Ondernemers gaan stemmen over ZwolleFonds

Zwolle – De gemeenteraad is maandagavond akkoord gegaan met het voorstel van B&W om een stemming te houden onder de binnenstadondernemers over het al dan niet invoeren van een ondernemersfonds, zoals onlangs voorgesteld door CityCentrum, Zwolle Marketing, een aantal zakelijke ondernemers en horeca-vertegenwoordigers. Weblog Zwolle heeft hierover op 14 september uitgebreid bericht.

Zo’n fonds, waaraan elke ondernemer verplicht moet bijdragen via een extra heffing op de OZB kan alleen van start gaan als aan een aantal wettelijke vereisten is voldaan. Om te beginnen moet de gemeenteraad een verordening vaststellen die het mogelijk maakt een stemming te kunnen houden onder de betrokken ondernemers. Als uit deze draagvlakmeting is gebleken dat aan de wettelijke criteria is voldaan, kan het fonds worden opgericht. Minimaal moet de helft van de stemgerechtigde binnenstadondernemers hun stem uitbrengen, waarvan dan weer tweederde van de stemmers “voor” moet stemmen en de voorstemmers een meerderheid in de WOZ-waarde vertegenwoordigen.

De politieke partijen vinden zo’n fonds met name een verantwoordelijkheid van de betrokken ondernemers, maar pleitten wel voor een zorgvuldige stemmingsprocedure. Dit is met name van belang omdat er ook ondernemers zijn die tegen zo’n fonds zijn, zoals de actiegroep “Ondernemersfonds Nee”, vertegenwoordigd door Henk Fakkert. Als zo’n fonds wordt gesticht zullen ook de tegenstanders hieraan moeten bijdragen. Bij de bespreking van dit onderwerp in de gemeenteraad hield Fakkert een fel pleidooi tegen het ZwolleFonds: “In 2011 heeft onze groep al aangetoond dat een ruime meerderheid van de ondernemers geen belangstelling had zich in het keurslijf van enkele bestuurders en een kleine groep van retailers, gevestigd op toplocaties, te laten persen.” 
 
De gemeenteraad pleitte voor een onafhankelijke draagvlakmeting en een anonieme stemming onder de ondernemers. Wethouder Filip van As ging hiermee akkoord. Door het inschakelen van een notaris en een wijziging in de stemprocedure kan anonimiteit worden gewaarborgd. Gemeenteraadslid Jan Slijkhuis verwoordde het als volgt: “Als de zware hordes van de wettelijke eisen zijn genomen en er blijkt dan voldoende draagvlak te zijn moeten we het aan de ondernemers overlaten.” Behalve SP en Swollwacht waren de andere partijen het met hem eens.
Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle
Artikel delen:
Reacties 6
 1. Zoals het in de bedoeling lag zou CityCentrum met 40 colporteurs de stembiljetten bezorgen en ophalen en kon eenieder ongelimiteerd stemmen voor een ander.
  Tegengeluid werd geheel buitengesloten.
  Ook de door Filip van As nu voorgestelde anonieme stemming mag door geen enkele buitenstaander worden gade geslagen of worden gecontroleerd.
  Ik vraag me af wat er mis is met ons democratisch bestel.


  Maak melding

 2. @ikke, Ik lees dat er nu een notaris bij betrokken is, dus lijkt mij voldoende waarborg voor de ondernemer en het risico op een valse stemming is daarmee van de baan.
  Als iedereen het gade kan slaan, is er ook geen sprake meer van anonimiteit lijkt me.  Maak melding

 3. @ Passant,
  Het is niet de controle door de notaris maar de verspreiding en verzamelen door 1 partij van stembiljetten en zogenaamd ronselen van stemmen alsmede de ongelimiteerde machtigingsmogelijkheden aan die ene partij.


  Maak melding

 4. Iedere ondernemer is vrij om zijn stem afgesloten af te leveren bij de gemeente. Hoeft dus niet via de stemophalers te gebeuren, mag wel. De notaris controleert of stemmen op de juiste manier binnen zijn gekomen volgens de wettelijke gestelde eisen.
  De initiatiefnemers van het Zwollefonds zijn merendeels zelf ondernemer en geloven in de kracht van samenwerking en bundeling van budgetten (budgetten die nu verspreid liggen bij meerdere betrokken organisaties, en ook nu al worden betaald door bijdragen van ondernemers). Niemand is gebaat bij een oneerlijk proces want dat zal samenwerking in de toekomst niet ten goede komen. Het wel of niet doorgang vinden van het ZwolleFonds is een democratisch proces en valt of staat bij draagvlak.


  Maak melding

 5. Democratisch proces, dwz dat als dit aangenomen wordt, je als tegenstander verplicht wordt mee te betalen aan iets wat je niet wil…

  Daarnaast komt dan de vraag WIE gaat bepalen wat er met de centen gaat gebeuren; daaromheen is volgens mij nog niets democratisch bepaald, en dat gaat ook niet gebeuren. En WAT er met de centen gaat gebeuren….


  Maak melding

 6. @Claudi,
  Er zijn hele straten in het centrum waar nog nooit een kerstverlichting of wat dan ook heeft plaats gehad en dat zal er ook nooit komen en ook particulieren met niet-woningen moeten meebetalen. Leve de democratie.


  Maak melding

Reageer