“Zwolse student is OERdom”

Zwolle – Studenten weten vaak te weinig over waar zij recht op hebben, vindt het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ). Daarom is zij de OERdom-campagne gestart. Deze campagne moet studenten bekend maken met de Onderwijs en Examenregeling (OER), waar de regels, rechten en plichten in staan van studenten op hun opleiding.

,,Studenten blijken hier weinig kennis over te hebben, doordat hogescholen vaak te weinig voorlichting over de OER geven.", aldus SOOZ-voorzitter Anja Schuurman. In samenwerking met Studenten Overleg Medenzeggenschap (SOM) lanceerden meerdere studentenorganisaties een nieuwe campagne: ‘ben jij OERdom?’ Deze campagne prikkelt studenten om henzelf te informeren over wat hun OER eigenlijk is, waar je hem kunt vinden en wat er inhoudelijk in staat omschreven. SOM-bestuurder Gijsbert Brinkman: ,,Eigenlijk zijn onderwijsinstellingen zelf verplicht hun studenten goed voor te lichten over hun rechten en plichten. Dit laat nog al eens te wensen over, dus gaan we dit, liefst gezamenlijk, aanpakken."

Op de website www.benjijoerdom.nl is basisinformatie te vinden omtrent de OER. Het SOOZ heeft daarnaast haar eigen pagina opgezet als informatiebron voor studenten. Schuurman: ,,Studenten weten vaak niet wat de OER is, daarom hebben we op onze website alle informatie op toegankelijke wijze weergegeven." De informatie staat weergegeven in vijf beknopte punten en is te vinden op www.sooz.nl/oerdom/. Daarnaast zijn op alle Zwolse hogescholen posters te vinden over de campagne, ook wordt de campagne gepromoot via social media.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer