en verantwoordelijkheid wilt tonen, draag dat dan ook uit door daadkracht te tonen in deze, voordat er weer (dodelijke) slachtoffers gaan vallen.
  Voor ieder slachtoffer dat nu nog valt bij de Dobbe is elke politicus uit Zwolle persoonlijk verantwoordelijk.


  Maak melding

 28. Sterke laatste regel Larry! Begrijp dat bij die STenen Pijp/Diezerkade-situatie (behoorlijk?) meer politici waren betrokken. Net als (zoals je terrecht zegt) de hele Zwolse politiek bij de AA-landen. Het zou dan wel eerlijk zijn je bijdrage met vragen aan de politici te richten die zich aangesproken voelen. Aan 1 persoon is dan weer zo flauw.


  Maak melding

 29. On-toppic: Volgens mij was het terrecht dat VVD+Swollwacht door meerdere partijen veroordeeld zijn voor hun kinderachtige wegloopgedrag. Cq chantage.


  Maak melding

 30. @dick

  Johan Weber reageerde op een opmerking van mij met de volgende stelling:

  Larry,
  niemand, maar dan ook niemand in de raad wil dat er doden vallen!!!

  Aangezien ik hier zeer sterk mijn twijfels over heb of dat wel daadwerkelijk zo is, richtte ik dat desbetreffende bericht aan hem.
  Aan de hand van een in- en intriest voorbeeld uit een nog niet eens zo ver verleden probeer ik duidelijk te maken dat de Zwolse politici zich al vaker hebben bezondigd aan laksheid en onverschilligheid.
  Dit is nog maar één voorbeeld, want het is over het algemeen zo dat er eerst doden moeten vallen voordat de politici wakker schrikken en dan pas maatregelen willen treffen.

  Door een instelling van ‘collectief de kop in het zand steken’ en weinig verheffende politieke bedoelingen van achterkamertjesgeritsel, kleeft er aan (bijna) alle handen van de Zwolse politici bloed.

  Hierbij moet ik zeggen dat ik het waardeer dat Johan Weber als één van de weinigen wél de moeite neemt om te reageren op Weblog-Zwolle.
  Als hij dit nu ook nog eens veel frequenter zou doen, dan zou ik misschien ook nog wel in z’n oprechtheid gaan geloven.


  Maak melding

 31. Kom even niet verder als hier:

  Aangezien ik hier zeer sterk mijn twijfels over heb of dat wel daadwerkelijk zo is, richtte ik dat desbetreffende bericht aan hem

  Potverdorie, je had sommige aardige reacties! Nu ga je er aan twijfelen of een raadslid écht niet wil dat er doden vallen!??!!?!?!

  Nou ja, ik lees verder: Zeker en bijzonder HELAAS dempt men vaak pas de put als het schaap verdronken is. Maar ik vroeg je even geleden naar dat Stenenpijp/Diezerkade-verhaal. Misschien bedoel je dit en dan zal ik er verder niet meer naar vragen want dan zit het geloof ik nogal diep:

  Aan de hand van een in- en intriest voorbeeld uit een nog niet eens zo ver verleden probeer ik duidelijk te maken dat de Zwolse politici zich al vaker hebben bezondigd aan laksheid en onverschilligheid.

  Bedoel je met “weinig verheffende politieke bedoelingen” dat de politiek-actieven uiteindelijk toch meestal éérst aan zichzelf denken? Pfff, ik hoop het toch alsjeblieft niet, want ze zijn er voor en door ONS. Maar hoe langer ik over de ijdelheidsgraad van onze politici nadenk…..ken er echter (gelukkig?) geen 1 persoonlijk. Ok 1 van het stembureau bemensen, dus 1x in de zoveel tijd (misschien binnenkort alweer 2e kamer verkiezingen zucht! Die Donnerwetter ook). Jij beperkt je echter tot Zwolse politici ok. Wederom een mooie afsluiter!

  Hierbij moet ik zeggen dat ik het waardeer dat Johan Weber als één van de weinigen wél de moeite neemt om te reageren op Weblog-Zwolle.
  Als hij dit nu ook nog eens veel frequenter zou doen, dan zou ik misschien ook nog wel in z’n oprechtheid gaan geloven.

  John van Boven (CU) is hier ook wel is. Maar die statements vind ik allemaal wel zo goedkoop!!!!! Zoals die van D’66, SP, Swollwacht/VVD. Ook bijna nooit meer reageren. Heb hier wel eens met de redactie over gemailed, maar ik geloof dat ze elke politieke brief plaatsen. Mooie oproep voor gratis reclame!!! Plof je bijdrage aan de aanstaande raadsvergadering eerst ff op het weblog om te kijken hoe je proefballonnetje terrecht komt…..zou ik doen 😉


  Maak melding

 32. Larry en anderen,

  Kom aanstaande maandag 26 november 2007 van 19.00-20.00 uur op het gemeentehuis eens kennismaken met jullie raadsleden. Dan kunnen wij jullie beeldvorming van de Zwolse politicus proberen te veranderen.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  Maak melding

 33. De partij van Don: Wim de Bie vanmorgen….

  ?

  Nederlands Nieuws van de Dag
  in 1 zin samengevat

  De Boom staat, maar de Don is gevallen.

  heeft er geen 1 bij die ik ken van gezicht. Da’s dan wel weer jammer. Of moet ik daar juist blij mee zijn? Vroeger (met ddie CDA-dissidenten) was het nog leuk om het CDA te volgen immers. Zou (van de wortels) dan zelf als ik toch moest kiezen de AR-kant kiezen.
  Nu lijkt het enkel om de KVP en CHU klonen te gaan; klopt dat


  Maak melding

 34. Martijn,
  Ik wil best maandagavond komen maar mijn “beeld” van het CDA en de PVDA staat al vast.Tijdens de verkiezing geven ze de indruk begaan te zijn met de Zwolse Burgers.Wanneer je ze nodig hebt geven ze niet thuis, het woord wordt gedaan door een boer uit Wijthmen en die heeft totaal geen benul wat er in de Stad gebeurt.De PVDA probeert zich te verschuilen achter regeltjes, dus ik denk dat ik niet kom.Als de heren van de raad mij kunnen overtuigen dat alles wat er besproken en afgesproken is ook nagekomen gaat worden heb ik weer vertrouwen en tot die tijd zijn het in mijn ogen praatjesmakers en verder niets en ze krijgen het voor elkaar dat alles anders moet in Zwolle.Kijk naar het eventuele nieuw te bouwen pand bij de Spiegel, wat LELIJK zelfs iemand die slecht ziet,is er van overtuigd dat het er niet uit ziet.Maar Zwolle zou Zwolle niet zijn als het gewoon doorgaat!!!! en dat is nu precies wat de burgers bedoelen.


  Maak melding

 35. Bedankt heren (neem ik aan); wat een afschuwelijke combinatie!!! Is die architect ook al betaald? Gaat v.Dooremolen zich ook wat aantrekken van alle gevraagde reacties?


  Maak melding

 36. Nee dick dat is die wethouder die weg is (witbraad), maar als je hier woningen neer zet dan zijn het meteen de eerste bezwaarschrijvers tegen verlenging vergunning de Spiegel, volgens mij denken ze niet na in Zwolle en bouwen gewoon alles vol waar maar kan en denken daarbij niet na over het geen wat er al staat  Maak melding

 37. Sorry maar het ging hier toch alleen over de Dobbe en zijn verkeerssituatie, Heren politici wordt eens wakker luister na het publiek en niet alleen in verkiezingstijd, maar er zijn meer winkel centra waar deze situatie is of komt.
  Neem al deze zaken in 1 commissie en 1 raadsvergadering
  Want de burgers hebben niets aan geld verspilling  Maak melding

 38. @ be: Dit stond anders vandaag in De Stentor

  Wethouder Gerard van Dooremolen riep de Zwolse bevolking op hun mening te geven: “Is dit voor Zwolle acceptabel of niet?”

  Hoeft dit niet door de raad dan? Zo ja, slaapt de hele raad dan?


  Maak melding

 39. Oh be: dat is het misverstand! We hadden het inmiddels over de situatie bij De Spiegel. Moet toegeven dat wij van het toppic-onderwerp zijn afgedwaald >:(


  Maak melding

 40. Sorry Dick maar ik was aan het werk en had de stentor nog niet gelezen, Je kunt het ook zo lezen dat Wethouder van Dooremolen graag communiceert nu met het publiek voordat het college een definitief voorstel doet aan de Raad, want inderdaad de raad beslist in overleg met de Wethouder.
  In Dieze Oost heeft dat namelijk ook geholpen toe C1000 naar de andere kant van de Hogenkampseweg ging, maar 1 Bezwaarschrift, hij wil dit evenaren, als er teveel bezwaar is dan gaat hij “waarschijnlijk”afzien van dit domme plan want de 3 apartementen komen op de plek waar de brug moet komen naar de parkeergarage aan de kant van Diezerpoort (AGM project)


