Voorleesactie op Dag van de Duurzaamheid

Zwolle – Op maandag 10 oktober lezen ruim vijfduizend pabostudenten, burgemeesters, medewerkers van reinigingsdiensten en prominenten als Laurentien van Oranje en meteoroloog Helga van Leur op basisscholen voor uit ‘De wereld van Plastic’.

Speciaal voor de Voorleesactie op de Dag van de Duurzaamheid schreven pabostudenten uit het hele land voorleesverhalen over het thema plastic. De zestien beste verhalen zijn gebundeld. Van Windesheim is het verhaal ‘Het Schelpavontuur’ van Nynke van der Werf gepubliceerd. Dit verhaal en andere zullen worden voorgelezen door pabostudenten van Windesheim in Zwolle en Almere op scholen in de regio.

 
Jongeren betrekken bij vraagstuk van de toekomst
Bert Meijer, directeur van de Windesheimopleidingen op het gebied van sport, bewegen en educatie én lid van het bestuur van stichting Duurzame PABO: “We leven in een snel veranderende wereld. We moeten onze studenten en jongeren op scholen daarom intensief betrekken bij de grote vraagstukken van het heden én die van de toekomst, zoals duurzaamheid en klimaatverandering. De oplossingen hiervoor liggen namelijk niet alleen bij de volwassenen, maar juist voor een groot deel bij de jeugd.”
 
Voorleesjuf Nynke
De Voorleesactie, een initiatief van Duurzame PABO, Urgenda, Missing Chapter Foundation en DuurzaamDoor, nodigt volwassenen en kinderen uit om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we verantwoord met de wereld en het milieu kunnen omgaan. Nynke van der Werf, die voor de nieuwe verhalenbundel een prachtig verhaal schreef over zwerfafval, de Grote Oceaan en plastic soep vanuit het oogpunt van een verontruste dolfijn vond het geweldig om via het boek het thema duurzaamheid bij kinderen op de kaart te mogen zetten: “De kracht van verhalen schuilt in het feit dat kinderen zich goed kunnen inleven, waardoor ze zich betrokken voelen. Dan zie je vaak dat ze er in hun dagelijkse activiteiten nog mee bezig zijn. En dat is precies wat we willen bereiken met deze verhalen. Ik vind het belangrijk om met de kinderen met het verhaal aan de slag te gaan, waardoor het gaat leven!” Zelf leest Nynke daarom voor uit haar eigen verhaal op basisschool De Akker in Heerenveen, waar ze nu werkt. Daarna gaan leerkrachten met hun eigen groep op zoek naar rondzwervend plastic in de buurt van de school, zodat kinderen hetzelfde ervaren als de dolfijn die rondzwemt in de plastic soep. 
Alle tweedejaars van de Pabo van Windesheim in Zwolle en Almere hebben het boek persoonlijk aan de basisschool gegeven waar zij op dit moment stage lopen, zodat de scholen op 10 oktober met hen hieruit kunnen voorlezen en met de kinderen in gesprek kunnen gaan over een duurzame wereld.
Over de Dag van de Duurzaamheid
De Dag van de Duurzaamheid is het grootste duurzaamheidsevenement dat in Nederland wordt georganiseerd. Duizenden bedrijven, organisaties, overheden en particulieren laten zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk, maar zeker ook leuk en inspirerend is. Zie ook www.dagvandeduurzaamheid.nl.
Later dit studiejaar, op woensdag 8 februari 2017, staat het thema duurzaamheid in het onderwijs ook centraal tijdens de jaarconferentie van Duurzame PABO bij Windesheim.
Artikel delen:

Reageer