Koninklijke onderscheiding voor Marja ten Berge

Zwolle – Wethouder Nelleke Vedelaar heeft zaterdagavond de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan mevrouw M. (Marja) ten Berge-Hoekerd. Mevrouw Ten Berge ontvangt de onderscheiding ter gelegenheid van haar vrijwillige en bestuurlijke inzet voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Zwolle en het Dominicanenklooster.

De uitreiking vond plaats in aansluiting op de jaarlijkse theatermiddag van De Zonnebloem in Regardz de Nieuwe Buitensociëteit. Mevrouw M. ten Berge meldde zich in 1975 als vrijwilliger bij de afdeling Zwolle van Vereniging De Zonnebloem. Zij begon haar vrijwilligerswerk met het bezoeken van gasten en maakte al snel deel uit van het bestuur van de afdeling Zwolle waar ze meerdere regionale activiteiten coördineerde. Na haar bestuursperiodes bleef zij als schaduwlid regioactiviteiten organiseren. Toen zij in 2013 opnieuw tot bestuurslid van de afdeling Zwolle werd gekozen organiseerde zij wederom allerhande activiteiten voor de regio. Ook stuurt zij afdelingsvrijwilligers aan, geeft voorlichting aan nieuwe vrijwiliigers en verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten over de Zonnebloem.

Daarnaast organiseert zij de jaarlijkse vakanties voor mensen met een lichte lichamelijke beperking en verricht fondsenwervingsactiviteiten. Vanaf 2015 zet zij zich bestuurlijk in als waarnemend secretaris van de afdeling Zwolle-Zuid. Bij het Dominicanenklooster is mevrouw Ten Berge in 1975 begonnen als begeleidster bij de kindergroepen en is vervolgens binnen de kerkgemeenschap actief gebleven als medewerker van de concertgroep en als gastvrouw. Ook is zij is actief als redacteur van het kerkblad, als fotograaf en als communie-uitreiker. Verder is zij actief betrokken bij de actie Kerkbalans en is notulist van het overleg Parochieopbouw.

Artikel delen:

Reageer