ChristenUnie wil minder medicijnresten in water

Zwolle – De ChristenUnie Overijssel wil minder medicijnresten in de het drinkwater. De statenleden Westert en Stelpstra hebben aan het College van Gedeputeerde Staten vragen gesteld om helderheid te krijgen over de rol en verantwoordelijkheid van de provincie bij deze problematiek.

De ChristenUnie heeft vernomen, dat een proef van het waterschap bij de Isala-klinieken om medicijnresten te zuiveren is gestopt vanwege de hoge kosten. De Statenfractie wil weten wat de resultaten van de proef zijn en welke kosten daarmee gemoeid zijn die een vervolg niet rechtvaardigen. Dient de vervuiler niet gewoon te betalen als de kosten te hoog zijn? Bovendien als het gaat om gezondheidsrisico’s komen dan de hoge kosten niet in een ander daglicht te staan, zo vragen Jan Westert en Sybren Stelpstra zich af.

De beide statenleden vragen zich af wat andere ziekenhuizen dan Isala in Overijssel op dit punt doen? Zij willen van het college een overzicht zien van de acties die plaatsvinden? Overigens constateert de ChristenUnie dat het niet alleen om zorgaanbieders gaat, want 85% van de medicijnresten komt van gezinnen. Daarbij is het middel dyclofenac buitengewoon problematisch. Tegen die achtergrond vragen de beide statenleden ook naar overleg met de farmaceutische industrie over de afbreekbaarheid van stoffen? Uiteindelijk wil de ChristenUnie toe naar een gerichte beleidsaanpak in Overijssel.

Artikel delen:
Reacties 17
 1. Medicijn resten in drinkwater vormen een verwaarloosbaar risico. Uit nijd dat het AZC niet doorgaat, komt de CU met dit plan op de proppen. Het RIVM neemt aan dat de medicijnresten géén effect heeft op de gezondheid van de mens. Medicijnen worden grotendeels weer verwijderd in het ??drinkwaterproductieproces??.
  Zoals gebruikelijk bij de CU, klopt men aan de verkeerde deur. Vee houderijen vormen een veel groter probleem. De antibiotica, die in de veeteelt gebruikt worden, komen via de mest van koeien in het water terecht. Hierdoor ontstaan er uiteindelijk antibioticaresistente bacteriën in het water. De kans op blootstelling aan antibioticaresistente bacteriën vormt een mogelijk risico, wanneer mensen recreëren (zwemmen) in besmet water. Symbool politiek.


  ⚠️ Meld

 2. @Klaas Jan foei, citeren van andere websites zonder bronvermelding en dan ook nog de volgorde van zinnen veranderen waardoor de strekking van het verhaal anders wordt…. 😮
  Jouw tekst komt van https://www.krnwtr.nl/medicijnresten-in-ons-drinkwater/ . Daarin worden eerst de antibioticaresistente bacteriën in het water genoemd en daarna pas de aanname van het RIVM.
  In de rest van het artikel worden vervolgens wel allerlei schadelijke effecten genoemd voor de natuur. Vergeten om die te melden?  ⚠️ Meld

 3. Scherp PieterG! Maar mijn stelling blijft wel staan. De stelling komt uit de landelijke CU fractie. Tweede Kamerlid Carla Dik- Faber (ChristenUnie) initieerde de hoorzitting over dit onderwerp. De Zwolse fractie gaat nu in een gebied roeren waar ze erg weinig over weten.


  ⚠️ Meld

 4. Om mijn stelling nog wat kracht bij te zetten. In Zwolle zijn doktoren al erg zuinig met het geven van antibiotica (hetgeen waar de meeste waterzuiverings mensen bang voor zijn). https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/06/binnen-europa-in-nederland-minste-antibiotica-verstrekt

  Tot slot nog wat extra informatie: Het gebruik van antibiotica in de veehouderij staat in schril contrast met de terughoudendheid waarmee antibiotica worden toegepast in de humane gezondheidszorg. Nederland kent met minder dan 11 standaarddoseringen per 1000 inwoners per dag het laagste gebruik binnen Europa bij mensen (NETHMAP, 2015). ( waarbij we in Zwolle nog lager scoren, zie boven)Ter vergelijking: het aantal standaarddoseringen per 1000 dieren in de intensieve veehouderij in 2014 is 20-60 per dag. De mens is geen heavy user, zoals de stelling van de CU doet voorkomen.

