“Huren omlaag of verhuizen”

Zwolle – De Zwolse woningcorporaties (deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ) en de gemeente Zwolle werken samen aan het betaalbaar houden van wonen en woningen. Daarvoor is de betaalbaarheidsagenda met 10 punten opgesteld. Het woonlastenfonds is één van deze punten.  Hiermee helpen de corporaties en de gemeente een deel van de inwoners van Zwolle die een inkomen hebben rond het sociaal minimum en naar verhouding een te hoge huurprijs betalen.
Uit het woonlastenfonds worden twee maatregelen gefinancierd. De eerste maatregel is dat in een aantal gevallen de huur van een woning verlaagd wordt. De andere maatregel is dat voor een aantal bewoners de mogelijkheid bestaat om naar een woning met een lagere huurprijs te verhuizen. Ruim 520 bewoners voor wie één van deze maatregelen mogelijk gelden, hebben de afgelopen week hierover informatie van hun corporatie ontvangen. Het gaat om een deel van de huurders die in de periode 2012 – 2015 een woning zijn gaan huren bij deltaWonen, Openbaar Belang of SWZ. De huidige regels voor passend toewijzen (huur en inkomen passen bij elkaar) golden toen nog niet. Bij het begin van het huurcontract was het huishoudinkomen van deze huurders laag in verhouding tot de huur van de woning. Als het huidige huishoudinkomen nog steeds onder een bepaalde grens ligt, dan is huurverlaging of ver¬huizing een optie. De grens ligt op 10% boven het sociaal minimum. Dat betekent voor een 1-persoonshuishoudens € 15.160,86 en voor een 2- of meerpersoonshuishoudens is dat  € 20.214,48.
De corporaties hebben eind vorig jaar besloten om de huur van een aantal woningen te verlagen op het moment dat er een nieuwe huurder in komt. Dit doen zij om voldoende gevarieerd woningaanbod aan te kunnen bieden. De bewoners van een woning waarvan de huur bij verhuizing omlaag gaat zijn benaderd. Wanneer zij aan de voorwaarden voldoen, wordt hun huur nu al verlaagd. Het gaat om een groep van bijna 250 huishoudens in Zwolle. Als de huur van de woning niet omlaag gaat bij verhuizen, dan kan de huurder binnen een jaar naar een woning met een lagere huurprijs verhuizen. De huurder krijgt een ophoging van inschrijfduur bij de Woningzoeker om zo makkelijker een woning te vinden die beter bij het inkomen past. De gemeente Zwolle heeft het Noodfonds ingeschakeld om de verhuizer een tegemoetkoming in de verhuiskosten uit te betalen. Het gaat bij deze maatregel om ongeveer 275 Zwolse huishoudens.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Eigenlijk is het simpel. Mensen met een minimum inkomen dienen conform dat inkomen te gaan wonen. Ik ken enkele gevallen waarbij een alleenstaande alleen in een ruime eengezinswoning kan blijven wonen met behulp van een forse huursubsidie. Zelf kon ik destijds geen rijtjeswoning betalen en ben ik in een flat gaan huren. Dat paste bij mijn inkomen en had ik ook vrede mee.

 2. AApotheek… weet je wel wat verhuizen kost? en dan erbij wij konden onze woning betalen bij het aanvaarden.. 6 jaar later hebben we bijstand en gelukkig krijg je huursubsidie

 3. Aapotheek, je hebt helemaal gelijk. Het is een kwestie van tering naar de nering zetten en daar is niets mis mee. Wat betreft de verhuiskosten. Het onnodig hoog subsidiëren kost structureel jaren geld. Verhuiskosten zijn eenmalig.

 4. ik vraag mij dan af wat voor mensen dat zijn die in dat sort woningen woont en daarvoor in aanmerking komen.
  afgekeurden of zo, of gewoon mensen zonder een baan??

 5. Klankbord, dat verteld het bericht niet. Maar wat voor mensen het zijn, maakt eigenlijk niet zo veel uit. Ik denk dat de woningbouwcorporaties wel een lange adem moeten hebben. Deze wisseling is vrijwillig volgens mij?

 6. Waarom altijd weer een fonds met alle stroperigheid en bureaucratie die daar bijhoort? Als bewoner krijg je dus huursubsidie, de woningstichting krijgt niet de opdracht goedkopere huizen te bouwen/verhuren, want krijgt de “volle” mep, want wordt immers “aangevuld” vanuit dit noodfonds als de huren verlaagd worden. En waar ligt de rekening?

 7. Ik vraag mij dan af welke huizen dan een lagere huurprijs hebben/krijgen.
  Als ik de woningen bekijk die in de Woningzoeker aangeboden worden, hebben deze allemaal best wel een forse huur. Een hele hele enkele rond de E 580,– maar de meeste huren beginnen rond de E 628,– en lopen alleen maar op. Ook al heb je een baan, als je net een euro boven de huurtoeslaggrens zit, krijg je dit al niet meer. Voor een alleenstaande parttimer is het ook niet leuk meer om de huur alleen op te moeten hoesten naast al je andere vaste lasten.

Reageer