Foto’s van hofjesbewoners gezocht

Zwolle – In 2017 bestaat het Vrouwenhuis aan de Melkmarkt 275 jaar. Het hofje is in 1742 gesticht dankzij een legaat van Aleida Greve, destijds ‘de rijkste vrouw van Zwolle’. Ter gelegenheid van dit jubileum laat het stichtingsbestuur een boek maken over alle Zwolse hofjes in de afgelopen eeuwen. Voor deze publicatie, die moet uitkomen in februari 2017, zoeken auteurs Jan ten Hove en Saskia Zwiers foto’s van Zwolse hofjes en vooral van hun bewoners.

bewoonsters_vrouwenhuis_op_binnenplaats_in_jaren_50.jpg 
Bewoonsters Vrouwenhuis op binnenplaats in jaren 50

Vanaf de middeleeuwen tot de 20ste eeuw hebben rijke particulieren hofjes voor de huisvesting van behoeftige ouderen gesticht. In Zwolle hebben hofjes nooit de klassieke bouwvorm van een binnenplaats met huisjes eromheen. Hier gaat het meestal om een rij huisjes of een aantal kamers in een groot pand. Het oudste hofje was het Sint Laurensgasthuis in de Sassenstraat, in 1444 gesticht door Johan van Ittersum. Veel stichtingen bestaan niet meer of zijn recent opgeheven. Het Vrouwenhuis is het laatste hofje waarvan het oorspronkelijke pand nog wordt bewoond. 

De auteurs zijn op zoek naar foto’s van de volgende hofjes:
de Swiersenstichting in de voormalige Blekerstraat (Assendorp), tot de afbraak in 1956; de Emmanuelshuizen in de Praubstraat 21-23 en Goudsteeg 8 tot de verkoop in 1964; de Daniella’s stichting aan de Westerlaan tot 1968; de Vilsterenshuizen in de Zuiderkerkstraat van 1933 tot 1976; de Van Doetinchemshuizen in de Koestraat 27 en 29 tot 1978 en van de nieuwbouw in de Albert Cuypstraat van 1940 tot 1999; het Vrouwenhuis aan de Melkmarkt 53 tot 1984; het Van Haersoltehuis op de hoek Verenigingstraat/Groenestraat tot de verkoop in 1984 en de Pruimershuisjes aan de Zeven Alleetjes tot 1950.

Fotobezitters kunnen zich tot 1 november melden bij Saskia Zwiers van stichting Het Vrouwenhuis op tel. 038-4224823 of per e-mail op info@vrouwenhuiszwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer