Stadkamer Zwolle Zuid wordt mogelijk wijkkamer

Zwolle – De bibliotheek moet veel meer zijn dan alleen een plek waar je boeken kunt lenen. In Zwolle Zuid is woensdagavond door ongeveer vijfentwintig wijkbewoners en professionele wijkwerkers nagedacht over de toekomst van deze wijkbibliotheek. Op initiatief van Astrid Vrolijk, directeur van de Stadkamer was er onder begeleiding van Henny Ketelaar van adviesorganisatie Spectrum een bijeenkomst georganiseerd in de bieb van Zuid om ideeën te verzamelen over de verdere ontwikkeling van deze wijkbibliotheek. “Voor u en met u.”

wijkbibliotheek_zwolle_zuid.jpg

Foto: Hennie Vrielink 

Vorig jaar zou deze bibliotheek vanwege bezuinigingen worden gesloten, maar dankzij massief protest uit de wijk heeft het gemeentebestuur bakzeil moeten halen. Er kwam woensdagavond een veelheid van ideeën naar voren. Velen waren van mening dat de bibliotheek laagdrempelig moet zijn, waar mensen makkelijk naar binnen stappen. “Ook voor mensen die niet gewend zijn te lezen.” Voorgesteld werd om de ontmoetingsruimte te verplaatsen van achterin de bibliotheek naar de voorkant aan de winkelstraat en daar zitjes met makkelijke stoelen neer te zetten: “een soort huiskamer.” Ook werd voorgesteld een afgescheiden ruimte te creëren, waar bezoekers rustig kunnen lezen en waar verschillende kranten beschikbaar zijn.

Samenwerking met het onderwijs wordt als erg belangrijk ervaren. Groepen uit het basisonderwijs bezoeken al de bibliotheek, maar ook jongeren uit het vervolgonderwijs zouden de bibliotheek vaker kunnen bezoeken; de bieb moet dan wel ’s morgens open zijn. Middelbare scholieren zouden advies en informatie moeten kunnen krijgen over “boeken voor op hun lijst.” Ook jongerentaal zou aandacht moeten krijgen; er werd onder andere voorgesteld De Fakkelteit daarbij te betrekken. Er zijn nog veel mogelijkheden met de digitale media, waarbij in persoonlijk contact tussen jongeren informatie over boeken en leeservaringen snel kunnen worden uitgewisseld.
 
Een groepje wijkbewoners die zich verenigd hebben in Taalteam Zuid deed een beroep op de wijkbibliotheek ruimte beschikbaar te stellen voor taalles aan anderstaligen. Inmiddels zijn er in Zuid al meer dan twintig taalkoppels actief, die dringend op zoek zijn naar ruimte en materialen. “Er is een grote behoefte in de wijk aan les in de Nederlandse taal en er zijn ook genoeg taalvrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Het ontbreekt ons alleen aan geschikte ruimte en goed lesmateriaal.” Deze activiteit zou ook kunnen bijdragen aan de integratie van de nieuwe Nederlanders in Zwolle Zuid en hen zo in contact kunnen brengen met Nederlandse boeken en cultuur. De wijkbibliotheek is met name ook een “huis van de taal;  ook voor mensen die onze taal nog niet beheersen.”
Astrid Vrolijk was aan het einde van de avond erg blij met de energie en het enthousiasme van de deelnemers aan deze bijeenkomst. Samen met haar team is ze bezig met de opbouw van de centrale Stadkamer aan de Zeven Alleetjes en de wijkbibliotheek zou als een soort decentrale “Wijkkamer” kunnen gaan functioneren. Tot nu toe waren bibliotheken aan strakke landelijke regels gebonden, maar zij wil zich inzetten voor een wat lossere en meer pragmatische aanpak, waarbij de wijkbibliotheek ook meer ruimte krijgt voor een eigen invulling. “Volgens de regels mogen er geen posters worden opgehangen in de bieb, maar nu wijkbewoners graag een prikbord willen moeten we dat snel kunnen regelen.” Hoewel er weinig financiële ruimte is, wil Vrolijk met de beschikbare middelen creatiever omgaan en proberen tegemoet te komen aan de wensen en behoeften uit de wijk. Ook moet er ruimte zijn om te experimenteren. Wel werd door een deelnemer nog opgemerkt dat de bibliotheek ook een plek moet blijven waar je boeken kunt lenen; “deze functie moet wel behouden blijven.” 
Hennie Vrielink
Verslaggever Weblog Zwolle

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Eerlijk gezegd snap ik niet waarom een bibliotheek zo nodig meer moet zijn dan een plek waar je boeken kunt lenen. Op zich is het sympathiek om een zaal ter beschikking te stellen voor taallessen, maar het is gewoon buurthuiswerk, al geef je er nog zo’n hippe naam aan.

  Blurring is weliswaar mode maar uiteindelijk is het gevolg dat je op iedere straathoek én hippe tweedehands kleding, én boeken, én wijn, én koffie, én biologische streekproducten én ambachtelijke kunstnijverheid kunt vinden. Hoe onderscheid je je dan nog? En waar vind je iemand die écht verstand heeft van boeken of van wijn?

  Laat iedereen alsjeblieft doen waar hij zelf het beste in is.


  ⚠️ Meld

 2. What’s in a name? Namen aan de wandel

  De Librije (van Latijn Liber= boek, vroeger de naam van de kloosterbibliotheek, die eertijds in dit gebouw gevestigd was) werd de naam van de horecaonderneming die thans in het gebouw van de voormalige gevangenis zit.

  Het bibliotheekgebouw aan de Diezerstraat wordt Zara en de naam bibliotheek verdwijnt, want Stadskamer. Wat is er mis met de benaming bibliotheek- van grieks biblos= boek zo vraag ik me af. Ik vind stadkamer een diffuse benaming. Of wordt de uitleen van boeken daar ondergeschikt?

  Nu ook nog de bibliotheek in de wijk, die wijkkamer moet gaan heten. Je zou ook gewoon kunnen stellen: waarvoor kunt u terecht in de bibliotheek en er een bibliotheek 2.0 , XXL of zo van kunnen maken. Natuurlijk verschuiven functies, dat zie ik ook wel. De bibliotheek biedt meer dan alleen boeken, maar om nu de naam ook maar direct te veranderen… Ik vind dat dat wel wat al te makkelijk gebeurt.

  .  ⚠️ Meld

Reageer