Transformatie complex Harm Smeengekade

Zwolle – Ontwerpbureau Sacon heeft samen met en in opdracht van deltaWonen een transformatieplan gemaakt voor het kloostercomplex en het hieraan gekoppelde verzorgingshuis aan de Harm Smeengekade. In de plannen wordt de kwaliteit van de locatie zichtbaar en wordt vorm gegeven aan eigentijdse en aantrekkelijke woningen en hun woonomgeving.

kloostercomplex.jpg 

Het kloostercomplex is in de 30-er jaren gebouwd. In de 60-er jaren is het hoofdgebouw van het klooster gesloopt en vervangen door hoogbouw. Door deze ingreep is het resterende klooster vanaf de openbare weg aan het zicht onttrokken. Slechts een kleine groep mensen kent het klooster, maar het bestaan ervan spreekt tot de verbeelding. De kloosterkapel heeft een hoge cultuurhistorische waarde en is waardevol om te behouden. Samen met deltaWonen en IJsselheem is het idee uitgewerkt om door renovatie, gedeeltelijke sloop en nieuwbouw een vernieuwd kloostercomplex te realiseren. Hierin vinden grondgebonden woningen en appartementen een plek rondom de ‘kloostertuinen’. De centraal gelegen kapel behoudt haar huidige functie en wordt uitgebreid met facilitaire ruimten.

Door de tuinen rondom de kapel een publiek karakter te geven, wordt de kapel beleefd en gaat deze deel uitmaken van de (publieke) ruimte. Aan de zijde van de Harm Smeengekade wordt het vernieuwde klooster ‘zichtbaar’ en krijgt het een adres aan de straat. De oude kelder wordt hergebruikt als (fietsen)berging.
Een belangrijk onderdeel van de transformatie is de herbestemming van het tien verdiepingen tellende zorggebouw tot aantrekkelijke woningen. In het ontwerp van de hoogbouw heeft Sacon karakteristieke kenmerken van de oorspronkelijke architectuur als uitgangspunt genomen. Met een nieuwe moderne gevel wordt er een nieuwe tijdlaag aan het complex toegevoegd.
De hoogbouw biedt ruimte aan 65 appartementen. Het bestaande betoncasco, de korridorontsluitingsstructuur en de schachten vormen de basis van het plan. In aansluiting hierop is een grote variatie aan plattegronden in het plan opgenomen. Afhankelijk van de keuze voor een horizontale of verticale schakeling van de voormalige verpleegeenheden, ontstaan eenlaagse appartementen van twee of drie traveeën breed of tweelaagse appartementen over de hele gebouwdiepte. Het vernieuwde gevelbeeld van het gebouw wordt mede bepaald door deze programmatische opbouw, de woningindeling is in de gevel afleesbaar. Vier woonlagen zijn bestemd voor de verhuur. De ontwikkelingscombinatie De nieuwe Kamperpoort is gestart met de verkoop van de overige woningen.
Artikel delen:
Reacties 10
 1. Slechts een kleine groep mensen kent het klooster

  Zeg dat wel. Dacht dat ik dat blok wel goed kende. Nog nooit een vermoeden van een kapel, laat staan een kloostercomplex daar gehad.


  Maak melding

 2. Een prachtig staaltje van stad vernieuwing van delta wonen en ijsselheem. De kapel is een prachtige herdenkings plek aan wat er in de jaren 30 tot stand is gekomen aan liefdadigheid door de zusters onder de bogen van Maastricht en de zusters van liefde . En niet te vergeten mejuffrouw Theodora ludovica Vos de Wael die in 1904 haar woning en een legaat van vijfduizend gulden naliet. Met als doel om een huis op te richten voor behoeftige arme vrouwen en mannen.

  Jan Hofstede


  Maak melding

 3. Ben er even omheen gelopen. Ziet er inderdaad mooi uit. Gek dat ik het nog nooit bewust zo gezien heb.
  En bedankt voor de info Jan Hofstede. Nu weet ik ook wie Vos de Wael was waarnaar die straat genoemd is.
  Hebben die duplexwoninkjes die daar eerder stonden ook nog te maken met dat complex?


  Maak melding

 4. Hallo mijn naam is riek dommerholt en nu zoek ik ene mevr Carolien v Schubert wonende wijk Kamperpoort Adres is is wooncomplex Nieuwe Haven Smeengekade 18/002.8011ak.
  Wie kan mij hier mee helpen bv dankzij


  Maak melding

Reageer