  Maak melding

 41. Hopen dat je gelijk hebt: dat hij wat doet met de reacties en het zal dan idd nog wel door de raad moeten. Maar bijv. in Stadshagen waren bijzonder veel mensen tegen de watervilla’s tijdens een inspraakavond.
  Men vreest nu echter dat ze er toch komen. Degene die vragen beantwoordde was dezelfde joviale CDA-carnavalsdeejee (die volgens ingewijden echt tof is). Maar ja, als hij de wens van de meerderheid, waar dan ook in de wind slaat…… Dat Dieze-Oost-voorbeeld is wel mooi.


  Maak melding

 42. @be dat (zal) dan weer wel. Maar denk dat Nederland heeeeeeel wat rooie wethouders kent. Deze zijn dan alleen van PvdA want zoals ik begrepen heb heeft SP het nergens aangedurft om in het college te stappen. Tja, dan zullen er ongetwijfeld wat minder goeden bij zitten. Wie was het in dit geval dan? Witbraad? Die Knol en die nieuwe uit Emmen lijken mij bijvoorbeeld wel weer goed bezig. Vond persoonlijk (de wel aardige) wijkwethouder van ons Peter P. een enorm ijdele jandoedel. Ach, ijdel schijnt ook elke politicus te zijn….sh*t ik wilde positief afsluiten.
  Blij met de 60e post over een belangrijk onderwerp waar veel van is afgedwaald, maar ik (kan alleen over mezelf spreken) vond het wel gezellig en leerzaam. Anders als dat potje van ’t Nederrlands elftal net……positief! uhhhhhh, Rutten komt weer met een l*lverhaal op de proppen over dat ontslagrecht 😀


  Maak melding

 43. 🙂 😉 Dick word eens volwassen, je weet dondersgoed wat er bedoeld wordt, Laten we deze discussie lokaal houden en geen landelijke personen er bij halen. Tevens ook bij het onderwerp,

  VERKEERSPROBLEMATIEK BIJ WINKELCENTRA IN HET BIJZONDER DIE BIJ DE DOBBE, MAAR ER LIGGEN MEER VERKEERPROBLEMEN BIJ DE ANDERE WINKELCENTRA.

  Parkeer garage Mediamarkt, Winkelcentrum Zwolle Zuid, etc etc


  Maak melding

 44. Sorry Rutten = Rutte van die partij waar nu het hele bestuur van is opgestapt en Hirshi Ali en Rita en Geert. Zouden ze er voor eigen belang zitten of voor dat van de hele VVD :-


  Maak melding

 45. Duurde even want ergens heb ik weer iets willen typen dat niet mocht. Eens kijken:

  Oh sorry be, ik lees je commentaar nu pas. Kan amper over verkeersproblemen in Zwolle meepraten, simpel omdat ik ze op mijn dagelijkse routes in en uit Zwolle niet ervaar…….BEHALVE in S.hagen, waar ik het belachelijk vind dat je niet met de auto van het ene punt in de wijk naar het andere kunt DOOR de wijk.


  Maak melding

 46. Dick voor de laatste maal hou je aan het onderwerp en geen landelijke politiek op een regionale weblog HET GAAT OM EEN WERKELIJK PROBLEEM.

  Politiek is voor verkiezingen luisteren, na verkiezingen doen waar je zelf zin in hebt (sch 🙁 :(t aan de kiezer)


  Maak melding

 47. Het zit em dus in deel 2 (slot): gevonden *****

  Bovendien ben je nu verplicht met een vette omweg naar W.holte te gaan. Ipv dat ze nu (met deze voorbeelden en dat tunneltje van volgende week, de mooie fietsbrug etc) S.hagen PROMOTEN als FIETSWIJK bij uitstek; dan heb je er tenminste nog iets voor terug. Ouweh*****ren ze alleen maar. Maar daar heb ik al 2 toppics over volgeschreven. Het spijt me voor jullie maar de enige 2 die er echt iets om geven……zijn 2 raadsleden van de PvdA. De 1 heeft en de ander neemt nog van de week de moeite om speciaal met mij ter plekke te kijken. En dat vind ik niet verkeerd: DOEN ipv oeverloos oh-en.  Maak melding

 48. Dick met je kommentaar van 22.17 ben ik het weldegelijk eens.
  Maar de Gemeente ontwerpt eerst een wijk en kijkt dan naar de aan en afvoer van het verkeer
  😉


  Maak melding

 49. En AA-landen tuurlijk da’s een drama daar maar ik weet niet precies wie welke oplossing wil en waarom dat zo allem*chtig lang moet duren. Lees dan ook de plaatselijke-Telegraaf niet.


