Klimaatinitiatieven regio Zwolle trekken aandacht

Zwolle – In Zwolle en de IJssel-Vechtdelta wordt al jaren stevig geïnvesteerd in concrete plannen en projecten om de gevolgen van de veranderingen in ons klimaat op te vangen. Die worden voelbaar in bijvoorbeeld de steeds extremere regenbuien, hittegolven en periodes van langdurige droogte. De inspanningen in de IJssel-Vechtdelta om klimaatverandering op te vangen, trekken ook landelijk de aandacht. Zo brengt op vrijdag 14 oktober Deltacommissaris Wim Kuijken een werkbezoek aan Zwolle om een aantal projecten en initiatieven te bekijken en op de hoogte gebracht te worden van wat daarbij werkt en ook wat niet werkt.

Wim Kuijken adviseert rechtstreeks aan de regering over hoe Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater, hoosbuien, droogte en hitte. Klimaatverandering en hoe we Nederland inrichten zijn daarbij belangrijke issues. Hij wordt dan onder andere vergezeld door Watergezant Henk Ovink die vorig jaar door de regering is benoemd als ambassadeur voor het internationaal uitdragen van de Nederlandse kennis en kunde op het gebied van waterbeheer. Op 26 september jl. is de landelijke Adviescommissie Water op bezoek geweest, eveneens een belangrijk adviesorgaan van de regering. Ook deze commissie is geïnteresseerd hoe in de praktijk oplossingen zijn gevonden om de klimaatopgave een plaats te geven in netwerken en de ruimtelijke ontwikkeling.

Voorbeelden daarvan in Zwolle zijn de reconstructie van de Pannekoekendijk/Katerdijk, met onder andere een drijvend voetpad dat meebeweegt met hogere waterstanden; de herinrichting van Weezenlanden waar de nieuwe woningen onderdeel worden van een beschermende dijk, de geluidswal rond de wijk Stadshagen die zo is uitgevoerd dat deze ook bescherming biedt tegen mogelijke overstromingen en het actieprogramma Klimaat Actieve Stad. 

De Zwolse wethouder Ed Anker ziet de ‘Haagse’ aandacht als een teken van waardering voor het beleid van de regio op het gebied van klimaatadaptie: ‘De klimaatverandering is een feit. Dat hebben we allemaal nog afgelopen zomer gezien: eerst een verregende juni-maand, gevolgd door uitzonderlijke hitte en droogte tot in september. We willen steden, dorpen en omliggende gebieden hier duurzaam tegen beschermen door vele kleine en grotere maatregelen. Ik noem dit ook wel de nieuwe Deltawerken tot in de haarvaten van de stad. De voorbeelden die we kunnen laten zien, maken duidelijk dat in de praktijk bijvoorbeeld bescherming tegen hoog water of extreme regenval kan worden meegenomen in dingen die we toch al doen. Klimaatadaptatie kan op een fraaie en natuurlijke manier worden verwerkt in het ontwerp van huizen, bedrijfsgebouwen, straten en wijken. 

In de Regio Zwolle werken bewoners, ondernemers, onderwijs, onderzoekers en overheid samen om de steden en dorpen robuuster en klimaatbestendiger te maken. Om echt slagen te kunnen maken willen we deze groep vergroten en ook versnellen in de aanpassingen aan klimaatverandering.De stad van de toekomst moeten we vandaag gaan maken.’

Artikel delen:

Reageer