Willemsvaart krijgt oude uitstraling weer terug

Zwolle – Momenteel zijn de werkzaamheden voor een nieuwe beschoeiing in een deel van de Willemsvaart in uitvoering. Dat wordt zo gedaan dat dit deel van de bijna 200 jaar oude vaarverbinding zijn oorspronkelijke uitstraling weer terug krijgt.

De bestaande damwand bestaande uit verticaal geplaatste planken is aan het einde van zijn levensduur en wordt vervangen door een hardhouten damwand. Het deel van de damwand dat zich bevindt ter hoogte van het weiland behorende bij perceel Spoolderbergweg 14 (ca. 80 meter lengte) wordt net iets onder de gemiddelde waterlijn geplaatst. Daardoor lijkt de oever op een natuurlijke oever. Hout (ook hardhout) op de water-lucht lijn gaat op den duur rotten door onder andere de aanwezigheid van zuurstof. Onder water is geen of zeer weinig zuurstof aanwezig waardoor het rottingsproces vele malen langzamer verloopt. Dit is gunstig voor het beheer en onderhoud.

Aarden taluds
De Willemsvaart is in de periode 1809-1819 ter plaatse van een bestaande verdedigingslinie aangelegd en heeft als vaarverbinding tussen de IJssel en de stad gefunctioneerd tot 1964. De Willemsvaart, vernoemd naar Koning Willem I, werd op 25 augustus 1819 officieel geopend. Aanvankelijk werden de oevers gevormd door aarden taluds. In de loop van de negentiende eeuw ontstond ter plaatse het beeld met houten beschoeiing.
 
De gemeente Zwolle plaatst nu, bijna 200 jaar na de opening van de Willemsvaart, een hedendaagse beschermende beschoeiing onder de waterlijn. Zodoende worden de onderhoudskosten beperkt, krijgt dit deel van de Willemsvaart zijn oorspronkelijke uitstraling met een groen talud dat eindigt in het water weer terug en worden de cultuurhistorische waarden van dit unieke stukje Zwolle versterkt.

Artikel delen:

Reageer