  PieterG, ik hoor graag hoe jij er over denkt. Persoonlijk zie ik liever berichten dat de CU een grote internationale fabriek/ bedrijf naar Zwolle heeft gehaald die zich wil vestigen op het industrie terrein de Hessenpoort. Die grondlasten drukken hard op de Zwolsche begroting, en hiermee haal je daarnaast werkgelegenheid naar de gemeente. Helaas is de CU daar totaal niet mee bezig…. Wat gerommel in de marge. 🙁


  ⚠️ Meld

 5. @Klaas Jan Ik heb gezocht op ‘Groningen’ en kom in de eerste 50 verwijzingen niks relevants tegen over dit onderwerp. Ontkracht ik dan jouw stelling? 😉

  Grondlasten en werkgelegenheid is een heel ander onderwerp. Een politieke partij zou geen one-issue partij moeten zijn. Begrotingsproblemen zouden dus geen reden moeten zijn om zich niet ook met andere onderwerpen bezig te houden. Bovendien is dit argument een dooddoener dat we in vervolg bij elk politiek onderwerp kunnen gebruiken. Er is altijd wel een ander onderwerp te vinden dat ook belangrijk is.

  Juist het feit dat er in Nederland al gelet wordt op de antibiotica dosering voor mensen geeft al aan dat er een probleem is dat men op deze manier wil voorkomen of verkleinen.
  De proef van Isala en het waterschap heeft miljoenen gekost. Lijkt me logisch dat er dan een eindrapport met conclusies op tafel moet komen. Bovendien was deze proef niet slechts een theoretische exercitie, maar was de doelstelling om de waterkwaliteit rond Zwolle te verbeteren en een breed toepasbare aanpak te ontwikkelen die niet afhankelijk is van de inzameling van afvalwater en logistiek in het ziekenhuis (citaat http://www.rvo.nl/node/4823)

  Kortom, absurd dat vanuit de politiek vragen gesteld moeten worden over het resultaat van een proef die grotendeels door overheidssubsidies (waterschap, gemeente, provincie en Europa) gefinancierd is. Prima dat er dus een partij is die die vragen wel stelt. En uiteraard zijn er ondertussen nog andere onderwerpen waar die partij zich mee bezig zal moeten houden.


  ⚠️ Meld

 6. @PieterG. Er is bij het UMCG ook onderzoek gedaan naar het afvalwater. Hieruit bleek dat het ziekenhuis slechts voor 10% veroorzaker was. En dit is dan ook nog een Universitair ziekenhuis, niet het streek ziekenhuis wat we in Zwolle hebben. De de meerderheid werd geproduceerd door gewone huishoudens en door veehouderijen. Conclusie was ook, er is niets ernstigs aan de hand.

  Met in het achter hoofd de kennis dat medicijn gebruik onder dieren vele malen groter is, dan het medicijn gebruik onder mensen. Durf ik inderdaad de stelling wel aan dat hier een onzinnig duur “spel” wordt gespeeld. De CU weet precies waarom de filter installatie bij Isala is gestopt. De enorme kosten en de effectiviteit waren hier de oorzaak van. Tevens was de terechte vraag of men het filteren niet beter kon doen bij de zuivering op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ipv de bron? De Diftar ballon (van Wethouder Van As, ook CU) schoot mij direct te binnen. De CU komt met vragen en een wens voor een kostenverhogend plan waar de effectiviteit nog lang niet bewezen is. Laat staan bewezen gaat worden. Mede gezien de financiële resultaten van de Vitens in 2015 (de winst over het boekjaar 2015 bedroeg ?? 55,4 miljoen, waarbij ?? 22,1 miljoen werd uitgekeerd aan de aandeelhouders/ lees provincies en gemeenten) http://2015.vitensjaarverslag.nl/download/ Denk ik dat men eerst eens bij deze “winstmachine” moet gaan kijken voor geld. Uit deze cijfers blijkt maar weer dat de burgers gemeenten en provincies ongemerkt fors “spekken”. Er komt teveel geld bij gemeenten en provincies binnen, waardoor men vergeet om kerntaken goed uit te voeren en zich met randzaken gaat bemoeien. De statenleden Westert en Stelpstra laten dit met bovenstaand bericht met schoolvoorbeeld goed zien.

  Met betrekking op de genoemde kosten. De CU weet ook dat dit project de helft van de ?? 3,1Mln is betaald met Europese subsidie. Het doel was kennis uitwisseling en daar is prima aan voldaan. De resultaten zijn ook bekend, alleen worden ze door de CU niet goed gelezen of men wil de conclusies niet lezen.

  Om deze redenen geef ik ook aan dat men aan plannen moet werken waar de burger iets aan heeft, zoals werkgelegenheid (behoeft geen uitleg, ruim 7% van de beroepsbevolking is nog steeds werkloos!!), goede wegen (A28 naar Utrecht is geen doorkomen aan! En we hebben een belabberde verbinding naar Enschede??), goede zorg (CU is één van de partijen die op de Zwolse thuiszorg enorm heeft bezuinigd met alle ellende van dien!) en zo kan ik wel doorgaan. Hier moeten de mensen mee bezig zijn, en daar is men niet mee bezig (getuige bovenstaand bericht).


  ⚠️ Meld

 7. Nog een kleine aanvulling op bovenstaande:

  Zoals eerder beschreven had Vitens een winst van 55,4 Mln Euro in 2015. Dit bezien op het aantal aansluitingen van 5,6 Mln, betekend dat elke aansluiting bij 10,00 Euro teveel betaald voor het water. Ongemerkt spekten de klanten van Vitens in 2015 de aandeelhouders dus met 4 Euro. Waar is dat geld gebleven en waar is dat aan besteed? Waarom hebben de klanten geen korting gekregen?

  Dat zijn het type vragen die de CU zou moeten stellen, in plaats van rare stemming makerij.

  Speciaal voor PieterG hierbij de linkjes:
  https://www.vitens.com/organisatie/kengetallen

  2015.vitensjaarverslag.nl/wp-content/uploads/2016/07/Vitens-JV2015-NL-H4.pdf

  https://www.vitens.com/-/media/over-vitens/…/2016-publieke-aandeelhouders.pdf?la..


  ⚠️ Meld

 8. En alweer citeren zonder bronvermelding. Dan blijft het lastig om inhoudelijk te reageren. 🙁
  Toch maar een poging gedaan: ik vermoed dat jij je informatie (deels) haalt uit https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/onderzoek-naar-medicijnresten-in-afvalwater.aspx
  In dat geval vergeet je te melden dat het onderzoek schijnresultaten op heeft geleverd:
  “In dit onderzoek zijn niet alle soorten geneesmiddelen meegenomen. Sommige geneesmiddelen komen simpelweg niet voor in de beschikbare analysepakketten. Daarnaast zijn röntgencontrastmiddelen en bepaalde diabetesmedicijnen niet meegenomen omdat deze in zo hoge concentraties voorkomen, dat ze de metingen voor de andere medicijnen vertroebelen.”

  De resultaten zijn ook bekend, alleen worden ze door de CU niet goed gelezen of men wil de conclusies niet lezen.

  De CU stelt niet voor niets vragen: ze willen het blijkbaar wel lezen, maar beschikken niet over die resultaten. Ik ook niet. Jij blijkbaar wel, ook al laat je ook hier je bronvermelding weg.
  Ik ben er wel klaar mee ondertussen.


  ⚠️ Meld

 9. PieterG, het gaat mij om het principe. Het principe dat de CU aanhangt is dat de menselijke patiënt de grote vervuiler is. Deze onwaarheid bestrijd ik en volgens mij heb ik voldoende stukken ingebracht die de stelling dragen. De heavy users van medicijnen zijn dieren en daardoor dus de veehouderij (runderen/kippen/varkens). Deze sector is voor het overgrote deel verantwoordelijk voor de gevonden medicijnen in het grondwater. De CU wil nu slechts een zeer klein deel van de veroorzakers onderzoeken/ stelt daar vragen over.