  Maak melding

 50. Dick je begrijpt het dus, laat ze dan ook even in Zwolle Zuid langs komen dan kunnen ze zien hoe het is gesteld met de aan en afvoer naar deze wijk met het oog wat er ook komen gaat.


  Maak melding

 51. Dick als er gemeenteraadsleden komen, laat ze dan ook de ongevalsstatistieken en verkeersdrukte tellingen meenemen, de uitleg is vaak anders als dan ze in de werkelijkheid zijn
  😉


  Maak melding

 52. Dick het betreft hier met name ’s avonds, op de Oldeneelallee richting spoor Deventer, de File staat vaak vanaf de ittersumallee op de IJsselallee voor rechts af. Op de Oldeneelallee in Zwolle Zuid ter hoogte van het winkelcentrum van de Capelle, komt nog een rotonde op nog geen 150 meter achter de stoplichten Nieuwe Deventerweg/Hollewandseweg

  kijk nova tot ziens
  de Swollenaer


  Maak melding

 53. Dat Nova was idd interessant, maar Engelandddddddddddddd toch niet naar het EK en GUUS GELUK WEL WEER heel geen juich-emoticon….Maar dit soort info vind ik een stuk interessanter als raden naar de naam achter een nickname. En ik moet toegeven dat ik haast niet in Zuid kom heer/mevrouw be kan daar niet over meepraten dus, heb ook in de Swollenaer niets daarover gezien. Weet wel dat ze ineens overal rotondes in Zwolle willen maken, maar met die rotondes in S.hagen (zijn er aardig wat) is volgens mij niet veel mis. Goe P&W-tijd en niet vergeten dat ’t b*kavond is 😉


  Maak melding

 54. Maken we er ook 80 reacties van, die niet altijd over het onderwerp (weglopen bij een belangrijke begrotingsbehandeling…..nadat notabene een meerderheid hun motie niet steunden).


  Maak melding

 55. Denk dat iedereen het er wel overeens is dat dat op zijn minst niet hoort. Kan al die kwalificaties hier wel weer neer gaan zetten maar dat schiet niet op. Denk wel dat je het ook voor jezelf MOEILIJKER maakt als je wegloopt bij een belangrijke bijeenkomst, die zlfs (idd) nog wel eens over mensenlevens zou kunnen gaan. Dat je dit proces zo nodeloos zou vertragen. Terwijl IEDEREEN eindelijk eens een oplossing wil. Alleen omdat een meerderheid jouw plannetje niet steunt. OK hij zal wel historie worden en VVD & Swollwacht zullen er in de toekomst wel veel mee geconfronteerd worden. Maar de hele politiek faalde in haar/zijn uiterst trage afhandeling van dit probleem.

  Als ik dan Nova zie, niet eens gister, dan denk ik vaak: zijn onze landelijke politici (waar we heeeeeel vaak op schelden) dan zoveel beter? Hier komen ze namelijk met de kinderachtigste moves nog niet uit een rotonde wel of niet. Daar moet men dagelijks beslissen over een (ontslagrecht) voor jaren waar principes aan ten grondslag liggen die in de wortels van partijen grijpen, over Uruzgan, over vercriminalisering van alloctonen, over hoe verdeel ik het geld, jeugdzorg, TBS?, over (gister was van Kemenade wel erg interessant in Nova) hoe nu verder met het onderwijs; ik hoor en zie dan wél allemaal hele verstandige dingen
  (ook veel domme dingen natuurlijk zoals WIegels de boel weer opnaait…….tuurlijk komen Geert en Rita niet terug en wil Mark op ’t pluche blijven…….nogmaals allemaal super-ego’s). Maar waarom hoor ik zo weinig verstandigs ook en misschien wel vooral uit de gemeenteraad? Iets waar de INTENTIE tot samenwerking tenminste uitklapt? Zou het gewoon zo zijn dat de beste politici in Den Haag zitten, de sloapers in de 1e kamer, de makkelijke verdieners in PS en de wat minderen in de gemeente? Geeft nixxx hoor, je moet toch ergens beginnen.


  Maak melding

Reageer