Innovaties voor verbetering schulddienstverlening

Zwolle – In Zwolle moet meer gebruik worden gemaakt van innovatieve oplossingen en ontwikkelingen om schulden te voorkomen en durven af te stappen van ouderwets beleid. De VVD roept het Zwolse college van burgemeester en wethouders daartoe op in schriftelijke vragen.

Apps, innovatieve oplossingen en nieuwe financiële dienstverlening zoals FinTech-ontwikkelingen geven veel meer mogelijkheden om de gemeentelijk schulddienstverlening te verbeteren. “Nieuwe financiële en technische innovaties kunnen een bijdrage leveren aan preventie van schulden en schulddienstverlening,” stelt raadslid Johran Willegers. “De VVD wil dat de wethouder op de hoogte blijft van deze ontwikkelingen en in gesprek gaat met de bedenkers en ondernemers. Zwolle moet ruimte bieden aan het uitproberen van nieuwe pilots en een open houding hebben tegenover nieuwe oplossingen.”

De krant berichtte dinsdag over het Financieel Paspoort dat via een overzichtelijk app inzicht geeft in inkomsten en uitgaven bij allerlei diverse instanties en zo schulden moet voorkomen. De VVD vraagt het college om zich aan te sluiten bij de proef om hier gebruik van te maken. In de toekomst wordt een belangrijke rol vervuld door dit soort oplossingen en Zwolle moet daar nu al de vruchten van gaan plukken. De VVD wil van de wethouder horen hoe zij op de hoogte blijft van die nieuwe mogelijkheden.
“Deze ontwikkelingen vragen om actie,” aldus Willegers. “Er wordt in het voorkomen en oplossen van schulden nog te veel gekeken naar de bekende soms verouderde weg die lang niet altijd de gewenste resultaten oplevert.”
 
 
Geacht college van burgemeester & wethouders,

Naar aanleiding van het bericht “Financiële app moet schulden voorkomen” heeft de VVD de volgende vragen aan de wethouder.

Vraag 1 
Heeft het college kennis genomen van het bericht “Financiële app moet schulden voorkomen”?
Vraag 2
 Wat is de reactie van de wethouder op deze mogelijke manier om schulden te voorkomen? Was de wethouder op de hoogte van dergelijke ontwikkelingen?
Vraag 3 
Is de wethouder bereid te kijken of Zwolle ook mee kan doen met de proef van Kredietbank Nederland om Zwollenaren mee te laten doen met het Financieel Paspoort? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de wethouder de raad informeren over de stand van zaken van het mee doen, de rol van de gemeente daarin, de resultaten van deze proef en de mogelijke gevolgen voor gemeentelijk beleid bij positieve resultaten?
Vraag 4 
Is de wethouder met de VVD van mening dat nieuwe financiële en technische innovaties een bijdrage kunnen leveren aan preventie van schulden en schulddienstverlening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe worden die ontwikkelingen gezien?
Vraag 5 
De aangenomen motie “innovatie schulddienstverlening” (15-01-2015) roept op de effectiviteit en doelmatigheid van schulddienstverlening te verbeteren door het betrekken van derde, particuliere partijen. In de afdoening hiervan stelt de wethouder dat er regelmatig onderzoek is, en overleg over mogelijkheden tot innovaties of bijdragen van derde partijen aan schulddienstverlening. 
Was de wethouder ook met de Kredietbank Nederland of Stichting Financieel Paspoort in gesprek, of is de wethouder door deze partijen benaderd? Hoe ziet de wethouder de wens van de VVD om mee te doen aan de app ‘Financieel Paspoort? Hoe blijft de wethouder ook kijken naar mogelijke andere nieuwe ontwikkelingen?
Vraag 6 
Is de wethouder het met de VVD eens dat er in de toekomst een belangrijke rol kan worden weggelegd voor nieuwe innovatieve financiële oplossingen zoals bijvoorbeeld FinTech? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze blijft het college op de hoogte van deze ontwikkelingen, op welke wijze staat het college open voor deze initiatieven en hoe wil het college ruimte bieden aan het uitproberen van nieuwe pilots of beleidsmatig inzetten van deze nieuwe oplossingen?

Hoogachtend, namens de fractie van de VVD Zwolle.
Johran Willegers

 
Artikel delen:

Reageer