De heren Kroon en Bus worden burgerlid VVD

Zwolle – Maandagavond wordt de gemeenteraad van Zwolle voorgesteld in te stemmen met de benoeming van de VVD leden de heer B.E.B. Kroon en de heer S.F.M. Bus tot burgerlid. Met ingang van 10 oktober 2016 zou dat dan het geval zijn.

In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal vier burgerleden voor benoeming kan voordragen. Burgerleden kunnen namens hun fractie het woord voeren tijdens de vergaderingen van de informatieronde en debatronde van het Raadsplein. Om in aanmerking te komen voor benoeming als burgerlid dient de kandidaat tijdens de laatst gehouden verkiezingen voor de gemeenteraad op de kandidatenlijst van de betrokken partij te hebben gestaan. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 stond de heer Kroon op plaats 22 van de kandidatenlijst van het VVD. De Heer Bus op plaats 7.

 

Eed of de belofte

Alvorens zijn functie te aanvaarden legt het burgerlid, niet zijnde een raadslid ten overstaan van de voorzitter van de raad de eed of de belofte af overeenkomstig artikel 14 van de Gemeentewet. Daarnaast zal deze een verklaring ondertekenen waarin hij / zij dit nogmaals verklaart. In deze verklaring is tevens opgenomen dat een burgerlid zich overeenkomstig het genoemde in de gedragscode voor de raad zal gedragen.

Onkostenvergoeding

Burgerleden ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding. Het betreft de maximale vaste onbelaste vergoeding conform de door de fiscus gehanteerde vrijwilligersregeling. 

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Wat komt dit bericht corpsballerig over op mij. Taalgebruik dat doet denken aan lang vervlogen tijden en wat niet prettig is om te lezen, vind ik.

  Het taalgebruik laat mij in ieder geval zien dat deze partij behoorlijk vervreemd is van zn naam én van zn oorspronkelijke achterban: het volk (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie).

  Bovendien…. wie zijn deze ‘heren’?

  Als ik zo’n woord zie staan (heer, heren) heb ik er al meteen bedenkingen bij; ik bepaal immers zelf of ik iemand een heer vind, of niet. Waarom niet gewoon de naam voluit?


  ⚠️ Meld

 2. Van Jan Roos en Thierry Baudet moeten wij het helemaal niet hebben.
  Samen ergens kritiek op hebben kunnen zij prima.
  Maar nu ruim voor de verkiezingen al ruzie met elkaar . Beiden een eigen partij. Het recept voor chaos  ⚠️ Meld

Reageer