  Ik vind dit symbool politiek, temeer omdat men op provinciale schaal:
  1. Niets kan doen aan het verminderen van medicijn gebruik bij dieren;
  2. Niets kan doen aan huiselijke lozingen van medicijnen (ruim 85% van de menselijk uitstoot van medicijnen!)
  3. Men totaal geen vat heeft op internationale schaal op de ontwikkelingen van “groene” medicijnen;
  4. men geen vat heeft op ziekten in Overijssel.

  Ik ben het daarom eens met het besluit van de regering om dit niet aan de bron aan te pakken, maar aan de “filter zijde” te laten doen (lees Vitens). Geld is hier in voldoende mate aanwezig bij Vitens.

  Belangrijker vind ik het dat de partij zich bezig houdt met kernzaken waarvoor het gekozen is om het werk te doen. Enkele voorbeelden van deze kern zaken heb ik al benoemd.


  ⚠️ Meld

 10. Nog even ter verduidelijking:
  “Ik ben het daarom eens met het besluit van de regering om dit niet aan de bron aan te pakken, maar aan de “filter zijde” te laten doen (lees Vitens). Geld is hier in voldoende mate aanwezig bij Vitens.”

  Ik ben het eens met de beslissing van de beslissing van de staatssecretaris om de proef te stoppen. http://www.destentor.nl/regio/zwolle/staatssecretaris-niks-mis-met-sloop-medicijn-zuivering-in-zwolle-1.5904387

  Na het lezen van de publiek toegankelijke twitter site van de heer Evenblij, projectleider van het Isala filter programma, krijg ik wel een (ongenuanceerd) vermoeden waarom deze vragen gesteld worden door de CU. Maar dit is totaal off-topic….


  ⚠️ Meld

 11. idd, de dierhouderij vervuilt; dus hef daar vuilbelasting. Biologische dierhouderij gebruikt geen vervuilende spullen: dus de kiloknallers worden duurder door de vuilbelasting, en het biologische stukje vlees wordt relatief goedkoper…..


  ⚠️ Meld

 12. Drama: Belasting sorteert geen effect op de uitstoot van medicijnen. Het gaat erom dat wanneer de uitstoot van medicijnen daadwerkelijk een groot probleem zijn, men eerst de heavy users aan moet pakken op landelijke schaal. Hier vallen de slagen te behalen, niet dat kleine plasje van een patient in het ziekenhuis. De provincie Overijssel heeft geen invloed op deze zaken. Tevens zou men een onderzoek kunnen doen wat het effect en de kosten zijn van een filtertje extra bij Vitens. We betalen (bewezen) al teveel, dus dit kan prima kosten neutraal geregeld worden.
  Bij de CU zitten helaas veel te weinig goede rekenaars….


  ⚠️ Meld

 13. PieterG, tot slot nog een laatste bijdrage aan de discussie en dan heb ik al mijn punten wel gemaakt.

  Zwolle ligt aan de monding van de Ijssel. Alle bijdragen die wij hier doen aan de verbetering van het oppervlakte water, moeten wel effect sorteren. Het verbreden van de uiterwaarden is hier wel een goed voorbeeld van, bij een overvloed aan water houden de burgers de voeten droog. Maar in het geval van schoon oppervlakte water slaan de initiatief nemers de plank mis. Wanneer men in Duitsland en Zwitserland op de reguliere manier loost (wat men daar ook gewoon doet), wat heeft het filter systeem van Isala dan voor zin? Of bezinken medicijnen zo snel, dat de medicijnresten in het Zwitserse en Duitse slib blijven liggen?

  Zou er niet zo ie zo een extra filter op de installatie van Vitens moeten komen te staan om goed water te garanderen, mocht deze kwaliteit niet goed zijn?  ⚠️ Meld

Reageer